Μετά από δέκα χρόνια σκληρής οικονομικής κρίσης και δύο χρόνια πανδημίας με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθά τους (φτώχεια, ανεργία, κοινωνική αποξένωση, τηλεκπαίδευση, ενδοοικογενειακή βία κ.λπ.), οι μαθητές χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, καθότι οι ανωτέρω καταστάσεις έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ευαίσθητη ψυχοσυναισθηματική ισορροπία των παιδιών. Η τοποθέτηση  ψυχολόγων σε όλες τις σχολικές μονάδες μπορεί, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών  και γονέων, να διευκολύνει  την επικοινωνία των μαθητών/τριών με τις οικογένειές τους και να  συνεισφέρει στην αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων σχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού.

Δυστυχώς, όμως, παρότι το τρέχον σχολικό έτος ολοκληρώνεται σε δύο περίπου μήνες, σε πολλές  σχολικές μονάδες δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη τοποθετήσεις ψυχολόγων (ΠΕ 23). Αλλά  και οι ψυχολόγοι που έχουν τοποθετηθεί, υποχρεώνονται να πηγαίνουν κάθε ημέρα σε διαφορετικό  σχολείο, δηλαδή σε πέντε σχολεία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Επίσης, η τοποθέτηση των ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες δεν είναι μόνιμη, με αποτέλεσμα να αλλάζουν κάθε χρόνο σχολεία, διακόπτοντας την αναγκαία συνέχεια που πρέπει  να υπάρχει στο έργο τους.

Όμως, οι  ψυχολόγοι για να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο τους, θα πρέπει να έχουν  τον απαραίτητο  χρόνο για να ασχοληθούν προσωπικά με τους μαθητές/τριες και να διαχειριστούν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, γεγονός που δεν είναι εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες.
Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητούμε, υποστηρίζοντας το αντίστοιχο αίτημα οργανώσεων γονέων, τη μόνιμη τοποθέτηση  ψυχολόγων σε όλες τις  σχολικές μονάδες με  πενθήμερη παρουσία σε κάθε σχολείο από την αρχή του επόμενου σχολικού έτους.

Ο Κωνσταντίνος Ζιάβρας, Συντονιστής του Τομέα Παιδείας των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ δηλώνει: «Η μόνιμη τοποθέτηση ψυχολόγων σε όλα τα σχολεία, ειδικά μετά  την πανδημία,  είναι πλέον επιτακτική ανάγκη».

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Γραφείο Τύπου των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Related Posts