Η προτεινόμενη επιδότηση του ορυκτού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον, την πράσινη ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης και την αναχαίτηση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2050.

Με ανησυχία παρακολουθούν οι Ευρωπαίοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ τη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με επενδύσεις φυσικού αερίου ή πυρηνικών. Η διαβούλευση αφορά το κατά πόσον το ορυκτό αέριο και η πυρηνική ενέργεια είναι «πράσινα καύσιμα», με στόχο την χρηματοδότηση επενδύσεων από τους ευρωπαϊκούς πόρους για την ενεργειακή μετάβαση τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όμως δεν προβλέπει παραγωγή ενέργειας από ορυκτό αέριο ή πυρηνικά καύσιμα στην κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη που αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το 2050.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ δηλώνουμε αντίθετοι στην προτεινόμενη αλλαγή των κανόνων ταξινόμησης –χρηματοδότησης. Τόσο το ορυκτό αέριο όσο και η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τυχόν ένταξη μονάδων και δικτύων στις επιδοτήσεις αποτελεί αληθινό κίνδυνο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και για την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Αποσπά σημαντικούς πόρους από τη βασική προτεραιότητα που είναι η ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, προσεκτικές χωροθετήσεις, ανάδειξη καινοτομιών, αλλά και συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και την παραγωγή.

Η πυρηνική ενέργεια, μπορεί να μην παράγει αέρια του θερμοκηπίου αλλά ούτε ασφαλής είναι, ούτε ακίνδυνη*. Παράγει επικίνδυνα – μη διαχειρίσιμα απόβλητα, απαιτεί καταστροφικές εξορύξεις εξαντλήσιμων πρώτων υλών και υπόκειται σε επικίνδυνα γεωπολιτικά παιχνίδια, όπως όλα τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάρβουνο, λιγνίτης).

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ στείλαμε ήδη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου αναλυτικό κείμενο θέσεων – αντιπροτάσεων, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ. Με βάση τις θέσεις αυτές, καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να συμβάλλει με την ψήφο της στο Συμβούλιο Υπουργών για την απόρριψη των προτεινόμενων αλλαγών στο σύστημα ταξινόμησης ενεργειακών επενδύσεων. Καλούμε επίσης τα Ελληνικά Κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο να ψηφίσουν αρνητικά.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θα αγωνιστούμε μαζί με την Ευρωομάδα των Πράσινων αλλά και με τα Ευρωπαϊκά Πράσινα Κόμματα που συμμετέχουν σε κρίσιμα Υπουργεία, στη Γερμανία, την Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, ώστε να δυναμώσουν οι φωνές και η αντίσταση στο «πράσινο ξέπλυμα» μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων για νέους πυρηνικούς σταθμούς και την παραπέρα εξάρτηση από το ορυκτό αέριο.

* δεν υπόκειται στην αρχή της μη σημαντικής επίπτωσης.

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό κείμενο της διαβούλευσης.

Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

Related Posts