Μετανάστες/ριες -πρόσφυγες: γέφυρες πολιτισμών

Βασικές πολιτικές μας προτάσεις είναι :

 • Δημιουργία διακομματικής αρχής για τη μετανάστευση με τη δημιουργία νόμιμων διόδων μετανάστευσης (ώστε να αποφεύγονται οι διακινητές) με ταχεία διευθέτηση εκκρεμών αιτήσεων ασύλου και δυνατότητα έρευνας των καταγγελιών για επαναπροωθήσεις
 • Μέτρα που να διευκολύνουν την οικογενειακή επανένωση
 • Μακροπρόθεσμη στρατηγική για ισότιμη κοινωνική και οικονομική ένταξη μέσω παιδείας, τεχνικής εκπαίδευσης, και αξιοποίηση υπαρχόντων δεξιοτήτων το οποίο μπορεί να συμβάλει στις δημογραφικές πιέσεις
 • Συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση για ενσωμάτωση προσφύγων, αποφυγή «μαύρης» εργασίας, έχοντας πρόσβαση σε δομές υγείας και συμβολής σε φορολογικές υποχρεώσεις. Καταγραφή όσων στερούνται νόμιμων εγγράφων και εγγραφή σε ειδικούς καταλόγους στους δήμους για πρόσβαση σε δομές υγείας.
 • Κατάλληλες δομές με διευκολύνσεις (παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας και διερμηνείας) για ευπαθείς ομάδες (ασυνόδευτα ανήλικα, θύματα βασανιστηρίων, θύματα trafficking) με παροχή εκπαίδευσης σε λειτουργούς (ένστολοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχοθεραπευτές) που εμπλέκονται με μετανάστες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Αποφυγή δημιουργίας γκέτο
 • Γυναίκες. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και οι γυναίκες στη χώρα φιλοξενίας τους. Ενδοοικογενειακή βία στις μεταναστευτικές δομές θα τυγχάνει ίδιας προσέγγισης όπως και στη χώρα μας με ιδιαίτερη κοινωνική εκπαιδευτική και ψυχολογική υποστήριξη
 • Δικαιώματα των παιδιών –πολυπολιτισμικά σχολεία με έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας, δικαιώματα σε εμβολιασμούς και υγεία
 • Εκπαίδευση στον αλληλοσεβασμό για τη θρησκευτική ελευθερία και πολιτισμική ιδιαιτερότητα εισερχομένων και γηγενών.
 • Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. Ο Νόμος 3838/2010 να μπει σε ισχύ.
 • Συνεργασία με ΕΕ
 • Στόχος η μείωση των αιτίων των προσφυγικών ροών με εξασφάλιση κονδυλίων ΕΕ για εκπαίδευση και βιώσιμα αναπτυξιακά προγράμματα σε αναπτυσσόμενες χώρες από όπου προέρχονται οι μετανάστες
 • Απαιτούμε ριζική αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ, μέσω της νομοθεσίας που αποτελεί μέρος του Νέου Συμφώνου για τη μετανάστευση, έτσι ώστε οι αιτούντες άσυλο να μπορούν να

1. επιλέγουν τη χώρα στην οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για άσυλο,

2. να μοιράζονται δίκαια στις χώρες της ΕΕ σύμφωνα με πληθυσμό και δείκτες ανεργίας,

3. να υπάρχουν υποχρεωτικές ρήτρες συμμόρφωσης για όλες τις χώρες της ΕΕ, με την υιοθέτηση μιας ενιαίας πολιτικής από όλα τα κράτη.

 • Η ΕΕ να σταματήσει την ανάθεση της διαχείρισης συνόρων σε 3ες χώρες (Τουρκία Λιβύη) με εγγύηση νόμιμων οδών εισόδου και μετεγκατάστασης. Το νέο σύμφωνο Σεπτεμβρίου 2020 κάνει μετάθεση ευθύνης χωρίς να εξασφαλίζει μετεγκατάσταση εντός ΕΕ
 • Δεν έχει σημασία ποιες μειονότητες θέλουμε εμείς να αναγνωρίζουμε, αλλά ποιες και ποιοι συμπολίτες μας επιθυμούν να καταγράφονται ως ιδιαίτερες εθνικές ή γλωσσικές ομάδες στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας.

Related Posts