Για μια πράσινη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση  με ουσιαστική  αποκέντρωση, με δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο

H Ελλάδα παραμένει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη στην Ευρώπη, παρά τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.  Η αυτοδιοίκηση των περιφερειών παραμένει με κουτσουρεμένες  αρμοδιότητες, στη σκιά των αποκεντρωμένων κρατικών διοικήσεων.  Για την οικολογική πολιτική, που εστιάζει στην αποκέντρωση και την τοπική δράση, η αυτοδιοίκηση αποτελεί το φυσικό κύτταρο της δημόσιας ζωής. Η δραστηριοποίηση για τα τοπικά ζητήματα είναι η αφετηρία της ενεργοποίησής μας ως πολιτών. Σε αυτό το πεδίο μπορούν να υλοποιηθούν οι βασικές επιλογές της οικολογικής σκέψης για αποκέντρωση, τοπικότητα και συμμετοχή.

Το οικολογικό όραμα για την Αυτοδιοίκηση απαιτεί ισορροπημένη και βιώσιμη κοινωνία, με ζωντανή ύπαιθρο και συνεκτικές πόλεις σε ανθρώπινα μεγέθη.

Διεκδικούμε ισχυρή αυτοδιοίκηση με :  

  • Οικονομική αυτοδυναμία, με μέρος των δημόσιων εσόδων να παραμένει στην περιφέρεια όπου εισπράχθηκε και ένα ακόμη μέρος να αναδιανέμεται μεταξύ του συνόλου των περιφερειών.
  • Εκλογή των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων με απλή αναλογική.
  • Θεσμούς δημοψηφισμάτων και νομοθετικών πρωτοβουλιών πολιτών για τις τοπικές αρμοδιότητες.
  • Θεσμούς ανοικτής διαβούλευσης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως πχ «κοινοβούλια νερού» σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης ή «φόρουμ ακτών».
  • Πολιτικές αποκέντρωσης και στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας και δήμου, καθώς με τις συνενώσεις μεγάλωσε η απόσταση μεταξύ τοπικού άρχοντα και πολίτη.
  • Ευρεία μεταφορά αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκούνται από την κεντρική εξουσία, (μαζί με αντίστοιχη μεταφορά πόρων και ανθρώπινου δυναμικού), ώστε η τελευταία να περιοριστεί σε καθαρά επιτελικό ρόλο.
  • Ανώτατο όριο δύο συνεχόμενων θητειών για Δημάρχους και Περιφερειάρχες.

Για τη δημοκρατικότερη λειτουργία των αυτοδιοικητικών οργάνων απαιτείται μια σειρά από μέτρα, όπως διασφάλιση και ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, βιώσιμος οικολογικός συμμετοχικός σχεδιασμός, δημιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής – αλληλέγγυας οικονομίας, εναλλακτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση που θα βασίζεται στη Βιωσιμότητα, την Κοινωνική Συνοχή και την Απασχόληση, ουσιαστική διαβούλευση με τους πολίτες, πράσινη στροφή στην οικονομία και στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης,  δημιουργία ισχυρών θεσμών συμμετοχικής και άμεσης δημοκρατίας (συμμετοχικός προϋπολογισμός, θεματικά και τοπικά συμβούλια, συμβούλια για χρήση συλλογικών αγαθών) σε επίπεδο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.

Οι πολίτες να ψηφίζουν εκεί όπου πραγματικά ζουν, ώστε να έχουν λόγο για τις αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.

Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί χώρο για τη βιώσιμη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων και όχι απλό μηχανισμό κομματικής καταγραφής ή εκπροσώπησης τοπικών μικροσυμφερόντων απέναντι στο κράτος.

Εδώ μπορείτε να δείτε μια αναλυτική παρουσίαση των θέσεων των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ για τα θέματα Αυτοδιοίκησης (προσωρινά μη διαθέσιμο).

Related Posts