27.04.2022.

Μεγάλο οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) εξαιτίας του πολλαπλασιασμού του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος και της εφαρμογής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής εκ μέρους των Ηλεκτρικών Εταιρειών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα έξοδα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων άντλησης και διανομής νερού έχουν υπερ-διπλασιαστεί εκτοξεύοντας στα ύψη τα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων νερού, αφού το ενεργειακό τους κόστος, που αποτελεί πλέον το 25 – 50% του συνολικού κόστους λειτουργίας τους, είναι πλέον μη διαχειρίσιμο.

Το μέτρο στήριξης της κυβέρνησης, να επιδοτήσει τις ΔΕΥΑ με 6,5 €/kWh είναι προφανέστατα ανεπαρκές.  Τυπικά και ουσιαστικά ωθεί τις Δημοτικές επιχειρήσεις να μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές, που ήδη πληρώνουν υπέρογκα ποσά για ηλεκτρικό ρεύμα, και να διακόπτουν την υδροδότηση για όσους δεν μπορούν να πληρώσουν.  Παράλληλα, εξαγγέλεται η αλλαγή του τοπίου με τη δημιουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων, τις συνενώσεις ΔΕΥΑ και τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών τους.  Μπαίνουμε δηλαδή και πάλι στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης του νερού διαμέσου χρεοκοπημένων ΔΕΥΑ, ενός αγαθού – βάση της ζωής που είναι και πρέπει πάσα θησεία να παραμείνει δημόσιο.

Ο περιφερειακός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης “Οικολογία – Πράσινη Λύση” Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε σχετικά: «Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να κατανοεί συνολικά την περιβαλλοντική διάσταση της μείωσης των αποθεμάτων νερού στην ΠΚΜ λόγω υπεράντλησης, αλλά και  λόγω πιθανής παρατεταμένης ανομβρίας εξαιτίας και της κλιματικής κρίσης, στοιχεία που οδηγούν έτσι κι αλλιώς σε αύξηση του ενεργειακού κόστους του νερού.  Δεν λαμβάνει κανένα στοχευμένο μέτρο στις ΔΕΥΑ για την επιδότηση και εφαρμογή κατά προτεραιότητα Φ/Β συστημάτων ή άλλων συστημάτων ΑΠΕ, όπου το χρονικό προφίλ παραγωγής ενέργειας ταιριάζει απόλυτα με το προφίλ κατανάλωσης.  Δεν προωθεί, δηλαδή, πολιτικές που θα μείωναν ταυτόχρονα την κατανάλωση νερού, ρεύματος και ατμοσφαιρικών ρύπων και θα καθιστούσαν τις δημοτικές επιχειρήσεις βιώσιμες οριστικά προς όφελος του Δημόσιου συμφέροντος». 

Το γραφείο τύπου της παράταξης

Η εικόνα είναι από: http://oikologiapkm.gr

Related Posts