ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΙΟΥ 2019

Για μια βιώσιμη, οικολογική και αλληλέγγυα πορεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υφίσταται σε μέγιστο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, ασφυκτιά από την έλλειψη οράματος, ακολουθεί το ίδιο συντηρητικό διαχειριστικό μοντέλο που έφερε την Περιφέρεια στα σημερινά αδιέξοδα. Η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας αδυνατεί να αναγνωρίσει τα λάθη που οδήγησαν τις ζωές μας στη σημερινή υποβάθμιση, υιοθετεί το λαϊκίστικο λόγο και να αδυνατεί να προτείνει τις αναγκαίες βιώσιμες λύσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ενώ απαιτούνται άμεσες αλλαγές πολιτικής εδώ και τώρα, να μην αλλάζει στην πράξη τίποτα, πέραν από παχυλές υποσχέσεις και επικοινωνιακές υπεκφυγές.

Εμείς στην Αυτοδιοικητική Κίνηση «Οικολογία – Πράσινη Λύση» προσεγγίζουμε ορθολογικά την πραγματικότητα, υπό το πρίσμα της οικολογικής πράσινης οπτικής και της κοινωνικής αλληλεγγύης, σκιαγραφώντας ένα διαφορετικό όραμα και αγνοώντας συνειδητά λαϊκίστικες πρακτικές που ενίοτε φέρνουν εκλογικά κέρδη. Δηλώνουμε με έμφαση ότι απαιτείται συνολική αναθεώρηση των μέχρι τώρα πρακτικών και ριζική ανατροπή των φερόμενων «αναπτυξιακών μοντέλων», που εφαρμόστηκαν στην Περιφέρεια και αποδείχθηκαν λανθασμένα και αδιέξοδα.

Η προσέγγιση μας είναι θετική, εστιάζουμε στις πράσινες, δοκιμασμένες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προτάσεις. Πιστεύουμε ότι Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι η ιδανική κλίμακα για να εφαρμοστούν πολιτικές, όπως η παραγωγή και κατανάλωση σε τοπικό επίπεδο, η ενίσχυση των τοπικών προϊόντων ποιότητας, ο περιορισμός της επέκτασης του αστικού ιστού σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και η υποστήριξη των τομέων της πράσινης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που περιορίζουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Οι βασικές θέσεις του προγράμματος μας περιλαμβάνουν:

Περιφερειακή και τοπική ανασυγκρότηση της οικονομίας, με αποτροπή της αστυφιλίας, ουσιαστική ενίσχυση της αποκέντρωσης, αναζωογόνηση της υπαίθρου και των οικισμών της χωρίς τη μετατροπή τους σε προάστια. Προτείνουμε ένα νέο περιφερειακό σχέδιο ευημερίας με άξονα την καινοτομία, την κυκλική οικονομία, την αγροτική παραγωγή, τη βιολογική γεωργία, την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας, τον ήπιο βιώσιμο τουρισμό.

Ενίσχυση και ανάδειξη του ρόλου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας – όπως οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι Ενεργειακές Κοινότητες, οι οργανώσεις κοινωνικής μέριμνας κλπ – με στόχο τον περιορισμό και την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη στήριξη της κοινωνίας -ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων- και του κοινωνικού κράτους, μέσα στην οικονομική κρίση.

Σύνδεση παραγωγής και κατανάλωσης σε τοπικό επίπεδο με στόχο την αυτάρκεια στα βασικά αγαθά.

Στροφή στους τομείς της πράσινης και κυκλικής οικονομίας με σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της φύσης και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση της σπατάλης ενέργειας και τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, εφαρμόζοντας με κάθε τρόπο παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη μικρότερη δυνατή απόσταση από τους τόπους κατανάλωσής της. Αναγνωρίζουμε ότι εάν δεν εφαρμοσθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή του ανθρωπογενούς φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ο ανθρώπινος πολιτισμός συνολικά αλλά και τοπικά η ζωή στην περιφέρειά μας απειλείται.

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων με την παράλληλη δημιουργία ποιοτικών καινοτόμων θέσεων εργασίας.

Ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας και παρακολούθηση των προβλημάτων ανά κλάδο και τομέα της οικονομίας, με τη λειτουργία βάσης δεδομένων και με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητάς τους.

Ενισχύουμε τον κοινωνικό ρόλο της Περιφέρειας υποστηρίζοντας:

Την κατάργηση όλων των διακρίσεων, των προκαταλήψεων, των στερεοτύπων των αποκλεισμών και την εξάλειψη κάθε είδους βίας, λεκτικής, σωματικής και ψυχολογικής. Την διεκδίκηση ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλες τις κοινωνικές ομάδες, τις γυναίκες, τα παιδιά, τους μετανάστες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Την ενίσχυση της δημοκρατίας σε μια αυτοδιοίκηση, που αποτελεί το φυσικό κύτταρο της δημόσιας ζωής, με την απλή αναλογική, με την ενίσχυση των συλλογικών αποφάσεων στη διοίκηση, με όριο στις θητείες, την ενίσχυση των τοπικών συμβουλίων, τη λειτουργία των επιτροπών, τη διαφάνεια, τη λειτουργία των συμμετοχικών θεσμών με ανοικτές θεματικές επιτροπές, την κοινωνική διαβούλευση, το συμμετοχικό προϋπολογισμό, τα τοπικά σχέδια βιωσιμότητας.

Δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε για:

Την προώθηση μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόνοιας, της ενιαίας κάρτας ασφάλισης για όλους, του οικογενειακού γιατρού, των προγραμμάτων πρόληψης και απεξάρτησης.

Τη δημοκρατική μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών θεσμών, την προώθηση μαθητοκεντρικών βιωματικών προσεγγίσεων και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, ώστε να βρίσκεται σε επικοινωνία με τις μεταβολές που σχεδιάζονται και να συμβάλει σ’ αυτές. Ουσιαστική ενθάρρυνση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ζητήματα που αφορούν όλα όσα μας περιβάλλουν. Κατάρτιση νέων προγραμμάτων σχολικής στέγης, ώστε να αξιοποιούνται ήδη κτισμένοι και όχι ανοικτοί και ελεύθεροι χώροι. Βιοκλιματικές προδιαγραφές στην κατασκευή των σχολείων.

Την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την αξιοποίηση των υπαρχόντων πολιτιστικών χώρων, διοργάνωση ποιοτικών εκδηλώσεων και ανάδειξη των τοπικών δημιουργών και καλλιτεχνών και του έργου τους. Προτίμηση σε τοπικές εκδηλώσεις, με την ενεργό συμμετοχή φορέων και κατοίκων στο σχεδιασμό και την οργάνωση τους.

Την πρόνοια για δημόσιους κοινόχρηστους χώρους άθλησης και δραστηριότητας για όλους.

Την αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων των πόλεων μέσω της αλλαγής της κυκλοφοριακής πολιτικής. Αποθάρρυνση της χρήσης του ΙΧ. Ενίσχυση των μέσων μαζικής μετακίνησης, της ηλεκτροκίνησης, των ποδηλατοδρόμων και των πεζόδρομων.

Την προστασία και διαχείριση των υδάτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας και ξηρασίας, με προώθηση μέτρων εξοικονόμησης νερού στον αγροτικό, τουριστικό, βιομηχανικό και αστικό τομέα, προγράμματα προστασίας για τα ποτάμια και τις λίμνες της Περιφέρειας. Η αποτροπή των κινδύνων ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών οικοσυστημάτων – επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων – έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, όσο και για τη διατήρηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχει η Περιφέρεια ως προς την προσέλκυση επισκεπτών.

Την αποτελεσματική προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων, ως στρατηγικός στόχο για την προστασία και αναβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων. Στην Περιφέρεια υπάρχουν 49 περιοχές που εντάσσονται στο Δίκτυο Προστασίας Φύση (Natura) 2000. Η προστασία και αναβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων αφορά στην αντιστροφή των τάσεων απώλειας της βιοποικιλότητας και την αποτελεσματική προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων.

Την αναβάθμιση των ακτών και την προστασία της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων, των οποίων η σημασία θεωρείται αναμφισβήτητη. Η ταυτόχρονα οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντική τους αξία επιβάλει την αναγκαιότητα σχεδίου για την αποτροπή της ρύπανσής τους από αστικά – βιομηχανικά και γεωργικά λύματα, συμπεριλαμβανομένων και των διασυνοριακών, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Την προστασία και αναβάθμιση των δασών και των ορεινών όγκων. Βασική επιλογή η αποτελεσματική προώθηση Σχεδίων Διαχείρισης των σημαντικών δασών και ορεινών όγκων της ΠΚΜ για την αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών θεμάτων και την αποκατάσταση τους.

Τον έλεγχο των πηγών ρύπανσης, με αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών της Περιφέρειας, με προώθηση οριζόντιων περιβαλλοντικών πολιτικών, με ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων στο σχεδιασμό, έτσι ώστε να γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο για επιμέρους έργα (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), όσο και για σχέδια, προγράμματα και πολιτικές (Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικών δεικτών για την παρακολούθηση της εξέλιξης και αποτελεσματικότητας των μέτρων και παρεμβάσεων.

Τις σχέσεις καλής γειτονίας με περιοχές γειτονικών χωρών. Αποτροπή φαινόμενων μισαλλοδοξίας και εθνικισμού. Περιβαλλοντική διπλωματία και συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις με φορείς των γειτονικών χωρών με στόχο την ορθή διαχείριση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων των διασυνοριακών υγροτόπων (ποτάμια και λίμνες).

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Η πρόσκλησή μας απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν κουραστεί από τις μεγαλόστομες κενές υποσχέσεις και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της ζωής τους και να αλλάξουν το διαφαινόμενο μίζερο μέλλον αυτού του τόπου. Προς όλους τους πολίτες που συμφωνούν ότι απαιτούνται νέες, οικολογικές – πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί δημοκρατικά και δίκαια η ευημερία όλων των πολιτών της Περιφέρειάς μας.

Επιδίωξη μας είναι η ευρύτερη δυνατή συνάντηση ενεργών πολιτών και κινήσεων, που συγκλίνουν προγραμματικά σε μια αυτοδιοίκηση ισχυρή, διαφανή και συμμετοχική, που υπερβαίνει τα κομματικά τείχη και συγκροτεί μια πειστική εναλλακτική λύση. Δεν θέλουμε να είμαστε απλώς άλλη μια περιφερειακή κίνηση για τις εκλογές, αλλά μια επιλογή που έχει να κάνει με βαθύτερες επιλογές, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συνείδησης, αξιών, τρόπου ζωής, πολιτισμού.

Επιδιώκουμε να αλλάξουμε την πολιτική στην Περιφέρεια, αλλά και να αλλάξουμε και εμείς μέσα από τη συνεργασία, την κοινή δράση, τη συμμετοχή μας στην καθημερινή ζωή και τη συμμετοχή μας στους θεσμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες για την «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ» επιλέξτε τον σύνδεσμο του τίτλου.