Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ υποστηρίζουν δικαιώματα και ασφάλεια για όλες και όλους και μια ανοιχτή και δυνατή κοινωνία, δυνατή χάρη βασισμένη στη διαφορετικότητα. Θεωρούν ότι για τις γυναίκες πρέπει να υπάρχουν πολιτικές πέρα από την ισοτιμία και το ρόλο του «μισού του ουρανού».

Θεωρούν ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ισότητα θα πρέπει να προβλέπει προτεραιότητες με βάση τις ανάγκες και τις ευαισθησίες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενίσχυση κάθε δράσης που μπορεί να συμβάλλει στην εξάλειψη των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες, αντιμετώπιση των πολλαπλών παραγόντων που επεμβαίνουν στην αναζήτηση εργασίας με αποτέλεσμα να εμποδίζουν, ακόμη και να ακυρώνουν κάθε προσπάθεια των γυναικών για εξεύρεση εργασίας

Προτείνουμε:

Τη δημιουργία ενός φορέα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που θα στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που θα βοηθά στην προώθηση στην αγορά εργασίας γυναικών που ως τώρα υφίστανται ποικίλες διακρίσεις.

Πολιτικές ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Η ενδοοικογενειακή βία, η γυναικοκτονία ως αδίκημα, η σωματεμπορία και το trafficking, η σεξουαλική παρενόχληση αποτελούν μορφές έμφυλης βίας που πρέπει να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

Άμεσα βήματα για  ίσες αμοιβές και ίσες ευκαιρίες και για τα δύο φύλα και κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών να επιλέγουν ελεύθερα οι ίδιες τη μορφή απασχόλησής τους, χωρίς να τους επιβάλλεται αναγκαστικά μερική απασχόληση ή απασχόληση στο σπίτι.

Ίσες ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση.

Παροχές υπηρεσιών προσιτές σε όλους/ες για τη φροντίδα των παιδιών, αλλά και των ηλικιωμένων, διατήρηση και ανάπτυξη των υπηρεσιών και πόρων για την υγεία και εκπαίδευση, ώστε να αποφεύγεται η αναγκαστική επιστροφή των γυναικών στο σπίτι.

Οικογενειακή πολιτική που να ευνοεί την προσωπική αυτονομία, να αποφεύγει τις πριμοδοτήσεις για την τεκνοποιία και να εξασφαλίζει καλύτερη διανομή υπηρεσιών πρόνοιας και ειδική μέριμνα για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Μέριμνα για τη μετανάστρια που εργάζεται συνήθως ανασφάλιστη, που δεν νομιμοποιείται με τα ένσημα του συζύγου της, που η μητρότητα την κρατά μακριά από την εργασία.

πολιτικές ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια σφαίρα και στην πολιτική, ώστε να αντιμετωπιστεί η υπο-εκπροσώπηση.

Ειδικά για το ζήτημα της Σαρία οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητάμε να καταργηθεί το αναχρονιστικό νομικό καθεστώς της Σαρία (ιερός ισλαμικός νόμος) για τη μειονότητα στη Θράκη, με το οποίο παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα γυναικών και παιδιών και καταστρατηγείται κάθε αρχή ισονομίας και ισοπολιτείας. Η Σαρία δεν εφαρμόζεται σε κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης ούτε ακόμη και στις χώρες εκείνες που σχηματίστηκαν από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στις οποίες ζουν συμπαγείς μουσουλμανικοί πληθυσμοί, ούτε βέβαια στην Τουρκία όπου έχει καταργηθεί από το 1926.

Οικογενειακό Δίκαιο

Ο νέος νόμος για το οικογενειακό δίκαιο δεν αντιστοιχεί στις σύγχρονες ανάγκες. Απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου. Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει θεσμική ισότητα που θα είναι σύμφωνη με τα διεθνή, νομικά δεσμευτικά, κείμενα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα για ασφάλεια και προστασία όλων των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (κυρίως παιδιά και μητέρες), και συγκεκριμένα ζητάμε:

 • τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Ν. 4531/2018) σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
 • την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/ΕΕ για τα Δικαιώματα των Θυμάτων (Ν. 4478/2017)
 • τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992) -Άρθρα 3-12-19.

 

Πατριαρχική κουλτούρα και σεξιστικά στερεότυπα

Τα έντυπα, τα life-style περιοδικά, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και, κυρίως, η τηλεόραση προωθούν ένα κυρίαρχο μοντέλο που απευθύνεται στο θυμικό του αποδέκτη των μηνυμάτων τους, και όχι στην πραγματική ζωή της καθημερινής γυναίκας ή τις πραγματικές ανάγκες και ικανότητές της.  Θεσμοί, όπως η εκπαίδευση και η εκκλησία που διαθέτουν πολύ μεγάλη δύναμη διαμόρφωσης συνειδήσεων, καλούνται να σταματήσουν  να λειτουργούν ως όχημα σεξιστικών μηνυμάτων και μέσο αναπαραγωγής και επικύρωσης στερεοτύπων για τις έμφυλες σχέσης εξουσίας.

Για αυτό ζητάμε να λειτουργήσει το σχολείο ως βασικός φορέας εξάλειψης των έμφυλων στερεοτύπων και να εισαχθούν κατάλληλα προγράμματα ισότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δικαιώματα του Παιδιού

Στη χώρα μας, παρότι  η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού έχει κυρωθεί από το Δεκέμβρη του 1992 με το νόμο 2101/92, καταγράφονται συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, όπως η παιδική εργασία και  η Βία – κακοποίηση

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητάμε να γίνει ένα Εθνικό σχέδιο εξάλειψης της παιδικής εργασίας.  Θέλουμε μηδενική παιδική επαιτεία και πορνεία, στήριξη των ευάλωτων οικογενειών, άρση των αιτίων της σχολικής διαρροής και πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη των υπό εκμετάλλευση παιδιών.  Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να υπάρχει παιδική εργασία και στα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα.

Η πολιτεία οφείλει να ορίζει και να τηρεί αυστηρά τα κατώτατα όρια ηλικίας και τα ωράρια, διασφαλίζοντας τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανήλικων εργαζομένων.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητάμε:

 • Τον τερματισμό της κράτησης όλων των παιδιών μεταναστών χωρίς χαρτιά ή αιτούντων άσυλο.
 • Την ποινική δίωξη κάθε ρατσιστικής ή διακριτικής συμπεριφοράς σε βάρος παιδιών ρομά, μεταναστών, αιτούντων άσυλο, παιδιών με αναπηρία ή άλλων ευάλωτων ομάδων.
 • Την εξάλειψη κάθε μορφής ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος παιδιών καθώς και την εξάλειψη κάθε μορφής σωματικής τιμωρίας των παιδιών.
 • Την πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση και την άρση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού των παιδιών Ρομά.
 • Την πρόσβαση όλων των παιδιών σε εμβόλια και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
 • Την εξάλειψη του trafficking, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κάθε μορφής εργασιακής εκμετάλλευσης σε βάρος παιδιών.
 • Την απόλυτη νομική προστασία των ανήλικων εργαζομένων και τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων
 • Τον πλήρη σεβασμό της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας, της θρησκευτικής ελευθερίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ελευθερίας της έκφρασης κάθε παιδιού.
 • Τη δημιουργία δομών για την προστασία των παιδιών από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης (έλλειψη στέγης ή επαρκούς τροφής, ψυχοκοινωνική μέριμνα κ.α.).

Μειονότητες

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ πιστεύουμε ότι τα μειονοτικά ζητήματα δεν είναι ζητήματα διακρατικών σχέσεων αλλά ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και διεκδικούμε:

 • Υπογραφή και εφαρμογή από την Πολιτεία των Ευρωπαϊκών συνθηκών για τις μειονότητες και τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες.
 • Επικύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο, της Σύμβασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, την οποία η χώρα μας έχει υπογράψει από το 1997.
 • Μελέτη και διάσωση των παραδοσιακών πολιτισμικών στοιχείων, αποφυγή της δημιουργίας γκέτο, αλλά και θετικές διακρίσεις σε τομείς όπου η ισότητα ευκαιριών δεν είναι δεδομένη.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ πιστεύουμε ότι η κατάργηση των διακρίσεων απέναντι στους Ρομά θα οδηγήσει στην κατάργηση των στερεοτύπων που έχουν αναπτυχθεί.

Στηρίζουμε τον αγώνα των οργανώσεων ΑμεΑ και συντασσόμαστε με τα δίκαια αιτήματά τους.

Χαιρετίζουμε την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ζευγάρια του ίδιου φύλου, με ίσα δικαιώματα με τα ετερόφυλα ζευγάρια και ζητάμε την εξάλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων, συμπεριφορών και κοινωνικών προτύπων που οδηγούν σε διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου των ατόμων.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουμε σε σχέση με τις εξαρτήσεις:

 • Αλλαγή νομοθεσίας και πολιτικής με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της βλάβης και όχι την καταστολή.
 • Νομιμοποίηση της καλλιέργειας και της εμπορίας της κλωστικής κάνναβης (sativa).
 • Κέντρα άμεσης βοήθειας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε 24ωρη βάση.
 • Εκπαίδευση του μέγιστου δυνατού αριθμού πρώην χρηστών για συμμετοχή τους σε όλα τα σχετικά προγράμματα και στήριξη των θεραπευτικών κοινοτήτων.

Βασικό Εισόδημα, Φτώχεια και Αστεγία

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε ότι θα πρέπει να θεσπιστεί η χορήγηση του βασικού και άνευ όρων βασικού εισοδήματος σε ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο θα είναι ικανό να διασφαλίζει την υλική επιβίωση και τη δυνατότητα κάθε ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνία ως μέρος της οικονομικής της πολιτικής. Υποστηρίζουμε ακόμη τη δημιουργία αποδοτικών, βιώσιμων και δίκαιων συστημάτων κοινωνικής προστασίας με στόχο την εγγύηση του βασικού εισοδήματος για να καταπολεμηθεί η ανισότητα. Ειδικά στη χώρα μας, τα άτομα που ζουν σε Κίνδυνο Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού ανέρχονταν το έτος 2018 στο 31,8% του πληθυσμού της χώρας, και αγωνίζονται ώστε, το άνευ όρων βασικό εισόδημα (UBI) να μην αντικαταστήσει το κράτος πρόνοιας αλλά μάλλον να το συμπληρώσει, μετατρέποντάς το από κράτος αντιστάθμισης σε κράτος χειραφέτησης.

Related Posts