Η Περιφερειακή Οργάνωση των Οικολόγων Πράσινων Κεντρικής Μακεδονίας (ΟΠΚΜ) διοικείται από τη Συντονιστική Γραμματεία ΟΠΚΜ (ΣΓ ΟΠΚΜ).    Η 6μελής ΣΓ ΟΠΚΜ συγκροτήθηκε σε σώμα από τις εκλογές της 21.11.2020 και της 14.12.2020 ως εξής (περιλαμβάνονται και τα δύο αναπληρωματικά μέλη) :

 

Ελένη Μήλη                                               Συντονίστρια

Λίζα Αβραμίδου                                       Ταμίας

Χρύσα Τσιροπούλα                                 Γραμματέας

Ζαχαρίας Πείδης                                      Τακτικό Μέλος

Λεωνίδας Αραμπατζόγλου                    Τακτικό Μέλος

Γιώργος Ανδρεάδης                                Τακτικό Μέλος

Γωγάκου Σοφία                                         Αναπληρωματικό Μέλος

Ζήσης Ξενοφών                                        Αναπληρωματικό Μέλος

 

Στις συνεδριάσεις της ΠΓ ΟΠΚΜ παίρνουν μέρος συμβουλευτικά και τα παρακάτω μέλη των ΟΠΚΜ, ως τακτικά μέλη του Πανελλαδικού Συμβουλίου (ΠΣ) των Οικολόγων Πράσινων προερχόμενα από την Π.Ο. ΟΠΚΜ καθώς και οι περιφερειακοί σύμβουλοι των ΟΠΚΜ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την αυτοδιοικητική παράταξη «Οικολογία Πράσινη Λύση».   :

 

Γκινούδης Αργύρης                                 ex officio ως μέλος ΠΣ

Καραγιώργης Κώστας                             ex officio ως μέλος ΠΣ

Ρούσσου Ευθαλία                                    ex officio ως μέλος ΠΣ

Στεφανή Όλγα                                           ex officio ως μέλος ΠΣ

Ψωμά Δήμητρα                                        ex officio ως μέλος ΠΣ

Γκανούλης Φίλιππος                               ως Περιφερειακός Σύμβουλος ΟΠΛ

 

 

Η Συντονιστική Γραμματεία συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα, διαδικτυακά ή δια ζώσης, φροντίζει για την καθημερινή λειτουργία της Περιφερειακής Οργάσωσης των ΟΠΚΜ, τη διεκπεραίωση των τυπικών διαδικασιών και την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) των ΟΠΚΜ.  Φροντίζει επίσης για τη μηνιαία οργάνωση της ΓΣ ΟΠΚΜ.   Η θητεία της είναι περίπου ετήσια και διαρκεί μεταξύ δύο Πανελλαδικών Συνεδρίων των Οικολόγων Πράσινων.

Επιδιώκεται οι αποφάσεις την Γραμματείας ΟΠΚΜ να λαμβάνονται με συναίνεση ή τουλάχιστον με αυξημένη πλειοψηφία.  Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τουλάχιστον 4 από τα τακτικά μέλη της Γραμματείας.