Με κοινή συναίνεση την 24η Οκτωβρίου 2021 εκλέχθηκαν ως εκπρόσωποι των ΟΠΚΜ στο ΠΣ ΟΠ οι :

 

  1. Γκανούλης Φίλιππος
  2. Γκινούδης Αργύρης
  3. Στεφανή Όλγα

 

Με ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά το Συνέδριο 28-29 Νοε 2020 ως επιπλέον εκπρόσωποι των ΟΠΚΜ στο ΠΣ εκλέχθηκαν οι

 

  1. Ψωμά Δήμητρα

 

Με κοινή συναίνεση την 21η Νοεμβρίου 2020 αναπληρωτές εκπροσώπων ΟΠΚΜ για το ΠΣ εκλέχθηκαν οι :

Αβραμίδου Λίζα

Καραγιώργης Κώστας

Μήλη Ελένη

 

Επιπλέον επιλαχόντες από το Συνέδριο

Μπίμπασης Φώτης

Πανιώρα Σταματία