Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ πιστεύουμε σε μία ψηφιακή κοινότητα ανοιχτή σε όλους και όλες, χωρίς περιορισμούς, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και με ίσες ευκαιρίες στην καινοτομία, στην προσβασιμότητα και στη δημιουργία ψηφιακών υποδομών. Ζητούμε μία δίκαιη οργάνωση της Ψηφιακής Μετάβασης και ένα διαδίκτυο στο οποίο να κυριαρχούν αρχές όπως η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η ατομική και κοινωνική υπευθυνότητα.

Για εμάς βρίσκονται στο επίκεντρο:

 1. Η δημιουργία νέων ψηφιακών δομών με σκοπό τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και ενός μηχανισμού καλύτερης αξιοποίησης των ήδη υπαρχόντων δομών.
 2. Η ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους πολίτες.
 3. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προς αυτή την κατεύθυνση.
 4. Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.
 5. Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
 6. Η ενίσχυση του διαλόγου στο διαδίκτυο, ώστε να προστατεύεται από τη ρητορική μίσους και να διέπεται από σεβασμό στη διαφορετικότητα
 7. Η ενίσχυση της καινοτομίας προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίες που θα αποφέρουν ικανοποιητικές απολαβές στους νέους μας που βρίσκονται σε επαγγελματικό αδιέξοδο, σταματώντας παράλληλα το brain drain.

 

Η τεχνολογία είναι το παρόν και το μέλλον

Οι ζωές μας εξαρτώνται και θα εξαρτώνται πολύ περισσότερο στο μέλλον, από τα έξυπνα τηλέφωνα, το διαδικτυακό εμπόριο, τους ψηφιακούς «προσωπικούς βοηθούς» μας, την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνητή νοημοσύνη και μία αυτοματοποιημένη παραγωγή. Η αλλαγή του τρόπου ζωής μας, που χαρακτηρίζεται ως ψηφιακή μετάβαση δεν αφήνει καμία πτυχή της κοινωνίας ανεπηρέαστη.

Στην επικαιρότητα κυριαρχούν ειδήσεις για ψηφιακά νομίσματα, η ψηφιακή εκπαίδευση γίνεται ρουτίνα μέσα στην πανδημία, οι κοινωνικές σχέσεις τείνουν να γίνουν και αυτές ψηφιακές. Η ψηφιακή μετάβαση ακούγεται σαν να συμβαίνει μόνη της. Ωστόσο, μπορούμε να την διαμορφώσουμε πολιτικά και κοινωνικά-και οφείλουμε να το κάνουμε τώρα!

Μεθοδικός σχεδιασμός για μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση

Η ψηφιοποίηση προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Όλα τα στάδια του εμπορίου, από την παραγωγή ως την κατανάλωση, γίνονται οικονομικότερα και αποτελεσματικότερα, και ταυτόχρονα οικολογικά πιο βιώσιμα. Τέτοια θετικά παραδείγματα αποτελούν οι ηλεκτρονικές κοινότητες διαμοιρασμού πληροφοριών, η ρύθμιση της κατανάλωσης ρεύματος με έξυπνες συσκευές, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της προηγμένης Ευρώπης. Υπάρχουν αστείρευτες πηγές γνώσης, νέα εμπορικά και οικονομικά πρότυπα, καθώς η ψηφιακή μετάβαση επιτρέπει σε περισσότερους την πρόσβαση στην αγορά. Ακόμα, η εκπαίδευση και η υγεία μπορούν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης να στηριχτούν σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση δημιουργώντας ευφυείς υποδομές. Αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους για να υπηρετούν το κοινό καλό. Για να συμβεί αυτό, η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να σχεδιαστεί μεθοδικά και η λειτουργία των ισχυρών εταιριών-παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών να ρυθμιστεί με γνώμονα την αποτελεσματικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και τη δυνατότητα εισόδου στην αγορά νέων επιχειρήσεων. Μόνο έτσι προστατεύονται επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα, γίνεται δυνατό το διαδικτυακό εμπόριο επί ίσοις όροις και ενισχύονται η καινοτομία και ο δίκαιος ανταγωνισμός.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους, με σκοπό την ενίσχυση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων σε ένα νέο, ψηφιακό κόσμο που θα αξίζει να ζούμε. Όπως και στον αναλογικό κόσμο, έτσι και στον ψηφιακό οφείλουμε να αναδεικνύουμε τα κοινωνικά ζητήματα, τον αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη και την ανάγκη για βιωσιμότητα και στον ψηφιακό. 

Η ψηφιακή επανάσταση δεν έχει διαμορφωθεί πολιτικά στην Ελλάδα. Για δεκαετίες επικρατεί μία ψηφιακή ατζέντα χωρίς αληθινό όραμα, ενώ η ψηφιοποίηση γίνεται πεδίο καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εμείς ζητάμε ρύθμιση της ψηφιοποίησης με πολιτικούς και κοινωνικούς όρους και επέκταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

Ποιες είναι οι θέσεις μας

 • Διαφάνεια στους αλγορίθμους: Τα αυτόνομα συστήματα δεν είναι ουδέτερα. Βασίζονται σε αρχές και προκαταλήψεις του αναλογικού κόσμου. Ζητάμε διαφάνεια, έλεγχο και όρια, ώστε τα αλγοριθμικά συστήματα να μην δρουν με διακρίσεις. Χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες για την προστασία και την ποιότητα των δεδομένων, ώστε να υπάρχει έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Οι πάροχοι πλατφορμών οφείλουν να εξηγούν τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συγκρίσεις τιμών, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
 • Παίρνουμε θέση υπέρ ενός λειτουργικού και δίκαιου ανταγωνισμού στην ψηφιακή αγορά. Αυτός περιορίζεται σημαντικά μέσω της υπέρμετρης αγοραστικής δύναμης των διαδικτυακών κολοσσών. Οι διαδικασίες εξαγοράς των συμφερόντων της τεχνολογίας πρέπει να ελέγχονται από την επιτροπή ανταγωνισμού, ώστε να αποτρέπεται η στρατηγική εξαγοράς του νέου ανταγωνισμού χάριν συντήρησης των ολιγοπωλίων.
 • Η χώρα μας δεν πρέπει μόνο να παλέψει για την τεχνολογική αναβάθμισή της, αλλά και για τη δημιουργία πρωτοποριακών τεχνολογιών που μπορούν να αλλάξουν την αγορά.Τη διαφορά ανάμεσα σε μία καλή ιδέα και μία διεθνώς επιτυχημένη επιχείρηση μπορούν να κάνουν μηχανισμοί στήριξης και δίκτυα για ανερχόμενες εταιρείες – startups, αλλά και άτομα ή ομάδες εν δυνάμει επιχειρηματιών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση ζητούμε τη δημιουργία ενός κρατικού μηχανισμού στήριξης τέτοιων εγχειρημάτων.
 • Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών για πολλά χρόνια προχωρούν σε συνεχείς αναβαθμίσεις στο δίκτυο, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, αφήνοντας επαρχιακές πόλεις και χωριά σε απαρχαιωμένες, από άποψη δικτύου, συνθήκες. Στις μέρες μας το διαδίκτυο είναι απαραίτητο για τη ζωτικότητα των νοικοκυριών και την ανταγωνιστικότητα των επαγγελματιών. Ζητάμε ελάχιστη ταχύτητα δικτύου 10 mbps για όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, χωρίς διακρίσεις.
 • Για να εγγυηθούμε τη διαφάνεια, να διευκολύνουμε την συμμετοχή και να αυξήσουμε την νομιμότητα των πολιτικών αποφάσεων θέλουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις προτάσεις για μία ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η λεγόμενη αρχή Once Only (εγγραφή μία φορά, μεταφορά δεδομένων, με προσοχή στην προστασία τους), καινοτόμα προστασία δεδομένων και ύψιστη ασφάλεια στην τεχνολογία των πληροφοριών είναι σημαντικές θέσεις δράσης για κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης οφείλει να περιλαμβάνει την αγροτική ανάπτυξη, ώστε το κράτος να συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του αγροτικού τομέα.
 • Όπως παλεύουμε για τα δικαιώματα μας στον αναλογικό χώρο, πρέπει να το πράξουμε και στον ψηφιακό. Τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών ανήκουν στους ίδιους και σε κανέναν άλλον. Απαιτούμε την διαγραφή των αναίτιων όγκων αποθηκευμένων πληροφοριών, αποτελεσματικό έλεγχο της δουλειάς των μυστικών υπηρεσιών, καθώς και κρατική υποχρέωση δήλωσης των κενών ασφαλείας.
 • Στο ίδιο πλαίσιο, στεκόμαστε σθεναρά υπέρ της προστασίας της ελευθερίας της επιλογής. Στην ελευθερία της επιλογής στο διαδίκτυο ανήκει η δυνατότητα να μπορεί κανείς να αλλάζεις παρόχους και πλατφόρμες με απλές διαδικασίες και να υπάρχει η μεταξύ τους επικοινωνία, όπως είναι αυτονόητο στην ηλεκτρονική αλληλογραφία. Εδώ ανήκει και η δυνατότητα να μπορεί να πάρει κανείς μαζί του σε μία αλλαγή συστήματος ψηφιακά αγαθά όπως μουσική και βιβλία που έχει αγοράσει. Όπως τα υπόλοιπα βιβλία ή όπως τα CD πρέπει τα διαδικτυακά υλικά να μπορούν να προωθηθούν, να πωληθούν ή να δωριστούν. Τέλος, οι πλατφόρμες κρατήσεων ή σύγκρισης πρέπει να υποχρεωθούν να αποκαλύπτουν με διαφάνεια τους ιδιοκτήτες, το οικονομικό μοντέλο και τους διαφημιζόμενούς τους.

Ως προς την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ ζητούμε άμεσα την εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς αναφορές στην αναβάθμιση του δικτύου επεξεργαστών της Ελλάδας, ώστε αυτοί να καταστούν βιώσιμοι, όπως και των συστημάτων cloud της χώρας με έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Related Posts