Οι γενικές αρχές λειτουργίας και οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις του κόμματος περιγράφονται στο Καταστατικό και την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος. Μία ιστορική αναδρομή της πολιτικής οικολογίας και της παρουσίας των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι αναλυτικές θέσεις μας περιγράφονται σε πληθώρα κειμένων, άλλα εκ των οποίων έχουν μείνει αναλλοίωτα κατά την πάροδο του χρόνου, έχουν δηλαδή διαχρονική αξία και άλλα είναι καινούργια και εξειδικευμένα, καθώς η κοινωνική ζωή εξελίσσεται, διασπάται σε τομείς  και συνεπώς είναι αναγκαία η επικαιροποίηση των αρχικών κειμένων.   

Έτσι, το κόμμα μας διαθέτει θέσεις οργανωμένες (τουλάχιστον) στους παρακάτω τομείς :

Περιβάλλον

Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Πολεοδομία – Χωροταξία

Το Περιβάλλον στην Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας

Ενέργεια

Μεταφορές – Βιώσιμη κινητικότητα

Βιώσιμη  Οικονομία

Βιώσιμος Τουρισμός

Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Υγεία

Εξωτερική Πολιτική

Αγροτική Παραγωγή – Αλιεία – Διατροφή

Παιδεία

Νεολαία

Πολιτισμός

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιώματα των Ζώων

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Μετανάστευση

Το ευρωπαϊκό οικολογικό κίνημα ξεκίνησε στις αρχές τις δεκαετίας του 70 ως αντιπυρηνικό κίνημα και κοινωνικές πρωτοβουλίες και πολύ γρήγορα μετεξελίχθηκε σε κίνημα για τη συνολική προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής από τις αλόγιστες και άκρως κερδοσκοπικές ανθρώπινες δραστηριότητες.

Σήμερα, όπως φαίνεται και από την πληθώρα των τομέων που ασχολείται, η πολιτική οικολογία και τα πράσινα κόμματα σε όλον τον κόσμο ασχολούνται με όλα τα θέματα της κοινωνικής ζωής και προβάλλουν μια εναλλακτική πρόταση για την οργάνωση της κοινωνίας, με βασικά στοιχεία την αειφορία – βιωσιμότητα, την ποικιλομορφία – βιοποικιλότητα, την οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόταξη της ευτυχίας του ατόμου και των συλλογικοτήτων αντί για την ανάπτυξη.