Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 28η Ιανουαρίου έχει θεσπιστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. O Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (γνωστός ως GDPR & ν. 4624/2019) διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιδιωτικότητα και τη ψηφιακή διακίνηση των προσωπικών δεδομένων, πολλά από τα οποία αφορούν ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία της ιδιωτικής μας ζωής, όπως το θρήσκευμα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τον ιατρικό μας φάκελο ή τις ερωτικές επιλογές. Το διαδίκτυο, εκτός από σύστημα πληροφόρησης, εξυπηρέτησης αναγκών και εργασίας, είναι και μηχανή που μπορεί να εκθέσει αυτά τα ευαίσθητα στοιχεία, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ολόκληρων οργανισμών. Έννοιες όπως η Κυβερνοασφάλεια, ο Κυβερνοπόλεμος και η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν μπει δυναμικά στη ζωή μας.
Τα δεδομένα είναι το νέο καύσιμο του 21ου αιώνα. Με την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι δυνατή η αυτοματοποίηση ορισμένων εργασιών με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από αλγόριθμους, οι οποίοι όμως βασίζονται σε ανθρώπινες προκαταλήψεις.
Για εμάς τους Οικολόγους Πράσινους οι αλγόριθμοι αυτοί δημιουργούν πολλά ηθικά διλήμματα. Επίσης, ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει για το μέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ψηφιακής βιομηχανίας που εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 3,5% των παγκόσμιων εκπομπών CO2.
Η βελτιστοποίηση του οικολογικού κόστους και η επίλυση των ηθικών διλημμάτων, από την εφαρμογή των αλγόριθμων σε σημαντικούς τομείς λήψης αποφάσεων για την καθημερινότητα των πολιτών, είναι σημαντικά θέματα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ώστε να μην μεταβούμε σε μια κοινωνία πλήρως ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη από τους ισχυρούς και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Related Posts