Η χρόνια υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών έχει φέρει τα σχολεία σε δυσμενέστατη οικονομική θέση. Οι Διευθυντές και οι σύλλογοι διδασκόντων προσπαθούν με αγωνία να καλύψουν τις αυξημένες διοικητικές δαπάνες των σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), οι οποίες έχουν εκτοξευθεί λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, αλλά και της πεπαλαιωμένης υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων.

Τα έξοδα επισκευής μεγάλης κλίμακας των «γερασμένων» σχολικών συγκροτημάτων καλύπτονται από τις σχολικές επιτροπές, καθώς η ευθύνη για τη συντήρησή τους έχει μεταφερθεί στους Δήμους. Όμως και οι προϋπολογισμοί των Δήμων έχουν υποστεί σημαντικότατες περικοπές.

Μήπως όμως η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης στη χώρα γίνεται εκ του πονηρού με συγκεκριμένη στόχευση; Πως αλλιώς θα μπορούσαμε να εκλάβουμε το γεγονός ότι προ ημερών κοινοποιήθηκε στις σχολικές μονάδες εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή του ν. 4823/2021, βάσει της οποίας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατόν με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου, να διοργανώνονται και να υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα, μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος με ή χωρίς συνεργασία με τρίτους φορείς, εκδηλώσεις, προγράμματα και συνέδρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα; Οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και τα συνέδρια διοργανώνονται, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις αυτές θα εισπράττονται από την αρμόδια σχολική επιτροπή και θα αποδίδονται στη σχολική μονάδα μέσω αυτής.

Όπως φαίνεται και από την προαναφερθείσα εγκύκλιο, η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση είναι η προσπάθεια μεταφοράς της ευθύνης κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών των σχολικών επιτροπών στους Διευθυντές και στους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ τονίζουμε ότι ο κίνδυνος να μετατραπούν οι Διευθυντές των Δημόσιων Σχολείων σε Διευθυντές Μάρκετινγκ, Υπεύθυνους Δημοσίων Σχέσεων ή Διοργανωτές εκδηλώσεων, είναι πλέον ορατός. Επίσης, ορατός είναι και ο κίνδυνος να λειτουργούν τα σχολεία με επιχειρηματικά κριτήρια και όχι με βάση τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών.

Ο Κωνσταντίνος Ζιάβρας, Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ ανέφερε σχετικά: «Το κράτος έχει την αποκλειστική ευθύνη να καλύπτει όλες τις λειτουργικές ανάγκες των δημοσίων σχολείων. Οι Διευθυντές και οι σύλλογοι διδασκόντων πρέπει να παραμείνουν επικεντρωμένοι στο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους έργο. Συντασσόμαστε με τον αγώνα των εκπαιδευτικών για άμεση απόσυρση της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ».

Τομέας Παιδείας και Θρησκευμάτων των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Η φωτογραφία είναι από εδώ: https://www.keeptalkinggreece.com/2020/09/24/students-march-schools-measures-covid-19/

Related Posts