5.4.2022.

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε η αιφνίδια απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας να μεταφέρει από το παράρτημά του στην Σίνδο Θεσσαλονίκης δύο πολυπληθή Τμήματα στις Σέρρες και να καταργήσει εντελώς ένα τρίτο, αυτό των Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Πέρα από τη διαφαινόμενη αντιδημοκρατική νοοτροπία του Υπουργείου Παιδείας και της ΔΕ του Πανεπιστημίου να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους, η απόφαση αυτή υποβαθμίζει το Διεθνές Πανεπιστήμιο και ανατρέπει τη ζωή σε χιλιάδες φοιτητές, πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς και τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου, που προφανώς είχαν επιλέξει αυτό το Πανεπιστήμιο και με βάση την εντοπιότητα και τη μείωση κόστους σπουδών. Τώρα καλούνται όλοι αυτοί, σε μια περίοδο που τα χρήματα δεν φτάνουν, να καλύψουν τα καθημερινά έξοδα και το υπέρογκο κόστος ενέργειας, να προβούν σε διατήρηση και δεύτερης κατοικίας.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας. Μετά τη συστηματική υποβάθμιση του μαθήματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καταργείται και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Στην περίοδο της κλιματικής κρίσης, που οι ανάγκες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της προβλέπονται ιδιαίτερα μεγάλες στη λεκάνη της Μεσογείου, καταργείται το Τμήμα που κατεξοχήν θα μπορούσε να παράγει τους απαραίτητους εξειδικευμένους επιστήμονες.

Η Οικολογία – Πράσινη Λύση καλεί τη ΔΕ του Πανεπιστημίου και το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσουν την απόφασή τους, μια απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη της τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την μακρόχρονη αναγκαιότητα της Ελλάδας σε προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα περιβάλλοντος.

Το γραφείο τύπου της παράταξης

Πηγή: http://oikologiapkm.gr/

Related Posts