ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ο. ΟΠΚΜ στο ΠΑΝΕΛΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ των ΟΠ 2020-21

Οι εκπρόσωποι των Οικολόγων Πράσινων Κεντρικής Μακεδονίας (ΟΠΚΜ) στο Πανελλαδικό Συμβούλιο των ΟΠ είναι οι  :

  1. Γκινούδης Αργύρης
  2. Καραγιώργης Κώστας
  3. Ψωμά Δήμητρα
  4. Ρούσσου Ευθαλία
  5. Στεφανή Όλγα

με  αναπληρωτές εκπροσώπων ΟΠΚΜ τους :

Αβραμίδου Λίζα

Γκανούλης Φίλιππος

Μήλη Ελένη

Οι εκπρόσωποι των ΟΠΚΜ στο ΠΣ ΟΠ εκλέχθηκαν το Νοέμβριο του 2020 και η θητεία τους διαρκεί περίπου ένα έτος, δηλαδή κατά το διάστημα μεταξύ της σύγκλησης δύο Πανελλαδικών Συνεδρίων των ΟΠ.

Σημειώνεται ότι το Πανελλαδικό Συμβούλιο των Οικολόγων Πράσινων (ΠΣ ΟΠ) είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος, συνεδριάζει περίπου μία φορά ανά 45 ημέρες και αποφασίζει για τα κύρια πολιτικά ζητήματα που απασχολούν το κόμμα.  Αποτελείται από 31 εκπροσώπους των Περιφερειακών Οργανώσεων των ΟΠ ανά την Ελλάδα.