Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε πως ένας βιώσιμος πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει μια συνολική απάντηση στις αλλεπάλληλες οικονομικές –κοινωνικές –περιβαλλοντικές κρίσεις και να αναδειχτεί σε κυρίαρχο τομέα της οικονομίας.

Επιδιώκουμε έναν πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα αποτελεί τον κοινό τόπο παραγωγών και καταναλωτών, θα βασίζεται στην  προώθηση του μεσογειακού διατροφικού μοντέλου και θα αναγνωρίζει ότι παραγωγή και περιβάλλον είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το μέλλον του πρωτογενή τομέα εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και του περιβάλλοντος από τους παραγωγούς.

Ζητούμενο είναι πλέον  «μια αγροτική πολιτική η οποία θα έχει ως προτεραιότητα την προστασία του κλίματος, της φύσης αλλά και την διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων». Μόνο μία τέτοια   Αγροτική Πολιτική θα εξασφαλίσει ταυτόχρονα  τα εισοδήματα των Ελλήνων παραγωγών αλλά και τις ανάγκες των καταναλωτών.

Βασικοί στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να είναι:

  1. Η Παραγωγή επαρκών και ασφαλών τροφίμων με ποιοτικά χαρακτηριστικά για όλους με αειφόρο τρόπο, μη εξάντληση των φυσικών πόρων, ενδιαφέρον για τις νέες γενιές. Αυτό σημαίνει, διατροφική αυτάρκεια στα βασικά είδη διατροφής, ασφαλή – υγιεινά, μη επιβαρυμένα με τοξικές ουσίες, ποιοτικά που να διατηρούν τις οργανοληπτικές τους ιδιότητες, αιθέρια  έλαια, ιχνοστοιχεία, μεταλλικά άλατα, βιταμίνες κλπ.
  2. Η διαφύλαξη του φυσικού πλούτου και του δημόσιου χαρακτήρα του, τη μη υποβάθμιση του (με διάβρωση, ερημοποίηση, μόλυνση και ρύπανση υδάτων, υδροφόρου ορίζοντα, θαλασσών, αποδάσωση, καταστροφή βιοποικιλότητας σπόρων και εν γένει γενετικού υλικού,  τοπίου κλπ.) και την προστασία του από τις αλλαγές χρήσεις Γης που προκαλούνται συνήθως από την  ανεξέλεγκτη  αστική, βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη και τις χρήσεις μεγάλων   παραγωγικών εκτάσεων από φωτοβολταϊκά κλπ.
  3. Η αλλαγή του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης. Προσβλέπουμε σε ένα μοντέλο όπου θα υπερισχύσει η αξία χρήσης (υγιεινά προϊόντα με θρεπτική αξία) επί της ανταλλακτικής αξίας ως εμπόρευμα – με πτώση της ποιότητας.
  4. Η οργάνωση στη ποιότητα, στη καινοτομία, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων που βασίζονται στο πλούσιο ανάγλυφο της χώρας μας, το πλούσιο έδαφος, την πλούσια πανίδα και χλωρίδα, τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, τον ήλιο και τη θάλασσα, τη διάρθρωση της ελληνικής γεωργίας μικρής κλίμακας και πολλά διαφορετικά είδη προϊόντων, τη διεθνή αναγνώριση της Μεσογειακής – Ελληνικής διατροφής.
  5. Διατήρηση του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους, ώστε να διασφαλίζονται οι διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού (υγιεινά, θρεπτικά και με επάρκεια τρόφιμα) και να αποτρέπεται η επικράτηση της νεοφιλελεύθερης οικονομίας του ελεύθερου ανταγωνισμού στο διατροφικό σύστημα.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ:

  • Απαντάμε με τοπικές πολιτικές απέναντι στην ισοπεδωτική λογική που επιβάλει η παγκοσμιοποίηση. Με έμφαση στην πολυκαλλιέργεια, την ποιότητα και την ολιστική αντιμετώπιση του αγροτικού τομέα (κοινωνική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της γεωργίας). Θεωρούμε ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων οφείλουν να είναι δίκαιες για τους αγρότες και όχι να εξυπηρετούν  την κερδοφορία των λίγων πολυεθνικών.
  • Ζητάμε τη στήριξη από το δημόσιο των ΜΜΕ με την ανάπτυξη της εγχώριας τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας, διασφαλίζοντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον πολιτικής που θα στηρίζει, μεταξύ άλλων, την παραγωγική διαφοροποίηση στον πρωτογενή τομέα και την προστιθέμενη αξία των εμπορευμάτων.
  • Στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας. Στηρίζουμε τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας τα δίκτυα παραγωγών – καταναλωτών και τις μικρές τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων.

Related Posts