Η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια αόριστη έννοια όπως κάποιοι βολικά την παρουσιάζουν, αλλά είναι εδώ παρούσα και χτυπάει φέτος ανελέητα τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής. Τα στοιχεία είναι συνταρακτικά. Μείωση άνω του 90% στην παραγωγή πράσινης ελιάς λόγω ακαρπίας. Η κλιματική αλλαγή και οι ήπιοι πλέον χειμώνες “ξεγελούν” τα ελαιόδεντρα της Χαλκιδικής τα οποία δεν “ξεκουράζονται” και τελικά όταν πρέπει να δώσουν καρπό δεν τον παράγουν. Αναζητούνται ήδη “κλώνοι” της ποικιλίας ελιάς Χαλκιδικής, που ίσως αποδειχθεί ότι χρειάζονται λιγότερο ψύχος και έτσι θα μπορεί να γίνει αντικατάσταση των ελαιοδέντρων.

Η ανάγκη άμεσης χάραξης περιφερειακής στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην Κεντρική Μακεδονία είναι κρίσιμη.

Απαιτείται η κατασκευή πυκνότερου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών στην περιφέρεια μας, οι οποίοι αφού συνδεθούν μεταξύ τους, θα βοηθήσουν στη συλλογή δεδομένων σε τακτική βάση στις διάφορες περιοχές ώστε να αξιολογηθούν και να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στο εκάστοτε τοπικό μικροκλίμα.

Πηγή τοποθέτησης και εικόνας: https://www.facebook.com/philip.ganoulis

Related Posts