Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αποτελούν την Περιφερειακή Οργάνωση των ΟΠ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρακολουθούμε τα γεγονότα και τις πολιτικές – κοινωνικές εξελίξεις στην περιφέρειά μας, αλλά ως τμήμα των ΟΠ Ελλάδας και συνακόλουθα μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, συγκεντρώνουμε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Κόσμο.  Το σημαντικότερο, όμως, είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις ειδήσεις και η αξιολόγησή τους.  Για παράδειγμα, πολύ πιο ανησυχητική είναι η έρευνα ευρωπαϊκού ινστιτούτου ότι φέτος παρατηρήθηκε σε περιοχή πάνω από τους πόλους αύξηση της θερμοκρασίας της στρατόσφαιρας κατά 60oC, παρά η είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση κατασκευάζει νέο φράχτη στον Έβρο.  Το πρώτο, εφόσον επαληθευτεί σημαίνει ραγδαία εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής, το δεύτερο δείχνει την εφαρμογή μιας μικροπολιτικής που χαϊδεύει τα εξαρτημένα εθνικά ανακλαστικά μερίδας του ελληνικού λαού.  Είναι σημαντικότερη είδηση ότι εκατό νέοι από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν σε θερινή κατασκήνωση στην Κρήτη για να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις για την μείωση της ρύπανσης της Μεσογείου και του Αιγαίου και όχι ότι εκατό χιλιάδες καλλίγραμμοι και μη Αθηναίοι επέδραμαν στις κοντινές παραλίες λόγω του καύσωνα.  Γιατί το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι ως χώρα και ως ΕΕ διαθέτουμε πολύ λιγότερους πόρους (ανθρώπους, τεχνολογία, χρήματα, έρευνα, υλικά κλπ) απόσο χρειάζεται για την άρση του αδιεξόδου που μας οδηγεί ο καταλανωτικός τρόπος ζωής και κάθε σχετική δράση είναι μεγάλης σημασίας.

Έχουμε περιορισμένους πόρους, αυτό σημαίνει ότι κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη.  Επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση …. ή στα τηλέφωνο … και ενημερώστε μας για οποιοδήποτε σοβαρό / μεγάλης έκτασης περιβαλλοντικό ή κοινωνικό κίνδυνο εντοπίζετε.  Είναι βέβαιο ότι και άλλοι άνθρωποι στην περιοχή σας ενδιαφέρονται για το περιβάλλον και το κλίμα και εμείς μπορούμε ίσως να αναλάβουμε (τουλάχιστον) το ρόλο του συντονιστή ή συμβούλου για μια δράσης στην περιοχή σας. Επιπλέον μπορούμε να βοηθήσουμε μέσω της δημοσιοποίησης του προβλήματος αλλά και με στοχευμένες επεμβάσεις σε Δημόσιες ή Ιδιωτικές Υπηρεσίες.   Αλλά, πρωτίστως μας ενδιαφέρει, τα τοπικά προβλήματα να λύνονται με απευθείας ενεργοποίηση των θιγόμενων πολιτών και όχι μέσω εκπροσώπων.

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ