Τα ζώα αναγνωρίζονται στην ΕΕ ως συναισθανόμενα όντα και τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις για την ευζωία τους.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουν:

Απαγόρευση της χρήσης κλουβιών στην εκτροφή ζώων όχι μόνο ως μέτρο προστασίας των ίδιων των ζώων αλλά και για την αντιμετώπιση ζωονόσων όπως ο κορονοϊός. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 61% όλων των ανθρώπινων παθογενειών, προέρχονται από ζωονόσους.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουν συγκεκριμένα:

 • Η ΕΕ να επιβάλει από το 2030 και μετά απαγόρευση εισαγωγών τροφίμων ή προϊόντων άγριων ζώων από τρίτες χώρες που προέρχονται από ζώα σε κλουβιά.
 • Η ΕΕ να απαγορεύσει τη χρήση κλουβιών εντατικής κτηνοτροφίας στην εκτροφή ζώων που προορίζονται για κατανάλωση μέχρι το 2050.
 • Η ΕΕ να αναπροσαρμόσει σε αυτό το στόχο της απαλλαγής από ζώα σε κλουβιά όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές του GreenNewDeal (της βιοποικιλότητας, του δίκαιου εμπορίου, της αναθεωρημένης ΚΑΠ, κ.λπ.), καθώς και τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις.

Επίσης :

 • Απαγόρευση της κλωνοποίησης για παραγωγή γενετικά τροποποιημένων ζώων.
 • Αλλαγή του καταναλωτικού και διατροφικού μοντέλου με σημαντικό περιορισμό της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων.
 • Αναπροσαρμογή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ώστε να μην επηρεάζονται αρνητικά τα οικοσυστήματα και να μην εξαφανίζονται είδη, όχι μόνο ανώτερα θηλαστικά, αλλά και έντομα όπως οι μέλισσες με τραγικές συνέπειες για την αναπαραγωγή.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ:

 • Θεωρούμε απαράδεκτη τη θανάτωση ζώων για ψυχαγωγία, όπως το κυνήγι, ή για άθληση. Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία περιορισμού του κυνηγιού ενταγμένης σε ένα χρονοδιάγραμμα απαγόρευσής του. Απαιτούμε αποτελεσματικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας, ενημέρωση των κυνηγών για ευαίσθητα οικοσυστήματα και απειλούμενα είδη και εκτεταμένη ενημέρωση της κοινωνίας σχετικά με τις συνέπειες της θήρας στα δασικά και άλλα φυσικά οικοσυστήματα.
 • Θεωρούμε ότι είναι μη αποδεκτά εκείνα τα έργα που επιφέρουν μαζικούς θανάτους αγρίων ειδών και μειώσεις πληθυσμών απειλούμενων ειδών, όπως αυτοκινητόδρομοι, ανεμογεννήτριες και μεγάλα πάρκα φωτοβολταϊκών σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, αποξηράνσεις λιμνών.
 • Ζητάμε συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων κάθε είδους (ζώα συντροφιάς, γουνοφόρα, παραγωγικά, ελεύθερα ζώα στη φύση, ζώα που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία, για πειράματα και ζώα εργασίας).
 • Ζητάμε η Πολιτεία να προβεί στον σαφή καθορισμό των υποχρεώσεων των δήμων για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
 • Θεωρούμε ότι οι δήμοι πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο στην υλοποίηση πολιτικών για την προστασία των ζώων και τον τερματισμό της βάρβαρης μεταχείρισής τους.
 • Υποστηρίζουμε τη δημιουργία καταφυγίων και κέντρων περίθαλψης “άγριων ή ελεύθερων” ζώων από τους δήμους σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις.
 • Υποστηρίζουμε προγράμματα ευαισθητοποίησης και προαγωγής της φιλοζωίας
 • Θεωρούμε τα πειράματα στα ζώα ως μη αποδεκτά και ζητάμε από τα ερευνητικά, ιατρικά και πανεπιστημιακά κέντρα της χώρα μας την άμεση προώθηση εναλλακτικών μεθόδων έρευνας (που ήδη εφαρμόζονται ευρέως σε άλλες χώρες) με σκοπό την αντικατάσταση των πειραματόζωων.

Related Posts