04.2021

Πράσινο Ινστιτούτο

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ είναι μια επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συστήθηκε την άνοιξη του 2011 με πρωτοβουλία του Κόμματος των Οικολόγων Πράσινων.

Σκοπός του Πράσινου Ινστιτούτου είναι η μελέτη, ανάλυση και διάδοση, με κάθε τρόπο, όλων των πτυχών του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σκοποί του Πράσινου Ινστιτούτου είναι:

  • Η παρακολούθηση, μελέτη, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων σε ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, την Κοινωνία, την Οικονομία, τους Θεσμούς και την Πολιτική από τη σκοπιά της Πολιτικής Οικολογίας.
  • Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση πολιτικών στελεχών.
  • Η έρευνα και η τεκμηρίωση ζητημάτων πολιτικής οικολογίας και πράσινων πολιτικών και η ευρεία δημοσιοποίησή τους.
  • Η υποστήριξη της πολιτικής οικολογίας και των πράσινων πολιτικών καθώς και της αλληλεγγύης και της αναπτυξιακής βοήθειας σε διεθνές επίπεδο.
  • Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, συζητήσεων, εκδόσεων, εκθέσεων και η δημοσίευση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς του Πράσινου Ινστιτούτου.
  • Η θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την προώθηση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς του Πράσινου Ινστιτούτου καθώς και διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο πεδίο του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.
  • Η θεσμοθέτηση της απονομής βραβείων και υποτροφιών σε πρόσωπα ή συλλογικότητες που διακρίνονται με το έργο τους στο πεδίο του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.
  • Η συλλογή και η προστασία των ιστορικών αρχείων του οικολογικού κινήματος στην Ελλάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ινστιτούτο

Ηλίας Γιαννίρης, Πρόεδρος

Εύα Πάσχου, Αντιπρόεδρος

Δήμητρα Ψωμά, Γραμματέας

Αργύρης Γκινούδης, Ταμίας

Κατερίνα Ανδρικοπούλου, μέλος

Δείτε επίσης:

Για περισσότερες πληροφορίες :  https://www.greeninstitute.gr/about/