Δικαιώματα και ασφάλεια για όλ@

Ανοιχτή κοινωνία, δυνατή χάρη στη διαφορετικότητα

Εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μελλοντικών γενεών και της δημοκρατίας και ισότητας σήμερα και αύριο.

 

Για μας, τους Οικολόγους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ, συμπολίτες μας είναι όλοι και όλες, όσοι και όσες μοιράζονται μαζί μας τον τόπο που ζούμε, ανεξάρτητα από φύλο και σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλή, χρώμα, εθνοτική καταγωγή ή κοινωνική προέλευση, γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, θρησκεία ή πεποιθήσεις, πολιτικά φρονήματα ή κάθε άλλη γνώμη, ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, οικονομική κατάσταση, κοινωνική θέση, γέννηση, αναπηρία, ηλικία, πολιτισμική ταυτότητα ή προσωπικές επιλογές.

Είμαστε κατά της αύξησης των ανισοτήτων και πιστεύουμε στην κατανομή των φυσικών πόρων και της τροφής με δίκαιο τρόπο στον σημερινό κόσμο. Με τις ανισότητες και το προδιαγραφόμενο ζοφερό κλιματικό μέλλον εμποδίζεται και η δημοκρατία.

Πιστεύουμε, ότι δικαιώματα έχουν και οι μελλοντικές γενιές σε μία ποιότητα ζωής, γιατί από εμάς εξαρτάται η ικανότητα πρόσβασής τους στους φυσικούς πόρους της γης μας, αν εμείς δεν τους εξαντλήσουμε, και η σχέση τους με τη γη, το τοπίο και τη φύση, αν εμείς δεν τα καταστρέψουμε.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θα παλέψουμε για  να μπουν οι βάσεις για ένα μέλλον ηθικό και δίκαιο, σε άλλη περίπτωση θα ζήσουμε καταστάσεις που δεν έχει ξαναζήσει η ανθρωπότητα. Ένα μικρό δείγμα αντιδημοκρατικότητας και καταστολής δικαιωμάτων και αντιπεριβαλλοντικών πολιτικών πήραμε ήδη με αφορμή την πανδημία που ζούμε.

Ο Ο.Η.Ε. έχει σωστές θέσεις για τις ανισότητες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μετανάστευση, την υγεία, την ποιότητα ζωής  και την κλιματική αλλαγή, που ωστόσο δεν γίνονται πάντα σεβαστές από τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θα εργαστούν μαζί με τους Ευρωπαίους Πράσινους και τους Παγκόσμιους Πράσινους, ώστε ο Οργανισμός να αποκτήσει εκτελεστικές αρμοδιότητες και να βρεθούν τρόποι να εισακούγεται η άποψή του και να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

 1. Γυναίκες: πέρα από την ισοτιμία και το ρόλο του «μισού του ουρανού»

 

α.  Ισότητα των φύλων

O αγώνας για αρμονία και ισορροπία στις ανθρώπινες κοινωνίες, ξεκινά από τις σχέσεις των φύλων και βρίσκεται στον πυρήνα της οικολογικής σκέψης.

Η πρόταση των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ είναι φεμινιστική: απορρίπτει την πατριαρχική δομή της κοινωνίας και τις εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα στα ζευγάρια και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών και την ελεύθερη έκφραση της σεξουαλικότητας.

Όχι στον εφησυχασμό, που θεωρεί ότι η ισότητα έχει επιτευχθεί. Τα τελευταία γεγονότα που έχουν αποκαλυφθεί (γυναικοκτονίες, σεξουαλικές κακοποιήσεις και παρενοχλήσεις, άνοδος της γυναικείας ανεργίας κατά την κρίση και την πανδημία κλπ.) είναι η τρανή απόδειξη του αντιθέτου και μας δείχνει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.

Θεωρούμε ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ισότητα θα πρέπει να προβλέπει:

 • προτεραιότητες με βάση τις ανάγκες και τις ευαισθησίες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 • ενίσχυση κάθε δράσης που μπορεί να συμβάλλει στην εξάλειψη των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες
 • αντιμετώπιση των πολλαπλών παραγόντων που επεμβαίνουν στην αναζήτηση εργασίας με αποτέλεσμα να εμποδίζουν, ακόμη και να ακυρώνουν κάθε προσπάθεια των γυναικών για εξεύρεση εργασίας

 

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουμε:

Τη δημιουργία ενός φορέα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που θα στελεχώνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να βοηθά στην προώθηση γυναικών στην αγορά εργασίας.

β.  Βία κατά των γυναικών

Η ενδοοικογενειακή βία συνιστά κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το  πιο αποσιωπημένο  έγκλημα στον κόσμο.

Ζητάμε να θεσμοθετηθεί ο όρος  γυναικοκτονία στο ποινικό δίκαιο σαν κοινωνική αποτύπωση και να θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση σαν ανθρωποκτονία με έμφυλη βία.

Ζητάμε από την πολιτεία να προωθήσει  τη στήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας και  τη δημιουργία τουλάχιστον ενός ανά περιφέρεια ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους.

Η σωματεμπορία (trafficking) συνιστά επίσης μία έκφραση βίας κατά των γυναικών η οποία ελάχιστα έχει αντιμετωπιστεί στη χώρα μας.

Ζητάμε πλήρη νομοθετική και κοινωνική προστασία των θυμάτων αυτού του σύγχρονου δουλεμπορίου.

 

γ.  Εργασιακή ισότητα

Ζητάμε:

Τον επανασχεδιασμό του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών και με στόχο μια οικονομία και μια κοινωνία δίκαιη και ανθεκτική.

Την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών σε μορφές οικονομίας που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κυκλική οικονομία και στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

 

δ.  Σαρία

Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν επιτρέπει την υποκατάσταση του αστικού της κώδικα, του κοσμικού της δικαίου, από τον Ιερό νόμο οποιασδήποτε θρησκείας.

Ζητάμε να προσαρμοστεί το αναχρονιστικό νομικό καθεστώς της Σαρία (ιερός ισλαμικός νόμος) για τη μειονότητα στη Θράκη, με το οποίο παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα γυναικών και παιδιών και καταστρατηγείται κάθε αρχή ισονομίας και ισοπολιτείας, στο κοσμικό δίκαιο της Ελλάδας.

ε.  Οικογενειακό Δίκαιο

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί ο πρόσφατος Νόμος για τη συνεπιμέλεια και το Οικογενειακό Δίκαιο – με βάση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του και των προβλημάτων που αναδεικνύονται  και ζητάμε τη βελτίωσή του σύμφωνα και με τις νέες κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνονται στην άσκηση της γονικής μέριμνας με το χωρισμό των γονέων, με κεντρικό άξονα το συμφέρον του παιδιού ώστε να υπάρχει θεσμική ισότητα που θα είναι σύμφωνη με:

 • τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Ν. 4531/2018) σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών
 • την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/ΕΕ για τα Δικαιώματα των Θυμάτων (Ν. 4478/2017)
 • τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992) –Άρθρα 3-12-19.

 

 1. Όχι στις διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου.

 

Ο στόχος για καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλους τους τομείς αφορά ιδιαίτερα το σεβασμό της προσωπικής ζωής και της σεξουαλικής ταυτότητας όλων.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ χαιρετίζουμε την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ζευγάρια του ίδιου φύλου, με ίσα δικαιώματα με τα ετερόφυλα ζευγάρια και ζητάμε:

 

 • Εξάλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων, συμπεριφορών και κοινωνικών προτύπων που οδηγούν σε διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα κοινωνικού φύλου των ατόμων: ίδια ηλικία σεξουαλικής συναίνεσης για όλους τους πολίτες, μέτρα κατά της βίας στις συμβιώσεις, απαγόρευση της θεώρησης της ομοφυλοφιλίας και αμφιφυλοφιλίας ως μη συμβατής συμπεριφοράς στο στρατό και τα σχολεία, χώροι με έντονα φαινόμενα εκφοβισμού και bullying.
 • Νομοθέτηση της δυνατότητας υιοθεσίας / αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια.
 • Χρηματοδότηση έρευνας στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα με ενθάρρυνση του εκλαϊκευμένου διαλόγου και ενισχυτικά μέτρα για την εμπέδωση μιας συμπεριφοράς χωρίς διακρίσεις μέσα στην κοινωνία, με σχετική επιστημονικά έγκυρη ενημέρωση στα σχολεία, το στρατό και τα ΜΜΕ.
 • Την καθιέρωση της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία που να ενσωματώνει τις παραπάνω αρχές.

 

 1. Δικαιώματα του Παιδιού

 

α.  Παιδική Εργασία

Ζητάμε να γίνει ένα Εθνικό σχέδιο εξάλειψης της παιδικής εργασίας με εξειδικευμένες πολιτικές με άξονες:

1.Μηδενική παιδική επαιτεία και πορνεία

2.Στήριξη των ευάλωτων οικογενειών

3.Άρση των αιτίων της σχολικής διαρροής που είναι η ανέχεια, ο ρατσισμός και η προκατάληψη απέναντι σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες (μετανάστες, πρόσφυγες, Τσιγγάνοι)

4.Πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη των υπό εκμετάλλευση παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να υπάρχει παιδική εργασία και στα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα.

 

β.  Βία – κακοποίηση

Είναι ανησυχητικό ότι στη χώρα μας περί τα  30.000 παιδιά κακοποιούνται κάθε χρόνο και ότι διαπιστώνονται σημαντικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα παιδιά.

Επιπλέον, σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες στη χώρα μας με την παράδοση του γάμου σε πολύ μικρή ηλικία παραβιάζονται τα δικαιώματα κυρίως των κοριτσιών (αλλά και των αγοριών) τα οποία υποχρεώνονται να παντρευτούν σε κάποιες περιπτώσεις από τα 10-11 χρόνια τους.

 

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ αγωνιζόμαστε για

 • τον τερματισμό της κράτησης όλων των παιδιών μεταναστών χωρίς χαρτιά ή αιτούντων άσυλο, η οποία σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) παραβιάζει τα άρθρα 3 και 5 της Ε.Σ.Δ.Α. (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) (Το άρθρο 3 της Ε.Σ.Δ.Α. ορίζει ότι: «Κανένας δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση» και το άρθρο 5 αναφέρεται στο δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια).
 • Την ποινική δίωξη κάθε ρατσιστικής ή διακριτικής συμπεριφοράς σε βάρος παιδιών Ρομά, μεταναστών, αιτούντων άσυλο, παιδιών με αναπηρία ή άλλων ευάλωτων ομάδων.
 • Την εξάλειψη κάθε μορφής ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος παιδιών καθώς και την εξάλειψη κάθε μορφής σωματικής τιμωρίας των παιδιών.
 • Την πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση.
 • Την πρόσβαση όλων των παιδιών σε εμβόλια και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
 • Την εξάλειψη του trafficking, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κάθε μορφής εργασιακής εκμετάλλευσης σε βάρος παιδιών.
 • Την απόλυτη νομική προστασία των ανήλικων εργαζομένων και τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων (ανήλικων που εργάζονται για την πρακτική τους εξάσκηση κλπ).
 • Τον πλήρη σεβασμό της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας, της θρησκευτικής ελευθερίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ελευθερίας της έκφρασης κάθε παιδιού.
 • Τη δημιουργία δομών για την προστασία των παιδιών από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της αύξησης  της παιδικής φτώχειας (έλλειψη στέγης ή επαρκούς τροφής, ψυχοκοινωνική μέριμνα κ.α.).

 

 1. Μειονότητες: ο πλούτος της κοινωνίας

 

Πιστεύουμε σε μια ανοικτή και πολυπολιτισμική κοινωνία και στο δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ διεκδικούμε:

 

 • Υπογραφή και εφαρμογή από την Πολιτεία των Ευρωπαϊκών συνθηκών για τις μειονότητες και τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες.
 • Επικύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο, της Σύμβασης-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, την οποία η χώρα μας έχει υπογράψει από το 1997.
 • Μελέτη και διάσωση των παραδοσιακών πολιτισμικών στοιχείων, αποφυγή της δημιουργίας γκέτο, αλλά και θετικές διακρίσεις σε τομείς όπου η ισότητα ευκαιριών δεν είναι δεδομένη.

 

 1. Κατάργηση των διακρίσεων, στήριξη για τους Ρομά

Θεωρούμε ότι η ύπαρξη των Ρομά (Τσιγγάνων) είναι πλούτος για την κοινωνία. Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ υποστηρίζουμε την προσαρμογή των πολιτικών και πρακτικών σε όλα τα επίπεδα, ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις απέναντί τους και διαχρονικά να αλλάξουν τα υπάρχοντα στερεότυπα, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι Έλληνες πολίτες. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκουμε:

 • Την εξασφάλιση πρόσβασης για όλα τα μέλη της κοινότητας των Ρομά (τσιγγάνων) σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής.
 • Την εξάλειψη του αποκλεισμού των Ρομά από την εκπαίδευση και την κατάργηση των σχολείων-γκέτο εκπαιδευτικού διαχωρισμού.
 • Τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης τουλάχιστον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά Ρομά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
 • Την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, με την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας χρηματοδότησης (ευρωπαϊκής, εθνικής, περιφερειακής κ.α.) για τη στεγαστική αποκατάσταση των πληθυσμών Ρομά, μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρμογής των προγραμμάτων στέγασης, που θα μπορέσει να εγγυηθεί ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και θα εξαλείψει φαινόμενα πελατειακής λογικής, κακού σχεδιασμού ή σπατάλης.
 • Την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας στους υφιστάμενους καταυλισμούς (ηλεκτροδότηση, πόσιμο-ασφαλές νερό, αποχέτευση) μέσα από οργανωμένα προγράμματα με την αναγκαία κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.
 • Την παύση κάθε βίαιης έξωσης των Ρομά αλλά και κάθε είδους εκτόπισής τους από υπάρχοντες καταυλισμούς χωρίς να έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος μετεγκατάστασης υπό συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και χωρίς να έχει προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωσή τους.
 • Τη γεφύρωση του χάσματος στον τομέα της απασχόλησης με την εφαρμογή προγραμμάτων για τη σταδιακή ένταξη των Ρομά στην αγορά εργασίας. Όσοι/ες από τους/τις Ρομά και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ασχολούνται με την ανακύκλωση μπορούν να συμβάλλουν με την κατάλληλη ενημέρωση και στήριξη στην αποτελεσματική οργάνωση των προγραμμάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών, με τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Σκοπός της πολιτείας θα πρέπει να είναι οι Ρομά να ανελιχθούν σε θέσεις ευθύνης και εξειδίκευσης μέσα από την εκπαίδευση, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησής τους.

Η απουσία του Κράτους δημιουργεί κενό που εκμεταλλεύεται το οργανωμένο έγκλημα.

Η υπεύθυνη εκπαίδευση των παιδιών Ρομά είναι σημαντική (και ειδικότερα, των γυναικών): πρέπει να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την ύπαρξη «δεύτερων δασκάλων» -δεν αρκεί απλά να πηγαίνουν σχολείο και να μη συμμετέχουν (έχοντας μόνο το επίδομα μεταφοράς), ούτε να αναλαμβάνονται τοπικές δράσεις από Πανεπιστήμια με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

 

 1. Άτομα με Αναπηρία

 

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ στηρίζουμε τα άτομα με αναπηρία και συντασσόμαστε με τα δίκαια αιτήματά τους για:

 

 • Την μη περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων τους (μισθοί, συντάξεις, επικουρικές συντάξεις, επιδόματα).
 • Τη διασφάλιση της χρηματοδότησης και της λειτουργίας όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Κέντρων Υποστήριξης για τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, των  Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των  Μονάδων Χρόνιων Παθήσεων και γενικώς όλων των Ιδρυμάτων που αφορούν ΑΜΕΑ.
 • Την ενίσχυση των Προγραμμάτων Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των κωφών και βαρήκοων ατόμων, κινητικότητας για τυφλούς και υποστήριξης συνολικά των ατόμων με αναπηρία.
 • Την υλοποίηση των απαραίτητων μετατροπών και προσθηκών ώστε όλοι οι  δημόσιοι χώροι και τα κτίρια (υπηρεσίες, σχολεία, χώροι ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης, μέσα μαζικής μεταφοράς) να είναι προσβάσιμα για όλους τους ανθρώπους με αναπηρία.
 • Τη διευκόλυνση, με τις απαραίτητες παρεμβάσεις και διοικητικές ρυθμίσεις, της μετακίνησης των ανθρώπων με αναπηρία μέσα στην πόλη και την προσαρμογή όλων των δημόσιων ανοιχτών χώρων στις ανάγκες τους.
 • Τη θεσμική κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στην εκπαίδευση, την περίθαλψη, την επικοινωνία και την πληροφόρηση, στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση, στα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες, ώστε να μην ζουν σε  συνθήκες απομόνωσης και αποκλεισμού.
 • Μετά τον νόμο 4488/17 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου…… δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες κ.α.) κατοχυρώθηκαν βασικά δικαιώματα των ΑΜΕΑ, ταυτόχρονα όμως παλεύουμε να αρθούν και μέσα στην κοινωνία αντιλήψεις που αναπαράγουν ρατσιστικά στερεότυπα.
 • Τη δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο για την κάλυψη των αναγκών όλης της επικράτειας, στελεχωμένα με εξειδικευμένους γιατρούς.
 • Την επίσπευση και διευκόλυνση των διαδικασιών στα ΚΕΠΑ για απόδοση και ανανέωση ποσοστού αναπηρίας.
 • Επίσκεψη στο σπίτι των ατόμων που πάσχουν από βαριές μορφές αναπηρίας, των υγειονομικών υπηρεσιών που διαπιστώνουν τη συνέχιση της αναπηρίας.
 • Την καθιέρωση Κάρτας Αναπήρων (για να μη χρειάζεται ανανέωση κάρτας ΜΜΜ κάθε χρόνο).
 • Τη δημιουργία περισσότερων Κέντρων Αποκατάστασης και σε όλη τη χώρα.
 • Ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου Αναπήρων  (όπως προβλέπεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ που επικυρώθηκε με το Ν.4478/17)

Ζητάμε τα ΑΜΕΑ να πάψουν να είναι αόρατα στην Ελλάδα, σε δουλειές, στο δρόμο κλπ.

Θέλουμε υποδομές για απρόσκοπτη μετακίνησή τους και σύγχρονες δομές στήριξης που να ξεφεύγουν από την ιδρυματοποίηση.

 

 1. Εξαρτήσεις: στόχος η μείωση της βλάβης.

 

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούν ότι οι εξαρτήσεις αφορούν όχι μόνο τις ουσίες αλλά και νέες μορφές όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα κινητά, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες και ο τζόγος. Θα πρέπει να υπάρχουν δομές και προγράμματα αντιμετώπισης αυτών των εξαρτήσεων και όχι γενικές επικλήσεις σε ατομικό επίπεδο.

Ιδιαίτερα για τον τζόγο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της υπερβολικής διαφήμισης σε όλα τα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα.

 

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ειδικά για την εξάρτηση από ουσίες προτείνουμε:

 • Αλλαγή νομοθεσίας και πολιτικής με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της βλάβης και όχι την καταστολή. Διεκδικούμε πολιτικές ανάλογες με τις επιπτώσεις κάθε ουσίας, αποποινικοποίηση της χρήσης, ανοχή στην αυτοκαλλιέργεια για προσωπική χρήση κάνναβης, κρατικά ελεγχόμενη χορήγηση των ουσιών στους τοξικοεξαρτημένους, πλουραλισμό στις θεραπευτικές μεθόδους απεξάρτησης με αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας.
 • Κέντρα άμεσης βοήθειας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών σε 24ωρη βάση, στελεχωμένα με γιατρούς, νοσηλευτές και πρώην χρήστες.
 • Εκπαίδευση του μέγιστου δυνατού αριθμού πρώην χρηστών για συμμετοχή τους σε όλα τα σχετικά προγράμματα και στήριξη των θεραπευτικών κοινοτήτων.
 • Στήριξη των πρώην χρηστών στην εξεύρεση εργασίας.

 1. Εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού

 

Οι κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από όψεις κοινωνικού αποκλεισμού, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που δεν έχει πάντα κοινά στοιχεία: Διακρίσεις υφίστανται και οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, αλλά και άποροι, αναλφάβητοι, αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες ουσιών, εκδιδόμενα άτομα.

 

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουμε:

 • Παροχή υπηρεσιών και οικονομική υποστήριξη, σε τοπικό και κρατικό επίπεδο, σε τομείς όπως προστασία, δημιουργική απασχόληση, φροντίδα, υγεία, παιδεία, ψυχαγωγία, πολιτισμό, συμμετοχή στα κοινά, δυνατότητες μετακινήσεων.
 • Προσπελάσιμους δημόσιους χώρους, υπηρεσίες και συγκοινωνίες, πεζοδρόμια με επαρκές πλάτος παντού, μέσα βιώσιμης κινητικότητας και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.
 • Προγράμματα υποστήριξης στο σπίτι, χωρίς απαγορευτικές λίστες αναμονής. Υποστήριξη με επαγγελματίες βοηθούς για τις πιο σοβαρές αναπηρίες.
 • Δημιουργία αποθέματος κοινωνικής κατοικίας, με αξιοποίηση εγκαταλειμμένων κτιρίων ή ανέγερση νέων για διάθεσή τους στο 1/3 του ενοικίου σε άστεγους ή άτομα με επισφαλή στέγη. Θέσπιση κοινωνικού συντελεστή για όλα τα νέα κτίρια.
 • Κέντρα επείγουσας φιλοξενίας για όλες τις κατηγορίες αστέγων, συνδυασμένα με ιατρική, ψυχιατρική και ψυχολογική βοήθεια. Μακροχρόνια προγράμματα επανένταξης για ειδικές κατηγορίες αστέγων, όπως χρήστες, ψυχασθενείς ή αποφυλακιζόμενοι με αξιοποίηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
 • Στήριξη της δημιουργίας κοινωνικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, που  προσφέρουν απασχόληση σε αστέγους. Έμπρακτη δραστηριοποίηση των υπαλλήλων των Κοινωνικών Υπηρεσιών για την απόκτηση από τους ευάλωτους αιτούντες των απαιτούμενων εγγράφων (π.χ. επίδομα απορίας, βιβλιάριο υγείας κλπ.) με ευέλικτες και εφικτές διαδικασίες.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων των συμπολιτών μας καθώς και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στην απασχόληση, τις υπηρεσίες και τα αγαθά για  όλ@.

Η τέχνη και γενικότερα ο πολιτισμός είναι  σημαντικά εργαλεία ευαισθητοποίησης στα θέματα των δικαιωμάτων, ανθρώπων και ζώων

 

Related Posts