Για την Πράσινη στροφή της οικονομίας –  Προς μια Βιώσιμη Ευημερία για όλους 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η χώρα μας βρίσκεται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, το μέγεθος και το βάθος του προβλήματος  δεν φαίνεται τόσο σήμερα  γιατί  σκεπάζεται  με δανεικά. Το δημόσιο χρέος  έφτασε από το  180% του ΑΕΠ (2019)   στο 206% το (2021) και  είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στο κόσμο ενώ συνεχίζει να αυξάνεται.  Τα δύσκολα έρχονται τα επόμενα χρόνια, αφού  έχουμε χρεολύσια κατά Μ.Ο. 10,00  δις ανά έτος. Η κυβέρνηση ξεπουλάει ότι έχει απομείνει στο Δημόσιο, κυρίως ενέργεια και υποδομές, ενώ το οικονομικό μέλλον είναι δυσοίωνο. Η πολιτική που ασκείται είναι η ίδια που έφερε τη χώρα στη χρεοκοπία το 2009, είναι το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, που είναι ασύμβατο με την οικολογική ισορροπία και τη βιωσιμότητα, που καταστρέφει το περιβάλλον, σπαταλά τους φυσικούς πόρους, υποβαθμίζει την παραγωγικότητα των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και  αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ επιδιώκουμε μια πράσινη πολιτική για τη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού προτύπου οικονομίας και κοινωνίας, το οποίο έχει ως στόχους τη βιώσιμη ευημερία, την κοινωνική συνοχή, την αξιοπρεπή διαβίωση και την προσωπική-συλλογική εξέλιξη για όλους, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, την αποκέντρωση στην κατεύθυνση της τοπικοποίησης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αυτάρκειας.

Επιδιώκουμε να αναπτύξουμε νέα πρότυπα ευημερίας που υπερβαίνουν τον καταναλωτισμό και προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής με άλλα κριτήρια (περιβάλλον, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, αλληλεγγύη, παιδεία, υγεία, πολιτισμό).  Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε:

–  Υποβολή Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Απολογισμού και Προγραμματισμού, όπου να προσμετρώνται από κοινού οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι και

– Υιοθέτηση δεικτών βιωσιμότητας, που αποτυπώνουν πιο ολοκληρωμένα τα συνολικά αποτελέσματα της διακυβέρνησης μιας χώρας και όχι τη χρήση μόνο δεικτών οικονομικής μεγέθυνσης, όπως το ΑΕΠ.

Απέναντι στη σημερινή  κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και κλιματική κρίση, οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ επιδιώκουμε λύσεις που να απαντούν ταυτόχρονα σε όλες τις διαστάσεις της κρίσης:

Πράσινη Στροφή στην Οικονομία, με μαζικές ιδιωτικές, κοινωνικές και δημόσιες επενδύσεις στην απεξάρτηση από το πετρέλαιο,  το λιγνίτη και το ορυκτό αέριο, την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου και των συνδυασμένων μεταφορών, την εξοικονόμηση νερού, την προστασία των δασών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τους οικισμούς, την προώθηση αλλαγής προτύπου στον τουρισμό (όχι στην τουριστική «μονοκαλλιέργεια») και την βιώσιμη αναζωογόνηση της υπαίθρου.

Πράσινες θέσεις εργασίας, μέσα από τον πράσινο μετασχηματισμό των δημόσιων επενδυτικών εργαλείων, της βιώσιμης πράσινης επιχειρηματικότητας με κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την ανάδειξη της σημασίας του κοινωνικού και αλληλέγγυου τομέα της οικονομίας.

Πράσινο προσανατολισμό των πόρων από τα ευρωπαϊκά  προγράμματα, ώστε να χρηματοδοτηθούν σε μεγάλη έκταση δράσεις τόσο σε επίπεδο νοικοκυριών (όπως οι ηλιακές στέγες, οι μονώσεις σπιτιών, η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, κάνοντας κάθε πολίτη δυνητικό πράσινο επενδυτή και προσφέροντας σε όλους απτό όφελος στην τσέπη τους), όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας (πράσινη επιχειρηματικότητα και πράσινη απασχόληση).

– Κυκλική οικονομία.  Η κοινή λογική   και η ανάγκη της  οικονομίας των φυσικών  πόρων μας οδηγεί σε ένα σύστημα εξοικονόμησης πόρων και επαναχρησιμοποίησης των υλικών, δηλαδή προς αυτό της  κυκλικής οικονομίας, για την καλύτερη αξιοποίησή τους και τον περιορισμό της σπατάλης.

–  Στρατηγικό σχέδιο βιωσιμότητας. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που δεν διαθέτει μια εθνική στρατηγική βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.

– Ταμείο Ανάκαμψής και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).  Το ΤΑΑ, είναι μια ευκαιρία να χτίσουμε βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία. Οι αρχές και οι  παράμετροι  ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας όμως   δεν  εκφράζονται στο πρόγραμμα των 170 δράσεων της κυβέρνησης της ΝΔ για το ΤΑΑ.   Τα χρήματα  των 30 δις οδεύουν στις μεγάλες επιχειρήσεις και ελάχιστα αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ειδικότερα εκείνες που  θα επιλέξουν τη στροφή στην κυκλική οικονομία, τους αγρότες και την πλειοψηφία των Ελλήνων.  Πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα από το  ΤΑΑ :  Όλα τα κονδύλια, τα έργα και οι  δράσεις να είναι προσανατολισμένα στην ανάκαμψη, την βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα με  προστασία του περιβάλλοντος και στήριξη  της κοινωνίας. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η φορολογική πολιτική που προτείνουν οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ έχει στόχο να συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση σε βιώσιμη κατεύθυνση, να  προστατεύει το περιβάλλον, να ενισχύει την αποκέντρωση, να στηρίζει παραγωγικές επιχειρήσεις που παράγουν  προϊόντα κάλυψης βασικών αναγκών, επιχειρήσεις και νοικοκυριά που συμβάλουν στην ενεργειακή μετάβαση μηδενικών εκπομπών, επιχειρήσεις και άτομα στους τομείς μόρφωσης και πολιτισμού.  Επιδιώκει   να λειτουργεί   αναδιανεμητικά παίρνοντας περισσότερα από αυτούς που έχουν μεγάλα εισοδήματα  και στηρίζοντας  τους εργαζόμενους και τα πιο φτωχά στρώματα.

Υποστηρίζουμε τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με ελάφρυνση της φορολόγησης της εργασίας και επιβάρυνση της σπατάλης, της ρύπανσης και της επιδεικτικής κατανάλωσης

Πολύ σημαντική θεωρείται η στήριξη και μέσω της φορολογικής πολιτικής, των αγροτών και των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών και των νησιών που ερημώνουν.

Προτείνουμε να θεσμοθετηθούν  περιβαλλοντικοί φόροι έξω από την εισπρακτική λογική. Χρειάζεται να σχεδιαστούν κυρίως ως εργαλεία ενθάρρυνσης και αποθάρρυνσης δραστηριοτήτων ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Γενικά η φορολογική πολιτική της οικολογίας στοχεύει στην αύξηση των συντελεστών φορολογίας  στην  πολυτελή και ρυπογόνο κατανάλωση.

Ανασχεδιασμός του ΦΠΑ με νέα κριτήρια

Ανασχεδιασμός του ΦΠΑ και μείωση του για την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών αλλά και την ενίσχυση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών στο περιβάλλον, με υψηλή συνεισφορά εργασίας και μεγάλη ελληνική προστιθέμενη αξία. Παράλληλα με τον παραδοσιακό διαχωρισμό σε είδη πρώτης ανάγκης και πολυτελείας, είναι ανάγκη να διαβαθμιστεί με βάση την ανάγκη να  προωθηθούν κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, με υψηλή συνεισφορά εργασίας.

Φορολογία φυσικών προσώπων.

Προτείνεται μεγαλύτερη  προοδευτικότητα από την υφιστάμενη  στους συντελεστές  της φορολογίας φυσικών προσώπων κλίμακα πολλών φορολογικών συντελεστών, έτσι ώστε τα χαμηλά εισοδήματα να φορολογούνται με πολύ μικρούς συντελεστές και τα πολύ μεγάλα, με πολύ μεγάλους.

Φορολογία επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. 

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες να φορολογούνται με κλιμακωτούς συντελεστές ανάλογα με τα κέρδη τους.  Ξεχωριστή φορολογική κλίμακα (με μικρότερους συντελεστές)   πρέπει να υπάρχει στις  μικρές επιχειρήσεις (Ο.Ε., ατομικές ), μείωση φορολογικού συντελεστή στο μισό.  Φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών των ΑΕ (μερίσματα) από το 5%  να αυξάνεται προοδευτικά από 5%  μέχρι  25%,  ώστε να υπάρχει κίνητρο για επανεπένδυση των κερδών  και αντικίνητρο στην πολυτελή κατανάλωση.  Φορολογικά κίνητρα  με μηδενικό φόρο σε επιχειρήσεις νέων για την πρώτη 3ετία, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), νέους αγρότες.

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ).

– Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε περιουσία μέχρι 400.000 ευρώ και αύξηση   με προοδευτικό τρόπο στις πολύ μεγάλες περιουσίες, κάνοντας διάκριση μεταξύ των διαφορετικών χρήσεων γης (γεωργική γη, οικόπεδα κ.λ.π.). Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε μόνιμους κατοίκους χωριών της περιφέρειας που ερημώνουν και άγονων φτωχών νησιών για περιουσίες μέχρι 700.000 ευρώ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ  προτείνουμε  αύξηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπερδιπλασιασμό) για να υποστηριχθούν προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας, των ανισοτήτων και περισσότερες επενδύσεις σε έργα βιωσιμότητας, εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης κλπ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    

Η υποστήριξή μας προς τον κόσμο της εργασίας είναι δεδομένη. Θεωρούμε την εργασία δικαίωμα, θέτουμε τους ανθρώπους (όπως και τη φύση) πάνω από τα κέρδη, διεκδικούμε εργασία με δικαιώματα, δημιουργικότητα και νόημα, προωθούμε θεσμούς δημοκρατίας και στους χώρους δουλειάς.

Απαιτούμε δίκαιη κατανομή του κοινωνικού πλούτου, θέλουμε συνδικάτα πέρα από συντεχνιακές λογικές, αυτόνομα, ελκυστικά στους εργαζόμενους και αποτελεσματικά στη δράση τους, στηρίζουμε μορφές κοινωνικής οικονομίας που υπερβαίνουν τη μισθωτή εργασία, προωθούμε αντιλήψεις που αποβλέπουν στη συνοχή των εργαζόμενων και τη συμμετοχή τους στο παραγόμενο τελικό προϊόν.

Οι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και  η ασφάλεια των εργαζόμενων αποτελούν για μας προτεραιότητα.

Διεκδικούμε ελάχιστο εισόδημα αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους του πολίτες,  απόλυτη προστασία της κύριας (πρώτης) κατοικίας από τις τράπεζες σε επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό μελών της οικογένειας και  με ελάχιστο εμβαδό 100 μ2, στέγη για όλους, κανένας άστεγος στους δρόμουςπράσινη απασχόληση μέσα από την ανάπτυξη κυρίως δραστηριοτήτων έντασης εργασίας, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές, ο αγροτουρισμός και η βιολογική γεωργία, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων, η κοινωνική οικονομία, η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου, τα συλλογικά μέσα μεταφοράς και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ζητάμε κίνητρα για διευκόλυνση της επιστροφής στην ύπαιθρο, ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (κοινωνικές επιχειρήσεις) για την αύξηση της απασχόλησης, και προστασία και κατοχύρωση δικαιωμάτων όσων αντιμετωπίζουν ειδικότερα προβλήματα στην αναζήτηση απασχόλησης (γυναίκες, μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα με ειδικές ανάγκες).

Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση – οικονομία φυσικών πόρων.

Η πρόκληση του 21ου αιώνα είναι η επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους, με αποσύνδεση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας από την κατανάλωση. Κάτι τέτοιο απαιτεί αλλαγή του σπάταλου και ρυπογόνου παραγωγικού και καταναλωτικού προτύπου προς βιώσιμη κατεύθυνση.

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ενθαρρύνουμε και θα υποστηρίξουμε ενεργά την ανάπτυξη και στήριξη (νομοθετική, οικονομική-χρηματοδοτική, φορολογική) του «τρίτου τομέα» της οικονομίας, της κοινωνικής οικονομίας.

Στόχος μας είναι μια αποκεντρωμένη και ανοικτή οικονομία αλληλεγγύης και ισότητας, με κορμό την τοπική και περιφερειακή κλίμακα, με εκτεταμένο τομέα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας,  που να δίνει σε όλους τους πολίτες δυνατότητες να συμμετέχουν όχι μόνο στην παραγωγή και τα οικονομικά οφέλη, αλλά και στις βασικές αποφάσεις για την πορεία της.

Related Posts