Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες, η βιοποικιλότητα και τα ζώα στα κλουβιά

Προτάσεις για πολιτικές και χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2050

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ  θεωρούν ότι το εμβόλιο για την αντιμετώπιση της σημερινής πανδημίας COVID-19 (ή SARS-CoV-2) θα πρέπει να θεωρείται ως ενδιάμεση λύση. Όλα συνηγορούν στην αναγκαιότητα να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα και δρομολογηθούν πολιτικές που να αντιμετωπίζουν  ουσιαστικά τέτοιες πανδημίες.
Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί καταλύτη για μια παγκόσμια αντιμετώπιση των πανδημιών και διατυπώνουν πολιτικές και ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του  COVID-19 και άλλων παρόμοιων πανδημιών. Οι προτάσεις αυτές εδράζονται στις  κυρίαρχες ευρωπαϊκές πολιτικές του Green New Deal, της βιοποικιλότητας, του δίκαιου εμπορίου, της αναθεωρημένης ΚΑΠ, κλπ.
Οι προτάσεις των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ επιδιώκουν να μετατρέπουν την απειλή σε ευκαιρία, προωθώντας τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις που απαιτούνται.
Η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύει την ανθεκτικότητα της και ταυτόχρονα να είναι δίκαιη.

Τα δεδομένα:

 1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι η σημερινή πανδημία COVID-19, μαζί με τουλάχιστον το 61% όλων των ανθρώπινων παθογενειών, προέρχονται από ζωονόσους. Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνεται πως το παράνομο και ανεξέλεγκτο εμπόριο άγριων ζώων, αλλά και το κλείσιμο σε κλουβιά δισεκατομμυρίων κτηνοτροφικών και γουνοφόρων ζώων, σε συνδυασμό με τις ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής, αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εμφάνισης και στη συνέχεια εξάπλωσης των ζωονόσων.
 2. Το παράνομο εμπόριο άγριων ζωών είναι τη δεύτερη μεγαλύτερη άμεση απειλή για τη βιοποικιλότητα παγκοσμίως, μετά την καταστροφή των οικοτόπων, αφού διαταράσσει την οικολογική ισορροπία ολόκληρων περιοχών και συμβάλει στην αποψίλωση των δασών. Είναι ενθαρρυντικό ότι η Κίνα απαγόρευσε την πώληση άγριων ζώων για ανθρώπινη κατανάλωση.
 3. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ότι το εμβόλιο κατά του Covid-19 δεν είναι παρά ένα αναγκαίο αλλά προσωρινό μέτρο.  «Ένα εμβόλιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την παγκόσμια υποεπένδυση σε στοιχειώδεις λειτουργίες της δημόσιας υγείας και ανθεκτικά συστήματα υγείας, ούτε την επείγουσα ανάγκη μιας προσέγγισης “Μιας Υγείας” που να περιλαμβάνει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του πλανήτη που μοιραζόμαστε. Δεν υπάρχει εμβόλιο για τη φτώχεια, την πείνα, την κλιματική αλλαγή ή την ανισότητα» αναφέρει ο Tedros Adhanom Ghebreyesus,  γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μιλώντας στις 9/11/2020 στην 73η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας.
 4. Ο εντοπισμός της ακριβούς πηγής προέλευσης του ιού SARS-CoV-2 αφορά σχετικές επιστημονικές έρευνες και προσανατολίζεται σε συνθήκες ζώων σε κλουβιά για εκμετάλλευση (φάρμες γουνοφόρων ζώων, νυχτερίδες, κλπ). Στην ΕΕ εντοπίστηκαν εστίες μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 σε φάρμες γουνοφόρων ζώων. Μέχρι σήμερα επτά χώρες, η Δανία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ιταλία,  η Ελλάδα και οι ΗΠΑ, έχουν αναφέρει κρούσματα του ιού SARS-CoV-2 σε εκτροφεία γουνοφόρων ζώων και πάνω από 15 εκατομμύρια ζώα οδηγήθηκαν σε μαζική ευθανασία.
 5. Η ευρωπαϊκή εκστρατεία «Τέλος στα Κλουβιά» – “End the Cage Age”, που διοργάνωσε η Μ.Κ.Ο. «Compassion in World Farming» (C.I.W.F.) συγκέντρωσε μέσα σε ένα χρόνο 1.6 εκατομμύρια υπογραφές από 21 κράτη μέλη της ΕΕ, συνιστώντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει τη νομοθεσία σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των δισεκατομμυρίων ζώων της στεριάς και της θάλασσας (αγελάδες, χοιρομητέρες, κοτόπουλα, ορτύκια, πάπιες, χήνες, κουνέλια, ψάρια, κ.ά.) που εκτρέφονται. Ο στόχος είναι να καταργηθούν οι κλωβοί κάθε είδους, αυτό το επαίσχυντο σύμβολο της βιομηχανικής παραγωγής που μεγιστοποιεί το κέρδος. Σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία:
 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει από το 2017 ειδική ομάδα εργασίας από ευρωβουλευτές, που υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ‘End the Cage Age’.
 • Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή συνεχάρη στις 29/1/2020 την συντονίστρια της εκστρατείας «Τέλος στα Κλουβιά», Όλγα Κήκου για αυτή την επιτυχή ECI (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών).
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάντησε στις 30/10/2020 τους διοργανωτές της καμπάνιας (Vice-President for Values and Transparency Věra Jourová and Commissioner for Health & Food Safety Stella Kyriakides).  (Source: See press release).

Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούν

 • ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε πολιτικές που να απαντούν συνολικά στην επείγουσα ανάγκη “Μιας Υγείας”, που να περιλαμβάνει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του πλανήτη που μοιραζόμαστε.
 • ότι υπάρχει ωριμότητα στο θέμα της αντιμετώπισης των πανδημιών στην ΕΕ, συνδυασμένη με μια πολιτική αναπροσαρμογής της παραγωγής σε δράσεις χωρίς κλουβιά, με ευρύτερα κριτήρια όπως η κλιματική αλλαγή και η προστασία της βιοποικιλότητας.

Στα πλαίσια αυτά οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ προωθούν το εξής αίτημα προς την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  να υιοθετήσει τη θέση ότι οι αναγκαίες πολιτικές για ένα εμβόλιο κατά του covid 19 θα πρέπει  να θεωρηθούν ως ένα πρώτο βήμα, και ότι πρέπει να συνοδευτούν με ευρύτερες πολιτικές αντιμετώπισης των πανδημιών, ενταγμένες σε αυτές της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των άλλων πολιτικών της Ε.Ε. Επίσης, είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά  ώριμο η Ε.Ε. να θεσπίσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
Η Ε.Ε. θα πρέπει να βαθύνει την ανθεκτικότητα της, κλιμακώνοντας ενεργές λύσεις που να πυροδοτήσουν τους απαραίτητους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς μέσω βαθιών προσαρμογών ανθεκτικότητας σε πολλές ευρωπαϊκές κοινότητες και περιοχές, στην ίδια την Ευρώπη και στην Παγκόσμια κοινότητα.
Παράλληλα, η ΕΕ θα πρέπει να προετοιμάσει την Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις κλιματικές διαταραχές σε συνδυασμό με τις υγειονομικές κρίσεις και να βοηθήσει όλους τους πολίτες, τις κοινότητες και περιφέρειες σε καλύτερη κατανόηση, προετοιμασία και διαχείριση των κλιματικών και των υγειονομικών κινδύνων.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα και ένα χρονοδιάγραμμα που να προωθεί την προσέγγιση “Μιας Υγείας”, ενταγμένης στην πολιτική του Green New Deal, που να περιλαμβάνει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του πλανήτη και ταυτόχρονα να θέτει ως στόχο το τέλος των ζώων σε κλουβιά.

Προτείνεται:

 1. μέχρι το 2030 τα ζώα σε κλουβιά να έχουν μειωθεί κατά 50% και να έχουν αντικατασταθεί με άλλες πρακτικές.
 2. Μέχρι το 2050 να μην υπάρχουν ζώα σε κλουβιά στην ΕΕ.
 3. Η ΕΕ να επιβάλει από το 2030 και μετά απαγόρευση εισαγωγών τροφίμων ή προϊόντων αγρίων ζώων από τρίτες χώρες που προέρχονται από ζώα σε κλουβιά.
 4. Η ΕΕ να σχεδιάσει εξειδικευμένες πολιτικές καινοτομίας και ανάπτυξης λύσεων για μετασχηματιστική προσαρμογή, εντός ασφαλών πλανητικών ορίων, της βιομηχανίας των ζώων σε κλουβιά, και αναπροσαρμογής των δραστηριοτήτων ολόκληρων περιοχών, όπως ακριβώς κάνει  για την απαλλαγή της ενεργειακής παραγωγής από τον άνθρακα (π.χ. απολιγνιτοποίηση).
 5. Η ΕΕ να αναπροσαρμόσει σε αυτό το στόχο της απαλλαγής από ζώα σε κλουβιά όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές (του Green New Deal, της βιοποικιλότητας, του δίκαιου εμπορίου, της αναθεωρημένης ΚΑΠ, κλπ),  και τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις.

Η Πρόταση αυτή θα διαβιβαστεί στο Greens/EFA,  στο Cage-free working group του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην European Economic and Social Committee, στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Μ.Κ.Ο. «Compassion in World Farming» (C.I.W.F.).
https://www.ciwf.eu/news/2020/07/members-of-the-eu-parliament-commit-to-keep-pushing-for-cage-free-farming

Related Posts