ΠΥΛΩΝΑΣ 1

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχοι

 • Προώθηση της έννοιας και πράξης του ενεργού πολίτη με στόχο τη βιωσιμότητα των δράσεων που αποφασίζονται από κοινού.
 • Ενεργή συμμετοχή των νέων σε επίπεδο λήψη αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία, Ρομά, NEEDs σε κάθε επίπεδο.

 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Στόχοι

 • Ανάπτυξη των Soft Skills (ηγετικές ικανότητες, ομαδική συνεργασία, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων ηθική εργασίας, ευελιξία, διαπροσωπικές ικανότητες ).
 • Προώθηση και συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών της μη -τυπικής, βιωματικής & προσωποκεντρικής εκπαίδευσης για άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων (π.χ. Portfolio γλωσσών), που τους προετοιμάζουν για την αγορά εργασίας.
 • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προώθηση και μύηση σε τέχνη, μουσική και θέατρο σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις βαθμίδες.
 • Ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και των Γραφείων

Σταδιοδρομίας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευση

 1. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤA

Στόχοι

 • Υποστήριξη στη μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία.
 • Χρηματοδότηση νέων με πρωτοποριακές επιχειρησιακές και πράσινες ιδέες .
 • Υποστήριξη νέων να ξεκινήσουν την δικιά του επιχείρηση.
 • Youth Guarantee .

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2

 1. 01. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στόχοι

 • Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης (μέσα από προγράμματα των ΚΠΕ, σχολεία, Πανεπιστήμια, Δήμους, Περιφέρειες).
 • Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των νέων σε δράσης τοπικών και περιφερειακών δομών.
 1. ΕΥΕΞΙΑ & ΥΓΕΙA

Στόχοι

 • Προώθηση της ψυχικής υγείας, του αθλητισμού και του υγιεινού τρόπου ζωής.
 • Εκπαίδευση για τη διατροφή.
 • Ενημέρωση για ναρκωτικά κάθε είδους και υποστήριξη των εξαρτωμένων.
 • Προώθηση των συνεργασιών μεταξύ σχολείων, συμβούλων νέων, επαγγελματιών υγείας και αθλητικών οργανώσεων.

ΠΥΛΩΝΑΣ 3

 1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στόχοι

 • Ενίσχυση της έννοιας του εθελοντισμού μέσα από δράσεις στα σχολεία και τα

Πανεπιστήμια μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

 • Δημιουργία Πλατφόρμας των ΜΚΟ στην Ελλάδα, όπου ο κάθε νέος θα μπορεί να πληροφορηθεί για προγράμματα και θέσεις εθελοντισμού.
 • Περισσότερες καμπάνιες ενημέρωσης σχετικά με προγράμματα όπως Erasmus+ Youth, ESC, EYCA κ.α.
 • Ενημέρωση των επιχειρήσεων για το Youthpass ως πιστοποιητικό απόκτησης δεξιοτήτων
 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στόχοι

 • Προώθηση επιχειρηματικότητας καλλιτεχνών με στόχο τη βιωσιμότητα τους και της καλλιτεχνικής δημιουργίας τους.
 • Νομοθετική καταχώρηση δικαιωμάτων (αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων) με στόχο την αναβάθμιση του επαγγέλματος του καλλιτέχνη.
 • Προώθηση και οικονομική υποστήριξη της δημιουργίας.
 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ & ΙΣΟΤΗΤA

Στόχοι

 • Ένταξη των ΑμΕΑ.
 • Ένταξη προσφύγων και κάθε άλλης ομάδας μειονοτήτων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας.
 • Ισότητα όλων των φύλων, ενδυνάμωση γυναικών και κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ.
 • Καταπολέμηση στερεοτύπων και της ξενοφοβίας.

Related Posts