ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟ ΟΠΚΜ ΝΟΕ / ΔΕΚ 2021

Συγκρότηση Συντον. Γραμματείας ΟΠΚΜ σε σώμα στις 15.11. 2021 ομόφωνα :

 

Καραγιώργης Κώστας                             Συντονιστής

Αβραμίδου Ελισάβετ                Ταμίας (και Περιφ. Σύμβουλος ΟΠΛ)

Μήλη Ελένη                                               Γραμματέας

Πείδης Ζαχαρίας                                      Τακτικό Μέλος

Ζήσης Ξενοφών                                        Τακτικό Μέλος

Χρυσή Τσιροπούλα                                  Τακτικό Μέλος

Πανιώρα Σταματία                                  Αναπληρωματικό Μέλος

Αραμπατζόγλου Λεωνίδας                     Αναπληρωματικό Μέλος

 

Γκανούλης Φίλιππος                 ex officio ως μέλος ΠΣ & ως Περιφερειακός

Σύμβουλος ΟΠΛ

Γκινούδης Αργύρης                                 ex officio ως μέλος ΠΣ

Στεφανή Όλγα                                           ex officio ως μέλος ΠΣ

Ψωμά Δήμητρα                                        ex officio ως μέλος ΠΣ

 

 

Εκλογή μελών ΣΓ ΟΠΚΜ την 24η Οκτωβρίου 2021

Με κοινή συναίνεση εκλέχθηκαν για τη Συντονιστική Γραμματεία οι:

Τακτικά μέλη

Αβραμίδου Λίζα

Ζήσης Ξενοφών

Καραγιώργης Κώστας

Μήλη Ελένη

Πείδης Ζαχαρίας

Τσιροπούλα Χρύσα

 

Αναπληρωματικοί

Αραμπατζόγλου Λεωνίδας

Πανιώρα Σταματία

 

Ex officio ως μέλη ΠΣ ΟΠ

Γκανούλης Φίλιππος

Γκινούδης Αργύρης

Στεφανή Όλγα

Ψωμά Δήμητρα