Οι ζωές μας εξαρτώνται, και θα εξαρτώνται πολύ περισσότερο στο μέλλον, από τα έξυπνα τηλέφωνα, το διαδικτυακό εμπόριο, τους ψηφιακούς «προσωπικούς βοηθούς» μας, την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή εκπαίδευση, ψηφιακά νομίσματα και μία αυτοματοποιημένη παραγωγή. Η «ψηφιακή μετάβαση» δεν αφήνει καμία πτυχή της κοινωνίας και της οικονομίας ανεπηρέαστη.

Στην Ελλάδα επικρατεί για δεκαετίες μία ψηφιακή ατζέντα χωρίς αληθινό όραμα, ενώ η ψηφιοποίηση γίνεται πεδίο καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ πιστεύουμε σε μία ψηφιακή κοινότητα ανοιχτή σε όλους και όλες, χωρίς περιορισμούς, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και με ίσες ευκαιρίες στην καινοτομία, στη δημιουργία ψηφιακών υποδομών και στη προσβασιμότητα. Ζητούμε μία δίκαιη οργάνωση της ψηφιακής μετάβασης και ένα διαδίκτυο στο οποίο να κυριαρχούν αρχές όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η ατομική και κοινωνική υπευθυνότητα.

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαφάνεια στους αλγόριθμους

Τα αυτόνομα ψηφιακά συστήματα δεν είναι ουδέτερα, αλλά βασίζονται σε αρχές και προκαταλήψεις του αναλογικού κόσμου. Ζητάμε διαφάνεια, έλεγχο και όρια για τους παρόχους πλατφορμών, ώστε τα αλγοριθμικά συστήματα να μην δρουν με διακρίσεις. Χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες για την προστασία και την ποιότητα των δεδομένων, ώστε να υπάρχει έλεγχος και απόδοση ευθυνών.

Λειτουργικός και δίκαιος ανταγωνισμός στην ψηφιακή αγορά

Ο ανταγωνισμός περιορίζεται σημαντικά μέσω της υπέρμετρης αγοραστικής δύναμης των διαδικτυακών κολοσσών. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι από την επιτροπή ανταγωνισμού, ώστε να αποτρέπεται η στρατηγική εξαγοράς του νέου ανταγωνισμού που οδηγεί στη διατήρηση των ολιγοπωλίων.

Στήριξη καινοτομίας και νέων εταιρειών

Τη διαφορά ανάμεσα σε μία καλή ιδέα και μία διεθνώς επιτυχημένη επιχείρηση μπορούν να κάνουν μηχανισμοί στήριξης και δίκτυα για ανερχόμενες εταιρείες – startups, αλλά και άτομα ή ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση ζητούμε τη δημιουργία ενός κρατικού μηχανισμού στήριξης τέτοιων εγχειρημάτων.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών ανήκουν στους ίδιους και σε κανέναν άλλον. Απαιτούμε την διαγραφή των αναίτιων όγκων αποθηκευμένων πληροφοριών, αποτελεσματικό έλεγχο της δουλειάς των μυστικών υπηρεσιών, καθώς και κρατική υποχρέωση δήλωσης των κενών ασφαλείας.

Τέλος στις διακρίσεις

Ζητάμε ελάχιστη ταχύτητα δικτύου 10 mbps για όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, ανεξαρτήτως περιοχής, χωρίς διακρίσεις. Επίσης, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης οφείλει να περιλαμβάνει την αγροτική ανάπτυξη, ώστε το κράτος να συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του αγροτικού τομέα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητούμε άμεσα την εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης ως προς την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκειμένου να περιληφθούν σαφείς αναφορές στην αναβάθμιση του δικτύου επεξεργαστών της Ελλάδας, ώστε αυτοί να καταστούν βιώσιμοι, όπως και των συστημάτων cloud της χώρας με έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Related Posts