Οι προσπάθειες μεταρρυθμίσεων στον τομέα της εκπαίδευσης ακολουθούν τις κατά κανόνα αποσπασματικές παρεμβάσεις των έως τώρα κυβερνήσεων και στηρίζονται σε ένα αναχρονιστικό μοντέλο για την παιδεία. Ένα μοντέλο χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, που κρατάει το εκπαιδευτικό σύστημα υποστελεχωμένο σε όλες τις βαθμίδες, αρνείται να επενδύσει σε υποδομές, έρευνα και καινοτομία, τροφοδοτεί την παραπαιδεία, αγνοεί τον επαγγελματικό προσανατολισμό, δεν αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, δεν αξιολογείται.

Μέσα σε όλα αυτά χάνεται ο σκοπός της εκπαίδευσης, που συμπεριλαμβάνει την ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων για τα δικαιώματα τους ως μελλοντικοί πολίτες, αλλά και για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Πολιτεία και στους Θεσμούς μέσα σε μια σύγχρονη ανοιχτή κοινωνία.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που βασίζεται στα καλύτερα εκπαιδευτικά πρότυπα της Ευρώπης και του κόσμου,  που προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, χρηματοδοτείται με επαρκείς δημόσιους πόρους, που είναι δωρεάν και δίκαιο, που προωθεί την αλληλεγγύη και συνεργασία, τη συγκροτημένη σκέψη και την καινοτομία, που αναδεικνύει τις δυνατότητες και τα ταλέντα κάθε ατόμου, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είναι ολιστικό αλλά και εξατομικευμένο.

Προτάσεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στις προγραμματικές θέσεις των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ περιλαμβάνεται μια σειρά από προτάσεις εφαρμογής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα η νομοθέτηση ανώτατου ορίου των μαθητών ανά τμήμα, η εφαρμογή των αρχών και κανόνων της αειφορίας όχι μόνο στην εκπαιδευτική ύλη και πρακτική, αλλά και στις συνθήκες της σχολικής ζωής και του σχολικού περιβάλλοντος, η εισαγωγή  του θεσμού των Οικολογικών Σχολείων και η ενίσχυση του θεσμού των Σχολικών Συνεταιρισμών, η σεξουαλική αγωγή με σκοπό τη γνώση και χειραφέτηση, η εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, η προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της δίγλωσσης εκπαίδευσης των πολιτισμικά διαφερόντων μαθητών και η απόκτηση πρακτικών γνώσεων ζωής για καλύτερη κοινωνική ένταξη και γνωριμία με τον κόσμο της εργασίας και τους κοινωνικούς θεσμούς.

Αναλυτικά οι σχετικές προτάσεις των ΟΠ (προσωρινά μη διαθέσιμο).

Προτάσεις για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Χρειάζεται σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός και ψυχολογική υποστήριξη, αλλά κυρίως κινητικότητα στις σπουδές, χωρίς εμπόδια και πρώιμες τελεσίδικες επιλογές που εγκλωβίζουν τους μαθητές/τριεςσε αδιάφορες σχολές και τμήματα,  απλά για την απόκτηση ενός πτυχίου.

Θέλουμε να δοθεί έμφαση στην έρευνα και τεχνολογία προσανατολισμένη στις τοπικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, να στηρίζονται οι οικονομικά αδύναμοι φοιτητές με υποτροφίες, άτοκα δάνεια, θέσεις εργασίας για φοιτητές/τριες, φοιτητικές εστίες.

Για την Ελλάδα της ΕΕ απαιτείται ενίσχυση των σπουδών που οδηγούν σε πράσινα επαγγέλματα και  αναβαθμίζουν την αγροτική εκπαίδευση προσανατολισμένη στην αειφορική αγροτική απασχόληση.

Η ολιστική προσέγγιση στην Παιδεία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την διαμόρφωση του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος, αλλαγή των εκπαιδευτικών μεθόδων στην κατεύθυνση της βιωματικής μάθησης.  Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η κατάλληλη εκπαίδευση και να χρησιμοποιούνται στην πράξη μέθοδοι όπως: η Παιδεία με Φαντασία (Imaginative Education), η παιδαγωγική φιλοσοφία Waldorf-Steiner και οι αρχές των κινημάτων Bauhaus και Arts and Crafts.

Στο πρόγραμμα θέσεων των ΟΠ παρουσιάζονται συγκεκριμένες σχετικές προτάσεις (προσωρινά μη διαθέσιμο).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Η αναβάθμιση της παιδείας δεν μπορεί να γίνει με υποβαθμισμένους, εργασιακά και κοινωνικά, εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να ζουν με αξιοπρέπεια για να μπορούν να αφοσιωθούν στα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά τους καθήκοντα (ο μισθός τους να είναι  τουλάχιστον στον μέσο όρο της Ε.Ε.).

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητάμε άμεση αύξηση μισθού και διαφορετικές μισθολογικές βαθμίδες για δασκάλους και καθηγητές, περισσότερες προσλήψεις, διαβούλευση με τα συνδικάτα και νέους όρους εργασίας.

Ταυτόχρονα, προτείνουμε την άμεση απαλλαγή των εκπαιδευτικών από διοικητικά καθήκοντα. Σε κάθε σχολείο οφείλουν να υπάρχουν γραμματείς για τον διοικητικό τομέα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στα παιδαγωγικά τους καθήκοντα.

Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, επιστημονική αλλά και παιδαγωγική /ψυχολογική, αποτελεί προϋπόθεση για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η νεανική παραβατικότητα, η μαθητική διαρροή και άλλα σοβαρά προβλήματα της σχολικής ζωής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η λειτουργική αξιολόγηση και η θετική στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και όχι την τιμωρία ή την χειραγώγηση των εκπαιδευτικών μπορεί να βελτιώσει θεαματικά το εκπαιδευτικό σύστημα. Η αξιολόγηση πρέπει να έχει αντισταθμιστικό χαρακτήρα, να αποσκοπεί στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών μονάδων που υστερούν, να προάγει συνολικά την εκπαιδευτική μονάδα και κυρίως να γίνεται σε συνεργασία με τα συνδικάτα, τους συλλόγους γονέων και τους μαθητές. Σημασία έχει η αξιολόγηση της ποιότητας του μαθήματος και όχι μόνο προσωπικά του κάθε εκπαιδευτικού. Πρότυπα σε αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν η Ιαπωνική Μελέτη Μαθήματος και η Σκανδιναβική Θεώρηση.

Related Posts