ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 1. Τι είναι το «Καταστατικό των Οικολόγων Πράσινων», πόσο μεγάλο και   δυσνόητο είναι και από πότε ισχύει ?
 2. Ποιες είναι οι βασικές πολιτικές αρχές και αξίες των ΟΠ ?
 3. Ποιες είναι οι βασικές οργανωτικές αρχές των ΟΠ ?
 4. Ποιος μπορεί να γίνει μέλος του κόμματος των ΟΠ ?
 5. Τι πρέπει να κάνω για να εγγραφώ στο κόμμα των ΟΠ ?
 6. Έχει το δικαίωμα το κόμμα των ΟΠ να αρνηθεί την εγγραφή μου ?
 7. Εάν εγγραφώ στο κόμμα, από πότε έχω δικαιώματα πλήρους μέλους ?
 8. Ως πλήρες μέλος των ΟΠ τι δικαιώματα και υποχρεώσεις έχω ?
 9. Έχει το δικαίωμα το κόμμα των ΟΠ να αποβάλει ένα μέλος του ?
 10. Μπορώ να βοηθήσω το κόμμα των ΟΠ και να ενημερώνομαι για τις δράσεις του χωρίς να γίνω μέλος του κόμματος ?
 11. Σε ποιες περιπτώσεις διενεργείται εσωκομματικό δημοψήφισμα ?
 12. Υπάρχει εσωκομματική ιεραρχία και γραφειοκρατία ?
 13. Πώς επιτυγχάνεται αυτή η οριζόντια δημοκρατική οργάνωση του κόμματος?
 14. Το ότι τα μέλη των οργάνων είναι ανακλητά ανά πάσα στιγμή δεν αποτελεί καταστρατήγηση της άποψης των μελών που τα εξέλεξαν ?
 15. Σε περίπτωση που για την εκλογή μελών ενός οργάνου δεν υπάρχουν υποψήφιου του άλλου φύλου σε ποσοστό τουλάχιστον 1/3 των θέσεων του οργάνου, τί γίνεται ?
 16. Εάν εκλεγώ μέλος ενός οργάνου του κόμματος και μου παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα για ένα χρονικό διάστημα, μπορώ να αναστείλω προσωρινά τη συμμετοχή μου σ΄ αυτό και να επανέλθω αργότερα ?
 17. Έστω ότι παραιτούμαι κατά τη διάρκεια της θητείας μου σε κάποιο όργανο του κόμματος. Αυτό με απαλλάσσει από την εφαρμογή στην περίπτωσή μου της αρχής της εναλλαγής ?
 18. Τι είναι το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος, πότε συγκαλείται και ποια θέματα ρυθμίζει ?
 19. Τα μέλη του κόμματος συμμετέχουν αυτοπρόσωπα στο Τακτικό Συνέδριο ή διά αντιπροσώπων ?
 20. Μέχρι πόσα μέλη και από ποια ΠΚ ή Π.Ο. μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μέλος που συμμετέχει στο Τακτικό Συνέδριο.
 21. Σε ποιες περιπτώσεις συγκαλείται Έκτακτο Συνέδριο, πώς συγκαλείται και ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ΄ αυτό ?
 22. Σε περίπτωση προκήρυξης έκτακτων εκλογών, οπότε χρειάζεται να συγκληθεί και έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο, δεν είναι άδικη, με βάση την προηγούμενη απάντηση, ο αποκλεισμός πολλών μελών από τη συμμετοχή τους σ΄ αυτό ?
 23. Φαίνεται ότι το Έκτακτο Συνέδριο και το εσωκομματικό Δημοψήφισμα μοιάζουν ως προς το περιεχόμενό τους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής τους. Τι είναι προτιμότερο να γίνει ?
 24. Αναφέρεται συνεχώς η έννοια της Πολιτικής Κίνησης (ΠΚ). Τι είναι ακριβώς μια ΠΚ, πόσο μεγάλη ή μικρή είναι και ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό των μελών που την απαρτίζουν ?
 25. Επομένως, εάν στον ίδιο νομό δεν υπάρχουν τουλάχιστον 5 μέλη, δεν υπάρχει η δυνατότητα για συλλογική δράση στα πλαίσια των ΟΠ ?
 26. Ποια είναι η οργανωτική δομή μιας τυπικής ΠΚ ?
 27. Με βάση προηγούμενες αναφορές, εάν εγγραφώ σε μια ΠΚ, είμαι οικονομικά ενήμερος και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 3 μηνών από την εγγραφή μου, μπορώ να θέσω υποψηφιότητα για τη θέση του Συντονιστή της ΠΚ. Αν μάλιστα τυχαίνει να επίκειται Τακτικό Συνέδριο, μπορώ να επιδιώξω να γίνω εκπρόσωπος της Π.Ο. μου στο ΠΣ καθώς και μέλος της ΠΓ.  Δεν είναι κάπως πρώιμα αυτά τα δικαιώματα  για ένα τόσο νέο μέλος ?
 28. Τι είναι οι Περιφερειακές Οργανώσεις (Π.Ο.) και γιατί χρειάζονται ?
 29. Είναι υποχρεωμένη μια ΠΚ να συμμετέχει στην Π.Ο. που ανήκει ? Τί θα γίνει αν η ΓΣ της ΠΚ αποφασίσει να μη συμμετέχει στην Π.Ο. ?
 30. Τι είναι το Πανελλαδικό Συμβούλιο και ποιες οι αρμοδιότητές του ?
 31. Τι είναι τα Χαρτοφυλάκια και οι Θεματικές Ομάδες ?
 32. Πώς εκλέγονται τα 31 μέλη του ΠΣ ?
 33. Υπάρχει περίπτωση κάποια περιφέρεια να μην εκπροσωπείται στο ΠΣ ? Στην περίπτωση αυτή πώς συμπληρώνεται ο αριθμός των εκπροσώπων ώστε να είναι πάντα 31 ?
 34. Πώς εκλέγονται οι εκπρόσωποι του ΠΣ από τις Π.Ο. του κόμματος ?
 35. Τα χρονικά όρια αυτής της διαδικασίας εκλογής φαίνονται στενά. Τί γίνεται στη περίπτωση ενστάσεων ή αλλαγών ?
 36. Πώς εκλέγονται τα υπόλοιπα μέλη του ΠΣ κατά το Συνέδριο ?
 37. Τι σημαίνει «θητεία» και τί ισχύει στην περίπτωση που ένα μέλος του ΠΣ παραιτηθεί πριν ολοκληρώσει μια «θητεία» ?
 38. Πώς λειτουργεί γενικά το ΠΣ, πόσο συχνά και πού συνεδριάζει, πότε βρίσκεται σε απαρτία, τι γίνεται με τα μέλη που το κόστος μετακίνησης από την περιφέρεια είναι υψηλό ή με αυτά που απουσιάζουν συστηματικά, πώς λαμβάνοντα αποφάσεις ?
 39. Ανοιχτή τακτική συνεδρίαση του ΠΣ σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να παρακολουθήσει της συνεδρίασή του ? Αν όχι, μπορεί ένα απλό μέλος να μάθει τι συζητήθηκε και τις θέσεις κάθε εκπροσώπου ?
 40. Τι όργανο είναι η Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ) και γιατί χρειάζεται ακόμη ένα πανελλαδικό όργανο, αφού υπάρχει το Πανελλαδικό Συμβούλιο (ΠΣ) ?
 41. Ποια είναι η σύνθεση της ΠΓ, πώς εκλέγονται το μέλη της και πώς λειτουργεί?
 42. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΠΓ ?
 43. Πολιτικά νέα και σημαντική φαίνεται η θέση των συμπροέδρων. Ποιος είναι ο ρόλος τους στο κόμμα ?  Τί θα συμβεί αν κάποιος εκ των δύο ή και δύο παραιτηθούν πριν τη λήξη της θητείας τους ?
 44. Η διαδικασία εκλογής των μελών του ΠΣ, της ΠΓ και των συμπροέδρων φαίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη. Πώς βγάζετε άκρη ?
 45. Εάν από τη νομοθεσία απαιτείται η δήλωση ενός επικεφαλής εκλογικής εκστρατείας, ποιος από τους δύο συμπροέδρους προκρίνεται ?
 46. Ποιος είναι ο ρόλος του Οργανωτικού Γραμματέα (ΟΓ) ?
 47. Τι είναι το «Διευρυμένο Πολιτικό Συμβούλιο» ?
 48. Πώς ελέγχονται τα οικονομικά του κόμματος ?
 49. Πώς αποφασίζεται η συμμετοχή σε εκλογές, αυτοδιοικητικές, εθνικές και ευρωπαϊκές ?
 50. Επομένως, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματος ανά νομό στις εθνικές εκλογές, το κόμμα κεντρικά δεν έχει κανένα λόγο ?
 51. Εάν το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή των ευρωεκλογών είναι θετικό και εκλεγούν βουλευτές ή ευρωβουλευτές αντίστοιχα, ποια είναι στη συνέχεια η σχέση του κόμματος με αυτούς ?
 52. Εκτός από τη στήριξη που λαμβάνουν οι εκλεγμένοι από το κόμμα, υπάρχουν και περιορισμοί γι αυτούς ?
 53. Το κόμμα αναφέρεται σε συνέδρια, συνελεύσεις, επιτροπές κλπ σε μια εποχή που κυριαρχούν τα απομακρυσμένα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Μήπως για λόγους οικονομίας και ταχύτητας θα έπρεπε αυτό να υιοθετηθεί από το κόμμα των ΟΠ ?
 54. Από πού προέρχονται τα έσοδα του κόμματος ?
 55. Τι εννοείτε «έσοδα από αποζημιώσεις μελών του που έχουν εκλεγεί σε θεσμικά όργανα» ?
 56. Στις τοπικές οργανώσεις (ΠΚ, Π.Ο.) δεν διοχετεύεται τμήμα των εσόδων του κόμματος ?
 57. Ποιος διαχειρίζεται τα οικονομικά του κόμματος ?
 58. Έχει το κόμμα περιουσία και τι θα γίνει μ΄ αυτήν σε περίπτωση διάλυσής του ? Ποιος είναι ο κατά το νόμος υπεύθυνος του κόμματος.
 59. Στις περισσότερες απαντήσεις σας αναφέρεστε με βεβαιότητα σε άρθρα του «καταστατικού». Μπορούν να αλλάξουν τα άρθρα ή ολόκληρο το καταστατικό ?
 60. Εκτός από το καταστατικό, υπάρχουν και άλλα σημαντικά κείμενα που καθορίζουν τη λειτουργία του κόμματος ?

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Τι είναι το «Καταστατικό των Οικολόγων Πράσινων», πόσο μεγάλο και δυσνόητο είναι και από πότε ισχύει ?

Το Καταστατικό των ΟΠ είναι ένα κείμενο βασικών πολιτικών και οργανωτικών αρχών του κόμματος των Οικολόγων Πράσινων, πάνω στο οποίο βασίζεται η έκδοση αποφάσεων και κανονισμών αλλά και η καθημερινή λειτουργία του κόμματος.  Αποτελεί προαπαιτούμενο για τη νομιμοποίηση κάθε κόμματος στην Ελλάδα.

Το τρέχον ισχύον Καταστατικό των ΟΠ αποτελείται από 23 άρθρα που αναπτύσσονται σε 22 σελίδες τυπικού κειμένου.  Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα, αν και η κατανόησή του προϋποθέτει τη γνώση αρκετών ορολογικών που χρησιμοποιούνται εντός του κόμματος.

Ισχύει από το Νοέμβριο του 2020, οπότε και έγινε η τελευταία του τροποποίηση στο Καταστατικό Συνέδριο των ΟΠ.

 1. Ποιες είναι οι βασικές πολιτικές αρχές και αξίες των ΟΠ ?

Οι ΟΠ είναι κόμμα που προάγει τη φυσική και κοινωνική ισορροπία.  Αντιμετωπίζει ολιστικά τον πλανήτη και κατανοεί ότι οι αλόγιστες και συνήθως υπερμεγέθεις ανθρώπινες ενέργειες επηρεάζουν σχεδόν όλες τις παραμέτρους ύπαρξης της γης.  Έτσι, βασικές αξίες των ΟΠ, που περιγράφονται στο Άρθρο 2 του Καταστατικού, είναι η προστασία της φύσης αλλά μέσα από κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη.

 1. Ποιες είναι οι βασικές οργανωτικές αρχές των ΟΠ ?

Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία του κόμματος έχουν διαμορφωθεί έτσι, ώστε τόσο εντός του κόμματος όσο και προς τα έξω να προάγονται οι βασικές πολιτικές αρχές και αξίες μας.   Για παράδειγμα, επιδιώκουμε να λαμβάνουμε, μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, αποφάσεις με συναίνεση αναγνωρίζοντας ότι οι μειοψηφούσες απόψεις δεν είναι απαραίτητα λανθασμένες, απλά είναι διαφορετικές.  Όσοι και όσες κατέχουν θέσεις σε θεσμικά όργανα εναλλάσσονται στις θέσεις αυτές (υπάρχει όριο θητείας μελών στα όργανα του κόμματος) και τα μέλη των οργάνων είναι ανακλητά.   Η αποκέντρωση, η διάκριση των αρμοδιοτήτων, η αναλογικότητα στις εσωτερικές αρχαιρεσίες και η αρμονική ισορροπία μεταξύ μελών διαφορετικού φύλου είναι ορισμένες από τις βασικές οργανωτικές προβλέψεις για την επίτευξη ενός πράσινου συστήματος αξιών.

Πρωταρχικό οργανωτικό κύτταρο των ΟΠ είναι οι τοπικές Πολιτικές Κινήσεις (ΠΚ) που σε περιφερειακό επίπεδο οργανώνονται συλλογικά σε Περιφερειακές Οργανώσεις (Π.Ο.).  Εκπρόσωποι αυτών συγκροτούν το Πανελλαδικό Συμβούλιο (ΠΣ) που είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο του κόμματος.  Η καθημερινή λειτουργία του κόμματος ρυθμίζεται από μια ολιγομελή Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ).

Οι βασικές οργανωτικές αρχές των ΟΠ παρατίθενται στο Άρθρο 3 του Καταστατικού.

 1. Ποιος μπορεί να γίνει μέλος του κόμματος των ΟΠ ?

Μέλος του κόμματος των ΟΠ μπορεί να γίνει όποιος / όποια κάτοικος της Ελλάδας  είναι τουλάχιστον 16 ετών, επιθυμεί να προωθήσει τις αρχές του και συμφωνεί με την Ιδρυτική Διακήρυξη και το Καταστατικό του.  Επίσης, μπορεί να γίνει όποιος  Έλληνας ή Ελληνίδα κατοικεί σε χώρα του εξωτερικού. Αποκλείονται όσοι είναι μέλη  άλλου πολιτικού φορέα στην Ελλάδα.

 1. Τι πρέπει να κάνω για να εγγραφώ στο κόμμα των ΟΠ ?

Κάθε νέο μέλος υποβάλει μια τυποποιημένη αίτηση  εγγραφής του (λέγεται Δελτίο Εγγραφής) στην πλησιέστερη Πολιτική Κίνηση (ΠΚ) του τόπου διαμονής, εργασίας του ή όπου είναι δημότης ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει, στην πλησιέστερη Περιφερειακή Οργάνωση (Π.Ο.). Μπορεί επίσης να καταθέσει ηλεκτρονικά την αίτησή του στο site των ΟΠ, οπότε θα λάβει ενημέρωση από την ΠΓ του κόμματος  για την ΠΚ (μόνο μία) στην οποία οφείλει να ενταχθεί.

Η αίτηση εγγραφής νέου μέλους πρέπει να γίνει δεκτή από μία Πολιτική Κίνηση (ΠΚ) και να εγκριθεί από το Πανελλαδικό Συμβούλιο (ΠΣ), αυτό συνεδριάζει περίπου μία φορά το μήνα ή το δίμηνο.

Αναλυτικά, οι διαδικασίες εγγραφής νέων μελών στο κόμμα των ΟΠ περιγράφονται στο Άρθρο 4 του Καταστατικού.

 1. Έχει το δικαίωμα το κόμμα των ΟΠ να αρνηθεί την εγγραφή μου ?

Ναι, θεωρητικά το κόμμα των ΟΠ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή ενός νέου μέλους.  Εκτός από τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ερώτηση 4. του παρόντος, τόσο η ΠΚ όσο και το ΠΣ κρίνουν κάθε φορά, εάν το αιτούμενο άτομο πληροί τις ποιοτικές προϋποθέσεις ένταξής του στο κόμμα.  Αν και στην πράξη είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο η απόρριψη εγγραφής νέου μέλους στο κόμμα, οι ΟΠ είναι προσεκτικοί στις εγγραφές νέων μελών και έχουν μια διαδικασία ελέγχου. Αποφεύγουν την εγγραφή ατόμων με αποδεδειγμένο βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο και ανθρώπων που είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν βίαιη εσωτερική αναστάτωση..  Αλλά ακόμη και σ΄ αυτή την περίπτωση, το υποψήφιο μέλος μπορεί να υποβάλει το αίτημά του στο επόμενο Συνέδριο του κόμματος (οργανώνεται μια φορά το χρόνο) που είναι και το ανώτατο αποφασιστικό όργανο, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

 1. Εάν εγγραφώ στο κόμμα, από πότε έχω δικαιώματα πλήρους μέλους ?

Η διαδικασία επιτυχούς εγγραφής στο κόμμα των ΟΠ μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, όμως λογίζεται από την ημερομηνία έγκρισής του από τη ΓΣ της ΠΚ στην οποία εντάσσεται το νέο μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει καταβάλει ηλεκτρονικά τη συνδρομή του (12 € / εξάμηνο) εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αυτή.  Οι λοιπές γραφειοκρατικές διαδικασίες εκτελούνται από τα όργανα και τους εντεταλμένους του κόμματος.  Κάθε νέο μέλος, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής του, αποκτά πλήρη δικαιώματα και ονομάζεται «ενεργό μέλος» ή «πλήρες μέλος».  Λάβετε υπόψη ότι καθυστερήσεις στην καταβολή της συνδρομής καθυστερεί αντίστοιχα την ημερομηνία εγγραφής.

 1. Ως πλήρες μέλος των ΟΠ τι δικαιώματα και υποχρεώσεις έχω ?

Δικαιώματα

Τα μέλη των ΟΠ είναι ισότιμα, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες του κόμματος, σε Ομάδες Εργασίας, Θεματικές Ομάδες, Επιτροπές ή τις συλλογικότητες του κόμματος. Μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των οργάνων του κόμματος, να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα, να ενημερώνονται για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το κόμμα και να ζητούν τις σχετικές πληροφορίες από τα όργανα.  Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του και της κριτικής σε όλα τα θέματα και σε όλα τα επίπεδα. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ασκεί έλεγχο σε οποιοδήποτε χρόνο έναντι των οργάνων και των στελεχών, αν θεωρεί ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώματά του.

Υποχρεώσεις

Τα μέλη καταβάλουν εξαμηνιαία συνδρομή, συν-διαμορφώνουν τις θέσεις και τις πολιτικές του κόμματος, συμμετέχουν στα όργανα, στις διαδικασίες και στην υλοποίηση των δράσεων.

Σε περίπτωση ανάγκης έκφρασης διαφωνίας, το μέλος του κόμματος που βρίσκεται σε αντίθεση με συγκεκριμένη πλειοψηφούσα θέση, ή πολιτική κατεύθυνση, είναι ελεύθερο να εκφράσει τις προσωπικές του απόψεις. Υποχρεούται όμως να υπογραμμίσει ταυτόχρονα τις θέσεις του κόμματος ή να διευκρινίσει ότι πρόκειται περί προσωπικών απόψεων στην περίπτωση που δεν πρόκειται για θέσεις του κόμματος. Όμως, μέλη που ορίζονται από το κόμμα να τον εκπροσωπήσουν ή τον εκπροσωπούν δια των οργάνων του, οφείλουν να εκφράζουν την πλειοψηφούσα θέση του κόμματος.

Τα ερωτήματα 4. έως 8. απαντώνται από το Άρθρο 4 του Καταστατικού ΟΠ.

 1. Έχει το δικαίωμα το κόμμα των ΟΠ να αποβάλει ένα μέλος του ?

Όσο εύκολο είναι να εγγραφεί κανείς στο κόμμα των ΟΠ, τόσο δύσκολο είναι να επιβληθεί αναίτια η αποβολή του από αυτό.  Εάν, λοιπόν, κάποιο μέλος δεν υποβάλει επίσημο γραπτό αίτημα για παραίτησή του από τους ΟΠ, οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στην αναγκαστική αποβολή του είναι πχ

–  να μην πληρώνει της συνδρομές του για περισσότερο από ένα χρόνο,

– να συμμετέχει στην σύσταση άλλου πολιτικού φορέα ή κόμματος ή να είναι μέλος, να συμμετέχει ενεργά ή να είναι υποψήφιος/α σε άλλον πολιτικό φορέα.

–  να δρα αντίθετα προς τις αρχές του κόμματος και παραβιάζει το καταστατικό του.

Η διαδικασία αποβολής ενός μέλους ξεκινάει από την ΠΚ στην οποία ανήκει και πρέπει στη συνέχεια να επικυρωθεί από την Π.Ο. και το ΠΣ.

Στο Άρθρο 5 του Καταστατικού περιγράφονται οι όροι και διαδικασίες αποβολής μέλους από το κόμμα των ΟΠ.

 1. Μπορώ να βοηθήσω το κόμμα των ΟΠ και να ενημερώνομαι για τις δράσεις του χωρίς να γίνω μέλος του κόμματος ?

Εκτός από την ιδιότητας του μέλους, το κόμμα αναγνωρίζει και την ιδιότητα του φίλου / υποστηρικτή. Φίλος / Υποστηρικτής μπορεί να γίνει ο οποιοσδήποτε. Οι σχέσεις του κόμματος με τους φίλους / υποστηρικτές αναπτύσσονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, με την αποστολή υλικού πληροφόρησης, την παραπομπή σε ηλεκτρονικές εφημερίδες, δελτία τύππυ και μέσω της συμμετοχής στις πρωτοβουλίες και στις δράσεις. Οι υποστηρικτές και φίλοι δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους και δεν συμμετέχουν σε καμία εσωκομματική εκλογική διαδικασία ή σε ψηφοφορίες οργάνων του κόμματος.

Στο Άρθρο 6 του Καταστατικού υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

 1. Σε ποιες περιπτώσεις διενεργείται εσωκομματικό δημοψήφισμα ?

Εσωκομματικό δημοψήφισμα διενεργείται όταν τα μέλη χρειάζεται να αποφασίσουν για κάποιο σοβαρό θέμα  και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να συγκλεισθεί Συνέδριο.  Μάλιστα, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι δεσμευτικό για τη θέση του κόμματος.

Υπάρχει μια σειρά προϋποθέσεων για να πραγματοποιηθεί τελικά το δημοψήφισμα, όπως πχ ότι το θέμα πρέπει να τεθεί με γραπτό ερώτημα και να γίνει σχετική ενημέρωση των μελών και  δημόσιος διάλογος σε περιφερειακό επίπεδο.

Την πολιτική ευθύνη της διενέργειας του δημοψηφίσματος έχει το Πανελλαδικό Συμβούλιο, ενώ την ευθύνη της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος έχει Εφορευτική Επιτροπή που ορίζεται από το Πανελλαδικό Συμβούλιο.

Υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή επιστολικής ψήφου καθώς και ηλεκτρονική διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, αρκεί να εξασφαλίζεται με ασφαλή τεχνολογία η μοναδικότητα της ψήφου.

Στο Άρθρο 7 του Καταστατικού αναπτύσσονται οι λεπτομέρειες για τη διενέργεια εσωκομματικού δημοψηφίσματος.

 1. Υπάρχει εσωκομματική ιεραρχία και γραφειοκρατία ?

Κάθε μεγάλος πολιτικός οργανισμός χρειάζεται ολιγομελή όργανα και αποδεκτές διαδικασίες για να λειτουργεί αποδοτικά και δημοκρατικά.  Στο κόμμα των ΟΠ επιδιώκεται γενικά ελάχιστη γραφειοκρατία και οριζόντια δημοκρατική οργάνωση.  Ένα νέο μέλος που εγγράφεται σε μια ΠΚ, έχει αρχικά επαφή με την ΠΚ και την Περιφερειακή Οργάνωση όπου ανήκει η ΠΚ.  Υπάρχουν βέβαια και τα πανελλαδικά όργανα, με κυριότερα το Πανελλαδικό Συμβούλιο, η Πολιτική Γραμματεία, το Συνέδριο και άλλα, με τα οποία το νέο μέλος έρχεται στην πράξη σταδιακά σε επαφή μαζί τους, χωρίς βέβαια να υπάρχει κανένας περιορισμός αυτό να γίνει και πολύ σύντομα.

Συνοπτικά, η οργανωτική δομή του κόμματος περιγράφεται στο Άρθρο 8 του Καταστατικού.

 1. Πώς επιτυγχάνεται αυτή η οριζόντια δημοκρατική οργάνωση του κόμματος?

Η οριζόντια δημοκρατική οργάνωση του κόμματος δεν αποτελεί μια απλή θεωρητική διακήρυξη, αλλά φαίνεται στον τρόπο οργάνωσης και στις δηλωμένες αρχές (βλέπε Άρθρο 9 του Καταστατικού) που διέπουν τη λειτουργία των οργάνων.

Για παράδειγμα, τα μέλη των οργάνων είναι ανακλητά ανά πάσα στιγμή. Σε όλα τα όργανα του κόμματος επιδιώκεται οι αποφάσεις να λαμβάνονται με συναίνεση. Εάν δεν είναι δυνατόν και μια απόφαση ληφθεί με πλειοψηφία, τότε οι μειοψηφούντες έχουν το δικαίωμα να δημοσιοποιήσουν την άποψη τους, με τη διευκρίνιση ότι δεν αποτελεί απόφαση του κόμματος. Σε αρκετές θέσεις ευθύνης, υπάρχει ο θεσμός της εναλλαγής.

Η εκλογή σε μονοπρόσωπες θέσεις ευθύνης επιδιώκεται να γίνεται με ομόφωνη αποδοχή ενός και μόνο υποψηφίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης ομοφωνίας διενεργείται μυστική ψηφοφορία, και, αν κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει το 50% + 1 των ψηφισάντων στην αρχική ψηφοφορία, διενεργείται και δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων και εκλέγεται στη θέση ευθύνης ο πλειονοψηφήσας. Ομοίως στις επιτροπές και στις πολυπρόσωπες θέσεις ευθύνης όπου μέλη ενός φύλου δεν μπορούν να καταλαμβάνουν περισσότερο από τα 2/3 των προς πλήρωση θέσεων.

 1. Το ότι τα μέλη των οργάνων είναι ανακλητά ανά πάσα στιγμή δεν αποτελεί καταστρατήγηση της άποψης των μελών που τα εξέλεξαν ?

Σωστά, εδώ χρειάζεται διευκρίνιση.  Τα μέλη των οργάνων είναι ανακλητά ανά πάσα στιγμή, με αιτιολογημένη γραπτή απόφαση του σώματος που τα εκλέγει και λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών του οργάνου. Μάλιστα, σε περίπτωση που κάποιο μέλος έχει εκλεγεί από το Συνέδριο, ήτοι την πλέον οριζόντια δημοκρατική διαδικασία στο κόμμα, τότε η ανάκληση και η αντικατάσταση του εν λόγω μέλους ή μελών, γίνεται από το ΠΣ με πλειοψηφία 2/3, ως ένδειξη σεβασμού προς τους συνέδρους που το εξέλεξε.  Δηλαδή, τόσο η εκλογή όσο και η ανάκληση επιδιώκεται να εκφράζει πολιτικά ισοδύναμες αποφάσεις.

15. Σε περίπτωση που για την εκλογή μελών ενός οργάνου δεν υπάρχουν υποψήφιου του άλλου φύλου σε ποσοστό τουλάχιστον 1/3 των θέσεων του οργάνου, τί γίνεται ?

Άρθρο 9

 

 1. Εάν εκλεγώ μέλος ενός οργάνου του κόμματος και μου παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα για ένα χρονικό διάστημα, μπορώ να αναστείλω προσωρινά τη συμμετοχή μου σ΄ αυτό και να επανέλθω αργότερα ?

Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει.  Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Καταστατικού, μέλος που έχει εκλεγεί σε όργανο δεν μπορεί, με καμία αιτιολογία, να αναστείλει τη συμμετοχή του σε αυτό. Σε περίπτωση που δηλώσει ότι αναστέλλει τη συμμετοχή του, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αντικαθίσταται από κάποιον επιλαχόντα.

 1. Έστω ότι παραιτούμαι κατά τη διάρκεια της θητείας μου σε κάποιο όργανο του κόμματος. Αυτό με απαλλάσσει από την εφαρμογή στην περίπτωσή μου της αρχής της εναλλαγής ? 

Όχι, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Καταστατικού, παραίτηση μέλους από όργανο στο οποίο έχει εκλεγεί, δεν επηρεάζει για κανένα λόγο την αρχή της εναλλαγής.

 1. Τι είναι το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος, πότε συγκαλείται και ποια θέματα ρυθμίζει ?

Το Τακτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο πολιτικό όργανο του κόμματος και οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για όλα τα άλλα όργανα. Υπό κανονικές συνθήκες συγκαλείται από το ΠΣ ανά έτος, εκτός κι αν το ΠΣ θεωρήσει ότι υπάρχει πρόβλημα στην λειτουργία των οργάνων, οπότε μπορεί να συγκληθεί και νωρίτερα.  Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία σύγκλησης αυτού του οργάνου, προκειμένου να τηρηθεί η δημοκρατικότητα και η παραγωγικότητα : η απόφαση για τη σύγκληση του Συνεδρίου και τα κύρια θέματα συζήτησης γνωστοποιούνται στα μέλη τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη διεξαγωγή του και στο διάστημα αυτό γίνεται σύγκληση των ΠΚ και των Π.Ο., εκλογή περιφερειακών οργάνων, συζητήσεις στα θέματα του συνεδρίου, οργανωτική προετοιμασία κλπ.

Βασικές αρμοδιότητες του Τακτικού Συνεδρίου είναι  η διαμόρφωση των πολιτικών και προγραμματικών θέσεων του κόμματος, η εκλογή των οργάνων του κόμματος, (αυτό γίνεται κάθε δεύτερο Τακτικό Συνέδριο), η έγκριση του ετήσιου απολογισμού και οικονομικού απολογισμού του κόμματος, η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού, η εκλογή των δύο συμπροέδρων καθώς και ορισμένα άλλα τρέχοντα ζητήματα.  Περισσότερες λεπτομέρειες περιέχονται στο Άρθρο 10 του Καταστατικού.

 1. Τα μέλη του κόμματος συμμετέχουν αυτοπρόσωπα στο Τακτικό Συνέδριο ή διά αντιπροσώπων ?

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συνέδρων είναι 500, επομένως η συμμετοχή των μελών στο Τακτικό Συνέδριο είναι αυτοπρόσωπη, εφόσον το συνέδριο έχει λιγότερα από 500 μέλη. Εάν ο συνολικός αριθμός των ενεργών μελών του κόμματος υπερβαίνει τον αριθμό αυτό, το ΠΣ ορίζει διαδικασίες αντιπροσώπευσης. Αλλά, για να αντιπροσωπευθεί ένα μέλος στο Τακτικό Συνέδριο, απαιτείται να συμμετέχει σε μια τουλάχιστον από τις συνελεύσεις της ΠΚ ή της Π.Ο. του που προηγούνται ταυτοχρόνως με τον αντιπρόσωπό του.

 1. Μέχρι πόσα μέλη και από ποια ΠΚ ή Π.Ο. μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μέλος που συμμετέχει στο Τακτικό Συνέδριο.

Ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει στο Τακτικό Συνέδριο μόνο μέλη της ΠΚ ή Π.Ο. στις οποίες ανήκει. Μπορεί να εκπροσωπήσει και να ψηφίσει για λογαριασμό του και για ένα ακόμη μέλος.

 1. Σε ποιες περιπτώσεις συγκαλείται Έκτακτο Συνέδριο, πώς συγκαλείται και ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ΄ αυτό ?

Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται με πολύ συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη για σημαντικά και επείγοντα θέματα, εφόσον το αποφασίσει το Πανελλαδικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητηθεί γραπτώς από το 25% των μελών του κόμματος, στην τελευταία περίπτωση πρέπει να διεξαχθεί σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών, από την υποβολή του αιτήματος.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν μόνο τα μέλη που συμμετείχαν ή είχαν εξουσιοδοτηθεί να συμμετέχουν στο αμέσως προηγούμενο Τακτικό Συνέδριο. Αυτή η διάταξη προστατεύει τις ευκαιριακές έκτακτες συγκλήσεις συνεδρίων από πχ μια ευκαιρία ευρείας διαφοροποίησης των μελών του κόμματος.

 1. Σε περίπτωση προκήρυξης έκτακτων εκλογών, οπότε χρειάζεται να συγκληθεί και έκτακτο Εκλογικό Συνέδριο, δεν είναι άδικη, με βάση την προηγούμενη απάντηση, ο αποκλεισμός πολλών μελών από τη συμμετοχή τους σ΄ αυτό ?

Σωστή η παρατήρηση.  Για το λόγο αυτό και ατ’ εξαίρεση, στα Εκλογικά Συνέδρια, στα Καταστατικά Συνέδρια και σε όσα έκτακτα Συνέδρια αποφασίσει σχετικά το Πανελλαδικό Συμβούλιο του κόμματος, δικαίωμα συμμετοχής (αυτοπρόσωπης ή με εξουσιοδότηση) έχουν όλα τα μέλη του κόμματος που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον 3 μήνες πριν.

 1. Φαίνεται ότι το Έκτακτο Συνέδριο και το εσωκομματικό Δημοψήφισμα μοιάζουν ως προς το περιεχόμενό τους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής τους. Τί είναι προτιμότερο να γίνει ?

Εάν, για το ίδιο σημαντικό θέμα, πληρούνται οι προϋποθέσεις και για τη σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου και τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος, τότε προκρίνεται και συγκαλείται Έκτακτο Συνέδριο.

 1. Αναφέρεται συνεχώς η έννοια της Πολιτικής Κίνησης (ΠΚ). Τι είναι ακριβώς μια ΠΚ, πόσο μεγάλη ή μικρή είναι και ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό των μελών που την απαρτίζουν ?

Όπως έχει αναφερθεί ήδη σε προηγούμενες απαντήσεις, η βασική οργανωτική μονάδα (κύτταρο) του κόμματος που έχει αυτόνομο συλλογικό πολιτικό λόγο και δράση είναι η Πολιτική Κίνηση (ΠΚ). Αποτελείται από μέλη που συνδέονται μεταξύ τους, είτε γιατί δραστηριοποιούνται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο (συνήθως εντός του ίδιου νομού), είτε γιατί μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και δράσεις. Για να δημιουργηθεί και να συνεχίζει να υπάρχει μια ΠΚ πρέπει να έχει τουλάχιστον 5 ενεργά μέλη. Δεν υπάρχει όριο ως προς το μέγιστο πλήθος των μελών της, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση η ΠΚ δραστηριοποιείται μόνο εντός μιας Διοικητικής Περιφέρειας της χώρας.

Βασικό χαρακτηριστικό των ΠΚ είναι η συλλογική δράση που αποφασίζεται κυρίως από την τακτική / περιοδική Γενική Συνέλευση των μελών της. Η συνέλευση των μελών μιας Πολιτικής Κίνησης συνέρχεται και εκτάκτως, όταν το ζητήσει το 25% των μελών της, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Στο Άρθρο 12 αναφέρονται λεπτομέρειες για τη σύσταση και λειτουργία των ΠΚ.

 1. Επομένως, εάν στον ίδιο νομό δεν υπάρχουν τουλάχιστον 5 μέλη, δεν υπάρχει η δυνατότητα για συλλογική δράση στα πλαίσια των ΟΠ ?

Αυτό δεν ισχύει. Σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότερα από 5 μέλη των ΟΠ σε ένα Καλλικρατικό Δήμο, μπορούν να ιδρύσουν Τοπική Πρωτοβουλία που λειτουργεί με ευθύνη της Περιφερειακής Οργάνωσης.  Επιπλέον, το γεωγραφικό όριο του νομού δεν είναι απόλυτο, μία ΠΚ μπορεί να συγκροτηθεί και από σύμπραξη μελών που βρίσκονται σε διαφορετικές γειτονικές περιοχές ή εφαπτόμενους νομούς της ίδιας περιφέρειας.

 1. Ποια είναι η οργανωτική δομή μιας τυπικής ΠΚ ?

Κάθε ΠΚ εκλέγει με ετήσια θητεία τουλάχιστον ένα συντονιστή / μια συντονίστρια, με ευθύνη του οποίου/της οποίας ενημερώνει το ΠΣ και την Π.Ο. για τη σύστασή της, τον αριθμό και τα ονόματα των μελών που την απαρτίζουν και, στη συνέχεια, επικοινωνεί και συντονίζεται με τα άλλα περιφερειακά όργανα.

Ανώτατο όργανο της ΠΚ είναι η γενική συνέλευση των μελών, η οποία εκλέγει

– τον/την συντονιστή/συντονίστρια και τον/την ταμία.  Ανάλογα με το πλήθος των μελών και την επιθυμία τους, μπορεί να εκλεγεί και μια πιο πολυμελής  συντονιστική γραμματεία.

 1. Με βάση προηγούμενες αναφορές, εάν εγγραφώ σε μια ΠΚ, είμαι οικονομικά ενήμερος και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 3 μηνών από την εγγραφή μου, μπορώ να θέσω υποψηφιότητα για τη θέση του Συντονιστή της ΠΚ. Αν μάλιστα τυχαίνει να επίκειται Τακτικό Συνέδριο, μπορώ να επιδιώξω να γίνω εκπρόσωπος της Π.Ο. μου στο ΠΣ καθώς και μέλος της ΠΓ.  Δεν είναι κάπως πρώιμα αυτά τα δικαιώματα  για ένα τόσο νέο μέλος ?

Στο κόμμα των ΟΠ επιδιώκεται η ισονομία και η δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ όλων των μελών.  Βλέπουμε τις θέσεις στα τοπικά και πανελλαδικά όργανα ως προσπάθεια για τη συλλογική εξέλιξη του κόμματος και όχι ως ευκαιρία προσωπικής ανέλιξης.  Παράλληλα, θέλουμε, όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη να λαμβάνουν θέσεις σε όργανα και επιτροπές, ώστε αφενός να εκπαιδεύονται στην πράξη πολλά μέλη πάνω στην οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος και αφετέρου να μην οδηγούμαστε στη δημιουργία μόνιμων και επαγγελματικών στελεχών που βλάπτει την άμεση δημοκρατία.  Ομοίως, δεν θέλουμε το ίδιο μέλος να κατέχει ταυτόχρονα πολλές τέτοιες θέσεις στο κόμμα, αυτό σημαίνει συγκέντρωση εξουσίας αλλά και πρακτική αδυναμία αποδοτικής εκτέλεσης όλων των παράλληλων καθηκόντων.  Αυτός είναι και ο λόγος που, ενδεχομένως πολύ γρήγορα, δίνονται όλα τα παραπάνω δικαιώματα στα μέλη και μάλιστα και στα νέα μέλη.  Εδώ, όμως, πρέπει να διευκρινισθεί ότι εξαιτίας του τελευταίου επιχειρήματος υπάρχει ο εξής περιορισμός : Συντονιστής/συντονίστρια της Συντονιστικής Γραμματείας Πολιτικής Κίνησης (ΠΚ) δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας (ΠΓ).

 1. Τί είναι οι Περιφερειακές Οργανώσεις (Π.Ο.) και γιατί χρειάζονται ?

Πολλές ΠΚ που βρίσκονται στην ίδια περιοχή (στον ίδιο δήμο, ίδιο νομό ή και έως ίδια Διοικητική Περιφέρεια της χώρας)  συγκροτούν μια Περιφερειακή Οργάνωση (Π.Ο.).  Για να συσταθεί μια Π.Ο. πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 10 μέλη από ΠΚ που οι ΓΣ τους αποφάσισαν να οργανωθούν σε ανώτερο επίπεδο.  Η λειτουργία τους μοιάζει με αυτή των ΠΚ, αλλά οι Π.Ο. είναι συνήθως πολυπληθέστερες και ασχολούνται, εκτός από τα στενά τοπικά,  και με ζητήματα της Διοικητικής Περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιούνται.

Οι Π.Ο. εκλέγουν έως επταμελή Συντονιστική Γραμματεία και λειτουργούν με αυτοτέλεια αλλά πάντα στο πλαίσιο της ιδρυτικής διακήρυξης, των θέσεων του κόμματος και του καταστατικού. Μεταξύ των μελών της Συντονιστικής Γραμματείας εκλέγεται Συντονιστής, Ταμίας και Γραμματέας.

Ισχύει κι εδώ ο ίδιος οργανωτικός περιορισμός όπως και με  τις ΠΚ, ότι δηλαδή ο Συντονιστής της Συντονιστικής Γραμματείας Π.Ο. δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και μέλος του ΠΣ.

Στις Π.Ο. αναφέρεται το Άρθρο 13 του Καταστατικού.

 1. Είναι υποχρεωμένη μια ΠΚ να συμμετέχει στην Π.Ο. που ανήκει ? Τι θα γίνει αν η ΓΣ της ΠΚ αποφασίσει να μη συμμετέχει στην Π.Ο. ?

 

???

 

 1. Τι είναι το Πανελλαδικό Συμβούλιο και ποιες οι αρμοδιότητές του ?

Το Πανελλαδικό Συμβούλιο (ΠΣ) είναι το κεντρικό πολιτικό όργανο του κόμματος.  Είναι ένα διετούς διάρκειας πολυπληθές όργανο (έχει 31 μέλη) που εκπροσωπεί πολιτικά όλες τις Π.Ο. των ΟΠ στην Ελλάδα.  Έχει πολιτικό και αποφασιστικό ρόλο. Η θητεία του αρχίζει αμέσως μετά το Συνέδριο που το εκλέγει και λήγει με την έναρξη επομένου Συνεδρίου που στις εργασίες του θα γίνει εκλογή οργάνων. Λαμβάνει όλες τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις του κόμματος και ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές στη λειτουργία της Πολιτικής Γραμματείας (ΠΓ).

Το ΠΣ, με βάση  τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, τις πολιτικές του αρχές και τις αποφάσεις των Συνεδρίων και των δημοψηφισμάτων, τις προτάσεις από τα άλλα όργανα και τις συλλογικότητες του κόμματος,   εξειδικεύει τις πολιτικές του κόμματος, συγκαλεί τα Συνέδρια,  εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του κόμματος, αποφασίζει για τις σχέσεις του κόμματος με άλλα κόμματα και οργανισμούς, στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων και τον προγραμματισμό δράσης του κόμματος, ορίζει Ομάδες Κοινοβουλευτικής Στήριξης των βουλευτών και ευρωβουλευτών, ορίζει τους εκπροσώπους του κόμματος στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και άλλα Πράσινα Δίκτυα, καθορίζει την  αναλογία του αριθμού των συνέδρων προς το συνολικό αριθμό των μελών του κόμματος και το ύψος της συνδρομής και ορίζει τους συντονιστές χαρτοφυλακίων.  Ακόμη, από τα μέλη του εκλέγονται οι συντονιστές των Χαρτοφυλακίων και καθορίζει τις αρμοδιότητες των Θεματικών Ομάδων, έχει δηλαδή στην εποπτεία του και οργανώνει τις ομάδες που παράγουν την εξειδικευμένη πολιτική του κόμματος πάνω σε πάγια ζητήματα ή τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας.

 1. Τι είναι τα Χαρτοφυλάκια και οι Θεματικές Ομάδες ?

Τα Χαρτοφυλάκια είναι ομάδες μελών του κόμματος που έχουν ως κύριο αντικείμενο την παραγωγή πολιτικής που αντιστοιχεί στα υπουργεία της κυβέρνησης.  Οι συντονιστές των Χαρτοφυλακίων είναι υποχρεωτικά μέλη του ΠΣ.   Κάθε χαρτοφυλάκιο μπορεί να δημιουργήσει «υπο-ομάδες», τις Θεματικές Ομάδες (ΘΟ)  με σκοπό τη στήριξη του συντονιστή με τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις σε εξειδικευμένα ζητήματα καθώς και στα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Ακριβώς για το λόγο αυτό της απαιτούμενης εξειδίκευσης, δικαίωμα συμμετοχής στις θεματικές ομάδες έχουν κατ΄ αρχάς και μη μέλη του κόμματος και επιπλέον η ΘΟ έχει το δικαίωμα αυτονομίας στις δημοσιοποιούμενες θέσεις της, αρκεί να μην έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις ήδη ληφθείσες και επίσημες θέσεις του κόμματος.

Λεπτομέρειες για τη λειτουργία των Χαρτοφυλακίων και των ΘΟ περιέχονται στην.

 1. Πώς εκλέγονται τα 31 μέλη του ΠΣ ?

Είκοσι ένα μέλη του ΠΣ εκλέγονται από τις 13 Περιφέρειες εσωτερικού και κατανέμονται αναλογικά (προς τον πληθυσμό κάθε περιφέρειας) στις 13 Περιφέρειες. Εκλέγεται επιπλέον ένα μέλος από την Περιφέρεια Εξωτερικού και ένα μέλος από τη Νεολαία. Στο Συνέδριο που εκλέγει τα όργανα, εκλέγονται απευθείας από τους συνέδρους τα υπόλοιπα οκτώ μέλη του ΠΣ.

Στη δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 14 του Καταστατικού υπάρχει ο πίνακας πληθυσμιακής κατανομής των περιφερειών της χώρας καθώς και το αντίστοιχο πλήθος εκπροσώπων ΠΣ που εκλέγει κάθε περιφέρεια.

 1. Υπάρχει περίπτωση κάποια περιφέρεια να μην εκπροσωπείται στο ΠΣ ? Στην περίπτωση αυτή πώς συμπληρώνεται ο αριθμός των εκπροσώπων ώστε να είναι πάντα 31 ?

Ναι, υπάρχει θεωρητικά η περίπτωση να μην εκλεγούν εκπρόσωποι στο ΠΣ από κάποια περιφέρεια της χώρας ή να εκλεγούν λιγότεροι απότι προβλέπει ο προηγούμενος πίνακας, εάν πχ δεν υπάρχει οργανωμένη παρουσία των ΟΠ στην περιφέρεια αυτή ή εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι αυτής της Π.Ο. για θέσεις του ΠΣ.

Στην περίπτωση αυτή, οι κενές θέσεις εκπροσώπων καλύπτονται από υποψήφιους εκπροσώπους με απευθείας εκλογή στο Συνέδριο.  Πάντως,  κάθε Περιφέρεια έχει δικαίωμα να εκπροσωπηθεί στο ΠΣ με τουλάχιστον ένα μέλος (1), εφόσον διαθέτει τουλάχιστον 10 ενεργά μέλη.

 1. Πώς εκλέγονται οι εκπρόσωποι του ΠΣ από τις Π.Ο. του κόμματος ?

Κατά την προσυνεδριακή περίοδο, κάθε Π.Ο. σε όλη τη χώρα οργανώνει τις λεγόμενες «περιφερειακές συνδιασκέψεις», δηλαδή ΓΣ όλων των μελών όλων των ΠΚ που ανήκουν στην εν λόγω Π.Ο.  Σε αυτές τις συνδιασκέψεις, επιλέγονται οι εκπρόσωποι στο ΠΣ καθώς και οι επιλαχόντες αυτών,  κατά προτεραιότητα με συναίνεση και σε περίπτωση μη συναίνεσης με μυστική ψηφοφορία (βλ. άρθρο 3, εδάφιο 6 του καταστατικού).  Στη συνέχεια διαβιβάζονται στο Συνέδριο τα στοιχεία των παραπάνω.

 1. Τα χρονικά όρια αυτής της διαδικασίας εκλογής φαίνονται στενά. Τί γίνεται στη περίπτωση ενστάσεων ή αλλαγών ?

Το Συνέδριο και το ΠΣ είναι όργανα κομβικής σημασίας για το κόμμα και ενδεχόμενες αλλαγές ή καθυστερήσεις δεν πρέπει να εμποδίζουν τη λειτουργία τους. Ενδεχόμενες ενστάσεις για την εκλογή μελών από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις, δεν επηρεάζουν το κύρος του συνεδρίου, ακόμα και εάν οδηγήσουν σε μεταγενέστερη αλλαγή των μελών που θα εκλεγούν από αυτή την περιφέρεια. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση το συνέδριο οφείλει να αποφασίσει ποια μέλη εκπροσωπούν αυτή την περιφέρεια στο ΠΣ μέχρι να οριστικοποιηθεί η διαδικασία των ενστάσεων.

 1. Πώς εκλέγονται τα υπόλοιπα μέλη του ΠΣ κατά το Συνέδριο ?

Για το ΠΣ εκλέγονται ακόμη 8 άτομα από το Συνέδριο χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, και αντίστοιχος αριθμός μελών για όσες Περιφέρειες έχουν λιγότερα από 10 μέλη. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Υπάρχει ο εξής περιορισμός για τα εκλεγέντα μέλη του ΠΣ : αυτά δεν μπορούν να συμμετέχουν στο όργανο αυτό για περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες θητείες.

 1. Τί σημαίνει «θητεία» και τί ισχύει στην περίπτωση που ένα μέλος του ΠΣ παραιτηθεί πριν ολοκληρώσει μια «θητεία» ?

Θητεία θεωρείται το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε κάθε εκλογή από το Συνέδριο, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της. Παραίτηση από το όργανο δεν θεωρείται διακοπή της θητείας.  Δηλαδή, εάν ένα μέλος του ΠΣ παραιτηθεί στο μέσον της τρίτης θητείας του, συνεχίζει να μην έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για το ΠΣ στην αμέσως επόμενη περίοδο λειτουργίας του.

Αντιθέτως, σε περίπτωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του ΠΣ από επιλαχόντα, εάν η συμμετοχή του δεύτερου στο όργανο είναι μικρότερη των 6 μηνών, δεν θεωρείται θητεία.

 1. Πώς λειτουργεί γενικά το ΠΣ, πόσο συχνά και πού συνεδριάζει, πότε βρίσκεται σε απαρτία, τι γίνεται με τα μέλη που το κόστος μετακίνησης από την περιφέρεια είναι υψηλό ή με αυτά που απουσιάζουν συστηματικά, πώς λαμβάνοντα αποφάσεις ?

Το ΠΣ συνέρχεται σε ανοιχτή τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης ή μέσω διαδικτύου, τουλάχιστον μια φορά ανά 2,5 μήνες. Μπορεί να συνεδριάσει και  εκτάκτως, όταν ζητηθεί από το 25% των μελών του.

Σε κάθε συνεδρίαση ορίζονται οι ημερομηνίας και ο τόπος διεξαγωγής της επόμενης. Για να  βρίσκεται σε απαρτία πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά του μέλη.

Το ΠΣ συνεδρίαζε κατά το παρελθόν κατά κύριο λόγο στην έδρα του κόμματος, δηλαδή στην Αθήνα.  Οι μισές δια ζώσης συνεδριάσεις του ΠΣ επιδιώκεται να γίνονται εκτός της έδρας του κόμματος, αν και η πρόσφατη ανάπτυξη των τεχνολογιών τηλε-διάσκεψης έχει καταστήσει επικρατούσες τις διασκέψεις μέσω διαδικτύου.  Για τις δια ζώσης συνεδριάσεις, με απόφαση του ΠΣ καθορίζεται επιδότηση του κόστους μετακίνησης και διαμονής των μελών του.  Εάν κάποιο μέλος του ΠΣ απουσιάζει από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις χωρίς να υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας,  τότε το ίδιο το ΠΣ αποφασίζει την ανάγκη αντικατάστασής του.

Οι αποφάσεις του ΠΣ λαμβάνονται με συναίνεση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και υπάρχει ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία.

 1. Ανοιχτή τακτική συνεδρίαση του ΠΣ σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να παρακολουθήσει της συνεδρίασή του ? Αν όχι, μπορεί ένα απλό μέλος να μάθει τι συζητήθηκε και τις θέσεις κάθε εκπροσώπου ?

Δεν μπορεί οποιοσδήποτε πολίτης να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση του ΠΣ, παρά μόνο μετά από ειδική άδεια.  Αντίθετα, όλα τα μέλη του κόμματος μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Π.Σ. με τον ίδιο τρόπο που διεξάγονται οι συνεδριάσεις (δια ζώσης ή διαδικτυακά), μάλιστα, κατά την κρίση του προεδρεύοντος, μπορούν να παίρνουν και το λόγο.

Στις συνεδριάσεις του ΠΣ κρατούνται πρακτικά, τα οποία είναι στη διάθεση των υπολοίπων οργάνων, των ΠΚ και όλων των μελών του κόμματος.

 1. Τι όργανο είναι η Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ) και γιατί χρειάζεται ακόμη ένα πανελλαδικό όργανο, αφού υπάρχει το Πανελλαδικό Συμβούλιο (ΠΣ) ?

Το ΠΣ είναι ένα πολυμελές όργανο που λαμβάνει κατευθυντήριες και βασικές αποφάσεις για το κόμμα. Εκτός αυτού, συνεδριάζει κατά αραιά χρονικά διαστήματα και ως εκ τούτο είναι ακατάλληλο για να αντιμετωπίσει το ρυθμό εξέλιξης της πολιτικής επικαιρότητας.

Η Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ) είναι ένα ολιγομελές και ευέλικτο σώμα, υπεύθυνο για την καθημερινή λειτουργία του κόμματος και την αντιμετώπιση των γεγονότων που τρέχουν.  Συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, παίρνει αποφάσεις για ζητήματα που απαιτούν άμεση δράση, πάντα σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΠΣ και την πολιτική του κόμματος, όπως έχει διαμορφωθεί από το Συνέδριο.  Το σώμα αυτό παλιότερα ονομάζονταν «Εκτελεστική Γραμματεία».

 1. Ποια είναι η σύνθεση της ΠΓ, πώς εκλέγονται το μέλη της και πώς λειτουργεί?

Φυσικά και η ΠΓ λειτουργεί ανοιχτά με βάση τις αρχές και τις αξίες του κόμματος, βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της είναι να επιδιώκει να λαμβάνει αποφάσεις με συναίνεση. Στις συνεδριάσεις του ΠΣ, των Π.Ο., των ΠΚ, των ΘΟ, των Επιτροπών, των Τομέων-Χαρτοφυλακίων και όλων των οργάνων του κόμματος επιτρέπεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις όποιου από τα μέλη τους το επιθυμεί με ηλεκτρονικά μέσα κατά την κρίση του οργάνου, ομοίως και στις συνεδριάσεις της ΠΓ.

Η ΠΓ απαρτίζεται από εννέα (9) τακτικά μέλη, δύο εκ των οποίων είναι οι «συμπρόεδροι» και τέσσερις επιλαχόντες, όλα εκλέγονται από τα μέλη του ΠΣ ύστερα από εκλογές μεταξύ των μελών του ΠΣ. Τουλάχιστον τα τρία από τα εννέα μέλη της προέρχονται από την Αττική και τουλάχιστον άλλα τρία από την Περιφέρεια. Ισχύει κι εδώ η ανακλητότητα : τα μέλη της ΠΓ εκτός των Συμπροέδρων, είναι άμεσα ανακλητά από το ΠΣ.  Οι Συμπρόεδροι ανακαλούνται με πλειοψηφία 2/3 με φυσική ή διαδικτυακή ψηφοφορία από τα μέλη που συμμετείχαν στο Συνέδριο εκλογής τους.  Με τους 4 επιλαχόντες, η ΠΓ συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ακόμη και αν για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσουν έως 4 μέλη της.

Μεταξύ των μελών της Πολιτικής Γραμματείας εκλέγονται (επίσης από το ΠΣ) ο Οργανωτικός Γραμματέας, Ταμίας, καθώς και υπεύθυνοι διαφόρων ομάδων, όπως πχ Υπεύθυνος φίλων / υποστηρικτών, Υπεύθυνος για την κοινωνία πολιτών, Υπεύθυνος για διαιτησία – μεσολάβηση (μεταξύ οργάνων ή μελών), Υπεύθυνος διεθνών σχέσεων, Υπεύθυνος για τον συντονισμό των κανονισμών λειτουργίας κλπ.

 1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΠΓ ?

Η ΠΓ, όπως προαναφέρθηκε, είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία του κόμματος.  Ως γενικοί τομείς αρμοδιότητας μπορούμε να αναφέρουμε τη δημόσια εκπροσώπηση του κόμματος (πχ σχέση με τα ΜΜΕ – άλλα κόμματα και φορείς, διαχείριση της ιστοσελίδας, ), την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (εξαιρείται η δημιουργία εφημερίδας και ηλεκτρονικών ΜΜΕ, που ως αρμοδιότητα συνεχίζει να ανήκει στο ΠΣ) , την προετοιμασία των συνεδριάσεων του ΠΣ και   την  υλοποίηση των πολιτικών του αποφάσεων, την  διαχείριση της λειτουργίας του κόμματος (γραφεία, προσωπικό, προσλήψεις, απολύσεις κλπ), το συντονισμό και την εποπτεία της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα σε περίπτωση εκλογών, τον συντονισμό των ΘΟ, την γενική ενημέρωση των μελών, την τήρηση αρχείου με πρακτικά των Συνεδρίων, τη χρηματοδότηση του κόστους μετακίνησης και διαμονής των μελών του ΠΣ, το ύψος της συνδρομής,  τον συντονισμό των κανονισμών λειτουργίας σε όλες τις βαθμίδες κλπ.  Η ΠΓ μπορεί να συγκαλέσει ακόμη και έκτακτο ΠΣ.

Λεπτομέρειες για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΠΓ περιλαμβάνονται στο Άρθρο 15 του καταστατικού.

 1. Πολιτικά νέα και σημαντική φαίνεται η θέση των συμπροέδρων. Ποιος είναι ο ρόλος τους στο κόμμα ?  Τί θα συμβεί αν κάποιος εκ των δύο ή και δύο παραιτηθούν πριν τη λήξη της θητείας τους ?

 

Το κόμμα των ΟΠ έχει δύο Συμπροέδρους, μία γυναίκα και έναν άνδρα, οι οποίοι συμμετέχουν στην ΠΓ του κόμματος. Εκλέγονται από του συνέδρους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και υποχρεωτικά προέρχονται από τα 31 μέλη του ΠΣ και η θητεία τους διαρκεί όσο και η αντίστοιχη θητεία της ΠΓ και του ΠΣ.

Οι Συμπρόεδροι τίθενται επικεφαλής κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε όποια προεκλογική εκστρατεία προκύψει, γι αυτό συμμετέχουν στην Επιτροπή Προγραμματισμού και Επικοινωνίας, συντονίζουν τα χαρτοφυλάκια, τις ΘΟ το διευρυμένο Πολιτικό Συμβούλιο και είναι υπεύθυνοι για τον Εκλογικό Σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκστρατειών.

Στην καθημερινή λειτουργία του κόμματος, οι Συμπρόεδροι αναλαμβάνουν τη δημόσια εκπροσώπηση του κόμματος, στην οποία περιλαμβάνονται κυρίως  η εκπροσώπηση του κόμματος σε σχέση με άλλα κόμματα και φορείς, η εκπροσώπηση του κόμματος σε εκδηλώσεις, η παρουσία σε ΜΜΕ, η λειτουργία του Γραφείου Τύπου (συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας και των ΜΚΔ) και η έκδοση ανακοινώσεων και Δελτίων Τύπου.

Εάν ένας συμπρόεδρος ή και οι δύο δεν επιθυμεί / ή για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να συνεχίσει τη θητεία του, τότε το ΠΣ εκλέγει αναπληρωτή συμπρόεδρο μέχρι το αμέσως επόμενο τακτικό συνέδριο.  Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι στο κόμμα των ΟΠ, είναι σημαντική η κατάρτιση, η εμπειρία και το ήθος των ανθρώπων που καλύπτουν θέσεις ευθύνης, όμως σημαντικότερες είναι οι εσωτερικές διαδικασίες που προάγουν την οικολογική συνείδηση και ενεργοποίηση των μελών.

 1. Η διαδικασία εκλογής των μελών του ΠΣ, της ΠΓ και των συμπροέδρων φαίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη. Πώς βγάζετε άκρη ? 

Όντως, φαίνεται πολύπλοκη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, είναι όμως σαφώς χρονοβόρα.  Αλλά η εφαρμογή των αρχών της ισονομίας, της εναλλαγής και της διανομής των θέσεων ευθύνης είναι σημαντικότερη για το κόμμα απότι τα τεχνικά ζητήματα.  Για την κατανόηση των διάφορων εκλογών του ερωτήματος,  αρκεί να γνωρίζει κανείς την εξής σειρά : Στο Συνέδριο ολοκληρώνεται αρχικά η εκλογή όλων των μελών του ΠΣ, μετά εκλέγονται οι Συμπρόεδροι από τους συνέδρους μεταξύ των μελών του ΠΣ που θα είναι αυτόματα και μέλη της Πολιτικής Γραμματείας (ΠΓ) και μετά εκλέγονται τα μέλη της ΠΓ από τα μέλη του ΠΣ μεταξύ των μελών του ΠΣ. Γίνεται εκλογή ανεξάρτητα για τη γυναίκα συμπρόεδρο και για τον άνδρα συμπρόεδρο, εκτός κι αν υπάρχει συναίνεση, οπότε δεν χρειάζεται ψηφοφορία.

 1. Εάν από τη νομοθεσία απαιτείται η δήλωση ενός επικεφαλής εκλογικής εκστρατείας, ποιος από τους δύο συμπροέδρους προκρίνεται ?

Σε περίπτωση που από το νόμο απαιτείται ένας επικεφαλής, την επιλογή κάνει το ΠΣ ή κατά την κρίση του μπορεί να παραπέμψει το θέμα σε εσωτερική εκλογή μεταξύ των δύο Συμπροέδρων.

 1. Ποιος είναι ο ρόλος του Οργανωτικού Γραμματέα (ΟΓ) ?

Ο Οργανωτικός Γραμματέας εκπροσωπεί το κόμμα για τις διοικητικές του συναλλαγές σε όλους τους οργανισμούς, όπως πχ στις δικαστικές αρχές και σε φορείς του δημοσίου και με τη υπογραφή του δεσμεύει το κόμμα σε συμβάσεις, συμφωνητικά και λοιπές έγραφες συμφωνίες μέχρι ενός ποσού που ορίζει το Π.Σ. Επιμελείται την προετοιμασία των συνεδριάσεων του ΠΣ και της ΠΓ και έχει την ευθύνη ορθής τήρησης και δημοσίευσης των πρακτικών και την τήρηση αρχείων των αποφάσεων, κειμένων και εγγράφων, σε εκτέλεση συλλογικών αποφάσεων.

Υλοποιεί τις διά περιφοράς ψηφοφορίες μεταξύ των μελών του ΠΣ, όταν αυτό απαιτείται, σε εκτέλεση συλλογικών αποφάσεων. Τέλος, εκπροσωπεί την ΠΓ στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και της Οργανωτικής Επιτροπής.

 1. Τί είναι το «Διευρυμένο Πολιτικό Συμβούλιο» ?

Στο κόμμα των ΟΠ δημιουργήθηκε πρόσφατα ο θεσμός ενός νέου συμβουλευτικού σώματος, αυτό του διευρυμένου Πολιτικού Συμβουλίου (ΔΠΣ). Αποτελείται από τα μέλη του Π.Σ., τους Συντονιστές των Π.Ο., εκλεγμένους και πρώην αιρετούς σε Κοινοβούλιο-Ευρωκοινοβούλιο, τους εκλεγμένους και πρώην Περιφερειακούς Συμβούλους και Δημάρχους που είναι μέλη του κόμματος.

Το ΔΠΣ συγκαλείται από τους δύο συμπροέδρους και οπωσδήποτε σε περίπτωση προκήρυξης εκλογών. Το αντικείμενο της συζήτησης καθορίζεται από την ΠΓ. Οι αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου είναι συμβουλευτικές και όχι δεσμευτικές.

 

 1. Πώς ελέγχονται τα οικονομικά του κόμματος ?

Όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενη απάντηση, υπάρχει θέση Ταμία στο κόμμα, που μάλιστα είναι αναβαθμισμένη και το πρόσωπο που την καλύπτει είναι και μέλος της ΠΓ.  Επικουρικά υπάρχει και λογιστής.  Ο Ταμίας και ο Λογιστής είναι υπόλογοι έναντι του νόμου.  Εκτός αυτού, για επιπλέον εξασφάλιση, υπάρχει και 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή που ελέγχει τουλάχιστον 3 φορές ετησίως τα οικονομικά του κόμματος, υποχρεούμενη της εποπτείας της διαχειριστικής και ταμειακής κατάστασης. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης. Διενεργεί τον οικονομικό έλεγχο του κόμματος οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, κατόπιν απόφασης που έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία, αλλά και υποχρεωτικά στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης. Για τη διασφάλιση της οικονομικής διαφάνειας του κόμματος, κάθε εξάμηνο δημοσιεύεται οικονομικός απολογισμός, σε έντυπό του. Το κόμμα δεσμεύει οικονομικά ο ταμίας.

Για ανεξαρτησία γνώμης και δράσης, τα μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν δύνανται να είναι μέλη του ΠΣ.

Εννοείται πως όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του κόμματος πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά και πάντα υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους των διατάξεων της Νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων.

 1. Πώς αποφασίζεται η συμμετοχή σε εκλογές, αυτοδιοικητικές, εθνικές και ευρωπαϊκές ?

Η συμμετοχή στις εκλογές και η εκλογή βουλευτών, ευρωβουλευτών και εκπροσώπων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί την κορυφαία δράση ενός κόμματος, αν και το κόμμα των ΟΠ θεωρεί ως πρωταρχικό στόχο τη διάδοση και εφαρμογή των οικολογικών ιδεών στην Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αυτοδιοικητικές Εκλογές

Η συμμετοχή στις  αυτοδιοικητικές εκλογές λαμβάνεται από τις αντίστοιχες τοπικές συλλογικότητες του κόμματος, δηλαδή οι ΠΚ και οι Π.Ο. αποφασίζουν κατά τόπους να συμμετέχουν στις δημοτικές ή περιφερειακές εκλογές. Εδικά για Δήμους Υπερτοπικού χαρακτήρα (Αθηνών, Θεσσαλονίκης) η απόφαση λαμβάνεται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη περιφερειακή οργάνωση. Οι ίδιες συλλογικότητες επιλέγουν τους υποψήφιους και τις υποψήφιες στους περιφερειακούς θεσμούς και καθορίζουν τη σχέση που θα διατηρούν με τους εκλεγμένους στους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το κόμμα, με απόφαση του ΠΣ,  μπορεί να στηρίζει ή όχι τις επιλογές αυτές

Κεντρικές εκλογές (Βουλευτικές, Ευρωεκλογές)

Με Τακτικό ή Έκτακτο Συνέδριο (Εκλογικό Συνέδριο), τα μέλη των ΟΠ αποφασίζουν τη συμμετοχή σε κεντρικές εκλογές καθώς και πιθανές συνεργασίες. Στο ίδιο Συνέδριο ορίζεται Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα (ΕΕΑ), η οποία και είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της εκλογικής εκστρατείας. Λογοδοτεί στο ΠΣ και τα μέλη της είναι άμεσα ανακλητά από αυτό. Το ΠΣ έχει το δικαίωμα  να ορίσει νέα μέλη της.

Για τις εθνικές εκλογές (βουλευτικές εκλογές), η επιλογή των υποψηφίων για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων γίνεται από τις αντίστοιχες Π.Ο. του κόμματος. Όπου δεν υπάρχει Π.Ο. των ΟΠ, την κατάρτιση των ψηφοδελτίων αναλαμβάνει το ΠΣ.

Για τις ευρωεκλογές, η επιλογή των υποψηφίων και η σειρά τους στο ψηφοδέλτιο αποφασίζονται από το Συνέδριο ή / και άμεση ψηφοφορία των μελών.

 1. Επομένως, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματος ανά νομό στις εθνικές εκλογές, το κόμμα κεντρικά δεν έχει κανένα λόγο ?

Γενικά επιδιώκεται, η επιλογή των υποψηφίων κάθε νομού να γίνεται αποκεντρωμένα από τις τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις του κόμματος.  Το κόμμα, είτε με το Συνέδριο είτε με το ΠΑ, διατηρεί το δικαίωμα (κι αυτό σε εξόφθαλμες περιπτώσεις ασυμβατότητας) να αρνηθεί επιλογές με πλειοψηφία 2/3.

 1. Εάν το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή των ευρωεκλογών είναι θετικό και εκλεγούν βουλευτές ή ευρωβουλευτές αντίστοιχα, ποια είναι στη συνέχεια η σχέση του κόμματος με αυτούς ?

Μετά την εκλογή βουλευτών ή ευρωβουλευτών, ένα σημαντικό μέρος του κόμματος λειτουργεί υποστηρικτικά προς τους εκλεγμένους του, βοηθώντας τους στο κοινοβουλευτικό τους έργο.  Το ΠΣ ορίζει Ομάδα Κοινοβουλευτικής Στήριξης  των βουλευτών ή Ομάδα Στήριξης των Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με γνωμοδοτικό χαρακτήρα.  Η ομάδα αυτή έχει καθαρά στηρικτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα, και ειδικά στην ομάδα στήριξης των βουλευτών συμμετέχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας από την οποία προέρχεται κάθε βουλευτής.

 1. Εκτός από τη στήριξη που λαμβάνουν οι εκλεγμένοι από το κόμμα, υπάρχουν και περιορισμοί γι αυτούς ?

Στο πλαίσιο της διανομής των θέσεων ευθύνης, της αποκέντρωσης στη λήψη αποφάσεων και της αποτροπής συγκέντρωσης της εξουσίας σε λίγα πρόσωπα, οι βουλευτές και ευρωβουλευτές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΓ για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Το ίδιο ισχύει, κατά την προεκλογική περίοδο, και για υποψήφιους κεντρικών εκλογών που χρειάζονται σταυρό προτίμησης.

Επιπλέον, εφαρμόζεται και η η αρχή της εναλλαγής :  βουλευτές και ευρωβουλευτές που έχουν εκλεγεί με ψηφοδέλτια των ΟΠ, παραιτούνται στο μέσον της συνολικής τους θητείας. Τη θέση τους παίρνει ο αμέσως επόμενος στη λίστα ή στη σειρά σταυρών προτίμησης.

Στο Άρθρο 17 του καταστατικού περιλαμβάνονται βασικές λεπτομέρειες για την κάθοδο του κόμματος σε εκλογές.

 1. Το κόμμα αναφέρεται σε συνέδρια, συνελεύσεις, επιτροπές κλπ σε μια εποχή που κυριαρχούν τα απομακρυσμένα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας. Μήπως για λόγους οικονομίας και ταχύτητας θα έπρεπε αυτό να υιοθετηθεί από το κόμμα των ΟΠ ?

Όντως, και με αφορμή τους περιορισμούς στην κυκλοφορία από την πανδημία, το κόμμα προχώρησε άμεσα στην έγκριση συνεδριάσεων, ψηφοφοριών και επίσημης ενημέρωσης μέσω διαδικτύου.  Μάλιστα στο Άρθρο 18 του καταστατικού υποχρεούνται τα όργανα του κόμματος να λαμβάνουν πρόνοια, ώστε να χρησιμοποιούνται τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα διαβούλευσης, παρουσίασης, συνεννόησης ψηφοφορίας και δημοψηφισμάτων δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές να βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων και αποφάσεων.    Συνεδριάσεις, αποφάσεις και ψηφοφορίες οργάνων που υλοποιούνται ηλεκτρονικά έχουν την ίδια ισχύ με αυτές που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία.

 1. Από πού προέρχονται τα έσοδα του κόμματος ?

Τα έσοδα του κόμματος προέρχονται από τις συνδρομές των μελών του, από τις αποζημιώσεις μελών του που έχουν εκλεγεί σε θεσμικά όργανα, από (υπό όρους) οικονομικές προσφορές ή ενισχύσεις και από εκδηλώσεις, πώληση εντύπων και άλλες δραστηριότητές του.

Στο Άρθρο 19 του καταστατικού περιγράφονται με λεπτομέρειες τα οικονομικά του κόμματος και η διαχείρισή τους.

 1. Τι εννοείτε «έσοδα από αποζημιώσεις μελών του που έχουν εκλεγεί σε θεσμικά όργανα» ?

Το κόμμα των ΟΠ έχει συνήθως περιορισμένα έσοδα, ενώ η λειτουργία και κυρίως η συμμετοχή σε εκλογές είναι πολυέξοδη.   Έτσι, πάγια τακτική του από την ίδρυσή του είναι η εξής :  Μέλη που εκλέγονται Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Περιφερειάρχες ή Αντι περιφερειάρχες ή Πρόεδροι / ΔΣ Δημόσιων Οργανισμών, Ειδικοί και Γενικοί Γραμματείς Κυβέρνησης καταβάλουν το 15% των μικτών αποδοχών τους.  Μέλη που εκλέγονται Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές ή ορίζονται Υπουργοί υποχρεούνται να καταβάλουν στο φορέα το 25% του ποσού της μικτής αποζημίωσής τους.  Αυτό γίνεται, επειδή δεχόμαστε ότι η εκλογή ενός προσώπου σε αμειβόμενη θέση είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας του κόμματος και όχι απλά επιτυχία ενός ανθρώπου.  Συνεπώς, τμήμα της αμοιβής του κατευθύνεται προς το ταμείο του κόμματος.

 1. Στις τοπικές οργανώσεις (ΠΚ, Π.Ο.) δεν διοχετεύεται τμήμα των εσόδων του κόμματος ?

Κατ΄ αρχάς, το 25% της συνδρομής κάθε μέλους αποδίδεται στην ΠΚ, στην οποία ανήκει.  Επίσης, το κεντρικό Ταμείο του κόμματος μπορεί να καλύψει διάφορα έξοδα των ΠΚ και των Π.Ο., μικρά ποσά εκγρίνονται από τον/την Ταμία και την/τον ΟΓ, μεγαλύτερα από την ΠΓ.  Φυσικά πάντα με την επίδειξη του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού.

 1. Ποιος διαχειρίζεται τα οικονομικά του κόμματος ?

Τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος ασκεί ο ταμίας, ο οποίος εκλέγεται από το ΠΣ μεταξύ των μελών του ΠΣ και απολαμβάνει τα συνήθη δικαιώματα εταιρειών. Η θητεία του διαρκεί όσο και αυτή του ΠΣ.

Ο Ταμίας με την υπογραφή του αναλαμβάνει όλες τις οικονομικές πράξεις με τα  χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παραλαμβάνει κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής –  χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες στο όνομα του κόμματος και υποδεικνύει τηλεφωνικούς αριθμούς ή λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω των οποίων θα διασφαλίζονται ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Έχει βεβαιώσεις περιορισμούς και υποχρεώσεις : διατηρεί βιβλίο με διπλογραφικό σύστημα ή ό,τι άλλο προβλέπει ο νόμος, αποδίδει σύντομο γραπτό οικονομικό απολογισμό στην ΠΓ κάθε τρίμηνο και στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης και συντάσσει έγγραφο οικονομικό απολογισμό-προϋπολογισμό σε κάθε Τακτικό Συνέδριο.  Εκπροσωπεί την ΠΓ στην Οικονομική Συμβουλευτική Επιτροπή.

Για λόγους ασφαλείας, ο ταμίας δεν μπορεί να διαχειρισθεί ποσά μεγαλύτερα από αυτά που ορίζονται στον κανονισμό Οικον. Διαχείρισης που εγκρίνεται από το ΠΣ και απαγορεύεται να διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό του κόμματος στο όνομα του.

 1. Έχει το κόμμα περιουσία και τι θα γίνει μ΄ αυτήν σε περίπτωση διάλυσής του ? Ποιος είναι ο κατά το νόμος υπεύθυνος του κόμματος.

Ναι, το κόμμα έχει περιουσία, κατά βάση κινητή.  Η περιουσία του κόμματος, σε περίπτωση διάλυσής του, αποδίδεται υποχρεωτικά σε οικολογικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση προσχώρησης του Κόμματος σε άλλο ή συγχώνευσης του Κόμματος με άλλο, η περιουσία του κόμματος μπορεί να μεταβιβαστεί στο νέο κόμμα, μετά από απόφαση του Συνεδρίου του Κόμματος που αποφασίζει την προσχώρηση ή συγχώνευση.

Βεβαίως, το τελευταίο που θέλουμε είναι να διαλύσουμε αυτό το κόμμα, αφού πιστεύουμε ότι η οικολογία στην Ελλάδα είναι περισσότερο αναγκαία παρά ποτέ.  Παρόλα αυτά, το κόμμα μπορεί να διαλυθεί,  εάν δεν συγκληθεί συνέδριο για τρία συνεχή χρόνια, ή με απόφαση συνεδρίου, που λαμβάνεται από το 75% των συνέδρων.  Επίσης, μπορεί να γίνει προσχώρηση του κόμματος σε άλλο κόμμα, αυτό προϋποθέτει  απόφαση συνεδρίου που λαμβάνεται από το 75% των συνέδρων, βλ. Άρθρο 23 του καταστατικού.

Εκπρόσωπος του κόμματος κατά Νόμο είναι ο Διοικητικός Γραμματέας (ΟΓ).

 1. Στις περισσότερες απαντήσεις σας αναφέρεστε με βεβαιότητα σε άρθρα του «καταστατικού». Μπορούν να αλλάξουν τα άρθρα ή ολόκληρο το καταστατικό ?

Όπως αναφέρθηκε και στις πρώτες απαντήσεις του παρόντος, το καταστατικό είναι για το κόμμα το αντίστοιχο του συντάγματος για ένα κράτος.  Αλλαγές και τροποποιήσεις γίνονται όχι και τόσο συχνά και πάντα με μεγάλη προσοχή και εντελώς καθορισμένη διαδικασία.  Συγκεκριμένα :

Για να γίνει τροποποίηση του καταστατικού προκηρύσσεται ειδικό «καταστατικό συνέδριο», όπου όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητηθεί αυτό εγγράφως από το 25% των μελών εγγράφως ή από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΠΣ.  Η απόφαση για διεξαγωγή συνεδρίου προς τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να ανακοινωθεί στα μέλη τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία του συνεδρίου.

Οι προτάσεις τροποποίησης πρέπει να σταλούν εγγράφως στην Επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Επιπλέον, δημιουργείται Καταστατικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εκπροσώπους των ΠΚ.

Τροποποίηση του καταστατικού γίνεται τελικά μόνο με απόφαση συνεδρίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, τουλάχιστον 2/3 του συνολικού αριθμού των παρόντων συνέδρων. Τα 2/3 δεν μπορεί να είναι αριθμητικά λιγότεροι από το ήμισυ των εγγεγραμμένων στο συνέδριο.

 1. Εκτός από το καταστατικό, υπάρχουν και άλλα σημαντικά κείμενα που καθορίζουν τη λειτουργία του κόμματος ?

Ναι, υπάρχουν και άλλα κείμενα και τα σημαντικότερα αυτών αποτελούν οι Ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας (ΕΚΛ, στο Άρθρο 22 του καταστατικού) των οργάνων του, περιφερειακών και κεντρικών.  Αναφέρονται για παράδειγμα οι ΕΚΛ για το ΠΣ, την ΠΓ, τις ΘΟ που που προσαρτώνται ως παραρτήματα στο καταστατικό και έχουν την ισχύ καταστατικών διατάξεων. Αυτοί οι κανονισμοί εκπονούνται από ομάδες εργασίας, ειδικά μετά από τροποποιήσεις του καταστατικού και εγκρίνονται από το ΠΣ, εφόσον ψηφιστούν από τουλάχιστον το 2/3 των μελών του ΠΣ.  Εάν εγκριθούν από την απλή πλειοψηφία του ΠΣ, τότε χρήζουν επικύρωσης από το επόμενο συνέδριο του κόμματος.  Οι ΕΚΛ ρυθμίζουν θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στο Καταστατικό. Αλλάζουν με την ίδια διαδικασία που ψηφίζονται.

Υπάρχουν και τοπικοί / περιφερειακοί κανονισμοί λειτουργίας.  Ο Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΚ και Π.Ο. εγκρίνεται με πλειοψηφία θετικών ψήφων των 2/3 των ενεργών μελών της ΠΚ ή της Π.Ο.

Γενικά, είναι καλό ένα μέλος του κόμματος να γνωρίζει το καταστατικό καθώς και τον ΕΚΛ του σώματος στο οποίο ανήκει.

Τι άλλο θα ήθελε κανείς να ρωτήσει για το καταστατικό και το κόμμα των ΟΠ ??