ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραφείο Ανατολικά

Παλιό Κτηριακό Συγκρότημα Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Βας. Όλγας 198 – 54110 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2313 319654, 2310 266705

Το Γραφείο λειτουργεί καθημερινά ώρες 08.οο – 16.οο.

Γραφείο Δυτικά

Νέο Κτηριακό Συγκρότημα Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

26ης Οκτωβρίου 64 – 54627 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2313 319268

Το Γραφείο λειτουργεί Τρίτη & Πέμπτη ώρες 08.οο – 16.οο 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Γραφείο Ανατολικά

Παλιό Κτηριακό Συγκρότημα Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Βας. Όλγας 198 – 54110 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2313 319618

Το Γραφείο λειτουργεί καθημερινά ώρες 08.οο – 14.οο.

Γραφείο Δυτικά

Νέο Κτηριακό Συγκρότημα Διοικητικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

26ης Οκτωβρίου 64 – 54627 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 319268

Το Γραφείο λειτουργεί Τρίτη & Πέμπτη ώρες 08.οο – 14.οο 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ, ΑΘΗΝΑ)

Πατησίων 128 (28ης Οκτωβρίου 128), 11257 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 3306301, 210 3241001

www.ecogreens.gr

contact@ecogreens.gr, ecogreen@otenet.gr  

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πτολεμαίων 29 Α, 5ος Όροφος, 

Τηλ. 2310 222503